Home Dansk English Nederlands Espaol Italiano Svenska Deutsch Ruski 繁 Trk Alle sider Om os Kontakt
 
Kollektiv bevidsthed

Collective Consciousness
Bortset fra den individuelle bevidsthed som alle har, er der også en kollektiv bevidsthed. Den kan betragtes som et slags usynligt felt, der omgiver planeten, hvori al indsamlet viden er tilgængeligt.

Dyr har en meget stærkere forbindelse til den kollektive bevidsthed end mennesker og det forklarer, hvorfor de instinktivt kan gøre ting, som de bevidst aldrig har lært. I mange tilfælde mangler de også hjernekapacitet for at kunne forstå, hvad de præcist laver. Ligesom en myrekoloni, der kan bygge en fantastisk underjordisk tue komplet med ventilationsanlæg (1). Fordi de kan trække fra alle erfaringer, som alle myrer nogensinde har haft, ved de præcis, hvad de bør og ikke bør gøre for at bygge en smuk tue.

Også den velkendte "hundrededels abeeffekt" (2) kommer fra den kollektive bevidsthed. For et par årtier siden opdagede forskere, der studerede makakaber på de japanske øer, at mange aber ignorerede de frugter, der skyllede i land på stranden. De var jo dækket af sand. Imidlertid var der en hunabe, der vidste, hvad hun skulle gøre med dem. Hun tog frugterne op, gik hen til en brønd, vaskede dem og spiste dem. Det tog ikke lang tid, før andre, især yngre makakaber, "efterabede" adfærden og også nød de søde frugter. Adfærden i gruppen udvidedes langsomt yderligere, indtil tilsyneladende et skift fandt sted i gruppens bevidsthed og fra den ene dag til den anden begyndte alle aber at vaske deres frugter. Og ikke kun på deres ø, men også på de omkringliggende øer. Selvom abekolonierne ikke var i kontakt med hinanden.

Two members of a Japanese macaque family enjoy an apple

To medlemmer af en japansk makakfamilie nyder et æble


  Vi mennesker er med vores individuelle bevidsthed også i kontakt med den kollektive bevidsthed. Og ikke kun vores viden er en del af dette 'felt', også alle vores tanker og intentioner ligger i det. Den bestemmer, hvem vi er som art og hvordan vores verden ser ud. Når en person får en ny idé, er den fra da af en del af den kollektive bevidsthed og det er lettere for andre at få den samme idé (3). Vort samfund er et direkte spejlbillede af vores kollektive bevidsthed.

Hindrende undtagelser

Det mærkelige i vores tilfælde er dog, at vi bliver styret af herskere, som absolut ikke ønsker, at visse ting, som er kendt i vores kollektive bevidsthed, rent faktisk bliver en del af vores samfund.

Inden for f.eks. gratis energi blev banebrydende opdagelser gjort af store opfindere som Nikola Tesla i begyndelsen af ​​sidste århundrede, som kunne have forsynet hele verden med gratis strøm for evigt. Denne viden blev som altid direkte optaget i vores kollektive bevidsthed. Men fordi det etablerede system, som tjener mange penge på olieindustrien, ikke ønsker det, er det ikke synligt i vores samfund. Ikke alene blev Tesla jaget ud af sit laboratorium og senere myrdet (4), det samme skete for alle andre opfindere, der siden da kom frem med lignende opfindelser. En efter en blev de bestukket, truet eller myrdet af efterretningstjenesten.

Den magnetiske motor f.eks., en af ​​de enkleste principper om gratis energi, har i århundreder været i vores kollektive bevidsthed. Det er derfor, den bliver opfundet igen og igen, selv af studerende, der laver den som et projekt i fysik og naturligvis får et A for det af deres lærer (5). Men fordi Illuminati systematisk kvæler alle bestræbelser med at gøre opfindelsen udbredt i opløbet, tror de fleste mennesker stadig, ​​at gratis energi er en illusion. Og det samme gælder for alle andre emner, som vi bl.a. skriver om på dette site.

