Home Dansk English Nederlands Espaol Italiano Svenska Deutsch Ruski 繁 Trk Alle sider Om os Kontakt
 
Den Galaktiske Føderation

Den Galaktiske Føderation
Den Galaktiske Føderation, også kaldet Lysets Galaktiske Føderation, Konføderationen (af Planeter), Interstellar Alliance eller den Galaktiske Føderation af Verdener, er et samarbejde af rumrejsende civilisationer i vores mælkevejs galakse. Føderationen består af hundredtusindvis af medlemmer og blev grundlagt for millioner af år siden efter en række krige i Lyra konstellationen. Ødelæggelsen, der indtraf ved den lejlighed, førte til, at de overlevende fra da af forsøger at løse galaktiske konflikter på en fredelig måde.
Hver beboet galakse i vores univers har en føderation, men vores er en af ​​de ældste.

Den Galaktiske Føderation har en enorm flåde af rumskibe til sin rådighed, som mægler eller hvis det er nødvendigt, griber ind ethvert sted, hvor der er optræk til konflikter. De interdimensionale teknologier, som de kan bruge, er på et så højt niveau, at vi næppe kan forestille os dem. Deres kontrol af energi er næsten perfekt, så ting som dematerialisering, blive usynlig eller skabelse af små kugler af energi, der kan frigøres til en opgave (f.eks. for at skabe korncirkler), er ikke noget problem overhovedet.

Deres skibe er ofte skabt af levende materiale. Nogle er så store som planeter og er fuldstændig selvforsynende med skov, marker og floder. Føderationens flåde består af skibe fra de deltagende nationer og flere enmands flåder. Nogle af flåderne ledes af chefer, der er blevet noget kendt på Jorden og som undertiden kanaliseres, som Ashtar og Hatonn. Kanaliseringerne startede for omkring 50 år siden (1) og i den senere tid hævder flere og flere selverklærede medier at gøre det, men de fleste af dem synes ikke at være særlig rene.

The bigger ships of the Galactic Federation are self-contained worlds

Den Galaktiske Føderations større skibe er selvopretholdende verdener (billedet er en gengivelse)


Den Galaktiske Føderation styres af et stort råd, der er delt op i mindre råd, som selv består af endnu mindre råd, hvori alle de enkelte medlemmer er repræsenteret. På den måde bliver den enorme organisation overskuelig. Hierarkiet mellem medlemmerne er normalt bestemt af deres åndelige udvikling. De mest udviklede medlemmer er smukke lysvæsener, der giver Guds vilje stemme.

På nuværende tidspunkt er en betydelig del af den Galaktiske Føderation til stede rundt om Jorden for at føre den tumultagtige slutning på ​​vores cyklus af dualitet til en lykkelig afslutning. Selvom hele vores univers stiger op, er Jordens Opstigning en anden historie. De millioner af skibe, der i øjeblikket svæver omkring Jorden, er groft opdelt i tre lag, hvoraf det yderste lag indeholder de største skibe (2). Det er ikke nogen statisk enhed, men ustandselig ankommer og afgår alle former for skibe, der bruger hyperfart og stjerneporte som solen (3) til at rejse til deres hjemplaneter eller til andre steder i universet.

The three layers of space ships of the Galactic Federation (who of course have to be interpreted three-dimensionally). They constantly monitor the Earth and make sure that not a single species with less friendly intentions can visit the Earth anymore

De tre lag af rumskibe i den Galaktiske Føderation (som naturligvis skal fortolkes tredimensionelt). De overvåger konstant Jorden og sørger for, at en enkelt race med mindre end venlige hensigter ikke længere kan besøge Jorden


  Da befolkningen på Jorden er menneskelig, spiller de menneskelige civilisationer i den Galaktiske Føderation en vigtig rolle i hjælpen med vores opstigningsproces. Til gruppen hører f.eks. Plejaderne og Sirianerne. Ca. 40% af den Galaktiske Føderation er menneskelig, resten består af andre racer og lysvæsener. Mange af dem har en genetisk forbindelse med os, men er mere højtudviklede end vi er.

De har besøgt vores planet i millioner af år og har efterladt mange souvenirs såsom bygningsværker og kunstgenstande, selv om mange af dem er lavet af negative fremmede besøgende, der ikke er en del af den Galaktiske Føderation.
Forbindelsen med rumvæsener skjules så meget som muligt af mainstream videnskaben, som er under kontrol af illuminati.

Picture of an underwater pyramid complex resembling the constellation of the Pleiades. If you enter these coordinates (41 13' 30"N, 72 41'W) in Google Earth, you arrive at the Long Island Sound, a 20 to 100 meters deep bay near New York. The picture is a part of "The Orion Conspiracy"

Billede af et undersøisk pyramidekompleks, der ligner stjernebilledet Plejaderne (4). Hvis du indtaster koordinaterne (41 13' 30"N, 72 41'W) på Google Earth, kommer du til Long Island Sundet, en 20 til 100 meter dyb bugt nær New York. Billedet er en del af "Orion Konspirationen"


  For at adlyde den Universelle Lov om Ikke-Indblanding så meget som muligt, har kontakten med jordboere indtil nu været holdt på et minimum fra den Galaktiske Føderations side. Folk, som de kontakter direkte, som Billy Meier fra Schweiz, Carlos Diaz fra Mexico (5) og Howard Menger fra USA (6), har ofte en genetisk forbindelse med en bestemt galaktisk civilisation. De lever et liv på jorden på vegne af dem, så deres erfaringer senere kan deles. Da det normalt sker i en højere dimension, kan de andre bogstaveligt tune ind på energien af ​​en bestemt erfaring og genopleve den (7).

Kun undtagelsesvist opstår der venskaber mellem venlige rumvæsener og jordboere, når det ikke oprindeligt var planlagt at ske (8). Generelt holder de sig så meget som muligt i baggrunden. Men de er garantien for, at Opstigningsprocessen går som planlagt og at illuminatis handlinger, der forsøger alt for at forstyrre processen, ikke er alt for effektive. De sørger for, at iltniveauet i vores luft holdes stabilt, forhindrer atomangreb og krige (9), rydder op i radioaktivt nedfald, fjerner (kemisk) forurening, chemtrails og sygdomme og minimerer effekten af ​​naturkatastrofer, menneskeskabte eller ej, etc.

Så snart regeringscheferne for landene på Jorden, som for det meste kender deres eksistens, udøver gennemsigtighed, vil det ændre sig. Ifølge kanaliseringerne (10), som er den måde, medlemmerne af den galaktiske føderation indtil videre kommunikerer med os på, vil de så vise sig mere offentligt og deres overlegne teknologi vil delvist blive tilgængelig for os.

"Normalt ville vi afstå fra direkte kontakt, da det er vigtigt at tillade civilisationer under udvikling at finde deres egen vej til forståelse og erfaringer, som de har valgt. Det ville være helt forkert, hvis vi, i ønsket om at hjælpe jer, ændrede jeres evolutions retning og at det er derfor, vi ofte forklarer jer, at vi ikke kan blive set i at blande os. Det er anderledes, når Skabelsens Herrer giver os tilladelse til at gøre det, da det er dem, der planlægger jeres cykler." - SaLuSa, kanaliseret af Mike Quinsey, 22. december 2010


------