DNA

DNA har en direkte indflydelse på den kollektive bevidsthed og som nævnt skaber vores kollektive bevidsthed vores virkelighed. Din egen DNA reagerer på dine tanker og følelser, så du kan bruge din DNA til at påvirke verden. Når en enkelt person forsøger det, er effekten ikke så stor endnu, selv om den er større end du ville forvente. Eksperimenter har tidligere vist det (6). Men når store grupper fokuserer på en vis virkning på samme tid, er resultatet meget mere mærkbart og selv menneskers adfærd i byer eller soldaters i en hær kan påvirkes.

Without us noticing, our DNA communicates constantly with everything around us and with our collective consciousness

Uden at vi selv lægger mærke til det, kommunikerer vores DNA konstant med alt omkring os og med vores kollektive bevidsthed


Hvis hele verden ville fokusere på et bestemt resultat på samme tid, f.eks. fred eller gratis energi, så ville resultatet manifestere sig med det samme. Verden ville bogstaveligt talt ændre sig fra det ene øjeblik til det næste, illuminati ville ikke være i stand til at gøre noget ved det overhovedet. DNA’s indflydelse på virkeligheden er så magtfuld. Men fordi størstedelen af menneskeheden ikke har nogen idé om det og bliver holdt i en konstant tilstand af frygt af eliten gennem medierne, er den virkelighed desværre stadig ikke en kendsgerning.

På grund af menneskehedens opvågnen er det dog hastigt ved at ændre sig og det lykkes ikke længere for eliten at manipulere verden, som de vil. De var nødt til at fastfryse deres planer for en ny verdensorden for længe siden. Det eneste, der skal finde sted nu, er et gennembrud, hvor menneskeheden bliver fri en gang for alle og den bevidste forberedelse til Opstigning kan begynde.

Loven om Tiltrækning

Det vigtigste af ​​en virkelighed, som tilpasser sig vores bevidsthed, kaldes "Loven om Tiltrækning". Definitionen af ​​denne lov er enkel:

Alt, der eksisterer, har en bestemt frekvens (vibration). Frekvenser arbejder magnetisk. Så alt, hvad du skaber, tiltrækker mere af det samme.

I virkeligheden manifesterer det sig på den måde, at alt det, du lægger energi i, som tanker og følelser, konstant skaber situationer i dit liv og bringer folk ind i dit liv, der passer til det. Så du bestemmer stort set din egen skæbne. Hvis du bevidst ville ændre dine tanker og dine følelser, så ville det alene også ændre resten af ​​dit liv.

For højere civilisationer er denne universelle lov allerede så let som ingenting. På Jorden kender en masse mennesker imidlertid ikke nok til den til at bruge den til deres fordel. Det er ikke en let lov, fordi det er en kvantelov, der arbejder på en mystisk måde for os. Den går gennem selve livets højeste intelligens, så det er ikke en "simpel" naturlov, der viser en direkte virkning. Nogle gange manifesterer et ønsket resultat sig først langt senere og i andre tilfælde gør den det slet ikke.

Det er, fordi livet ikke blot består af den ene Universelle Lov, som bøger som "The Secret" hævder, men er i virkeligheden en blanding af utallige love og kræfter, som tilsammen udgør en helhed. Karma eller din sjælskontrakt f.eks. kan være faktorer, der hindrer et ønsket resultat. Du kan visualisere alt, hvad du har lyst til om, at du bliver millionær, men når du i din sjælskontrakt har valgt at opleve "mangel", f.eks. mangel på penge eller kærlighed, så vil resultatet aldrig blive en realitet. Energien af ​​din indsats vil gavne dig på en bestemt måde, fordi energi aldrig er tabt, men din skytsengel vil altid sørge for, at din sjælskontrakt bliver gennemført. Så han eller hun vil hindre de store penge, der måske faktisk ville have manifesteret sig for dig gennem Loven om Tiltrækning, i at nå dig.

Det kan give dig en masse frustrationer i løbet af dit liv, fordi du på tv ser alle disse glade mennesker tale om, hvor mange penge de har lavet gennem Loven om Tiltrækning, mens det ikke lykkes for dig. Men når du er bag scenen igen, vil du sandsynligvis være taknemmelig for alle de kloge indsigter, oplevelsen af "mangel" har givet dig.

Rich or poor?

Praktiske problemer

En anden grund til, at visualisering ikke virker så godt for mange mennesker, som de ville håbe, er, at dit ønske kun uigenkaldeligt vil manifestere sig, når du, også ubevidst, ikke er i tvivl om udfaldet. De fleste mennesker kan magte visualiseringen, men ubevidst er de godt klar over, at det faktisk ikke er en realitet endnu. Og så virker det ikke i sit fulde potentiale. Den bedste måde til også at få dig til at tro på det ubevidst, at det ønskede resultat allerede er en kendsgerning, er ved at indrette dit liv på en sådan måde, at du konstant bliver mindet om, at det er sådan.

Det kan fungere godt, når det gælder om at finde en sød kæreste fx, fordi derhjemme kan du arrangere alt for to personer, du kan hele tiden tænke på din drømmepartner og lave planer osv. Men for at blive millionær, er teknikken meget sværere. Du kan næsten ikke indrette dit liv, som om du har fået penge som skidt, når du i virkeligheden hele tiden har for lidt. Du kan i godt humør bestille dyre ting og bære fancy tøj, men ubevidst har du altid frygten for at blive konfronteret med konsekvenserne af den lidt for overdrevne livsstil. Og den frygt vil næsten ophæve hele effekten.

Kun personer, for hvem det er deres dybeste ønske at blive rig og succesfuld og indretter hele deres liv på det og hvis sjælskontrakten tillader det, vil lykkes med det. Og det er naturligvis også de mennesker, der kommer på tv og skriver bøger som "The Secret", fordi succeshistorier altid får mest opmærksomhed.

Magi

For folk med en højere bevidsthed som i højere civilisationer er det at arbejde med den kollektive bevidsthed og Loven om Tiltrækning allerede fælles eje. De er kommet over tvivlsfasen også på det ubevidste plan, hvorved de fuldt ud kan arbejde med loven. På grund af det forekommer det os undertiden, som om de kan lave magi.

I sin bog "Out on a Limb" (På dybt vand) skriver skuespillerinden Shirley MacLaine om hendes samtaler med forretningsmanden Charles Silva, som under en rejse gennem Peru havde mødt en fremmed kvinde kaldet Rama. Kvinden viste sig at stamme fra stjernesystemet Plejaderne, hvor også den schweiziske landmand Billy Meiers udenjordiske kontakter kom fra. Naturligvis troede Silva ikke straks på denne Rama, da hun fortalte ham, at hun kom fra en verden, hvor alle er fuldt telepatiske og kan skabe form af ingenting. Hvorpå kvinden bad ham om at tænke på hans foretrukne bamse fra sin barndom. Han gjorde det og Knips! havde kvinden bamsen i sine hænder (7).

Replikator

Teknikken med at forbinde sig med den kollektive bevidsthed og at materialisere stof ud af den efter behag er blevet indarbejdet af højere civilisationer i en enhed, der kaldes en "replikator". Enheden blev også set i Star Trek og er baseret på faktiske kendsgerninger, ligesom mange andre begreber i tv-serier og film, der skal gøre os bekendt med den tid, der kommer.

En replikator fokuserer på den persons tanker, der betjener enheden og kan på den måde gengive ting ud af ingenting. Så når du tænker på brød, vil den danne et brød lige på stedet etc. Ifølge mange kanaliseringer vil teknikken også blive introduceret på Jorden i processen mod Opstigning, så snart den Galaktiske Føderation officielt har præsenteret sig selv for os. Med den vil sult og fattigdom i verden på ingen tid høre fortiden til.

"Efter afsløring og de ledsagende udsendelser agter vi at fremskynde arbejdet i jeres regeringer med at tilvejebringe vores forskellige teknologier. Vores plan er at give jer alle en replikerende enhed og at fuldføre distributions- og uddannelsesfasen inden for en måned fra starten af projektet. Vores uddannelsesfase vil omfatte særlige videoer, der vil følge med enhederne. Ingen anden form for programmering med undtagelse af disse videoer vil blive vist på jeres fjernsyn, indtil vores teknikere bekræfter, at I er fuldt fortrolige med at betjene en replikator." - Sirianerne, kanaliseret af Sheldan Nidle, 13. september 2011


------------------------------------------------------------------------------------


Del |
Donationer til støtte for vort arbejde modtages
med taknemmelighed Mange tak!!
Hvis du sender os en e-mail, vil vi give dig detaljerne.

he's a spacer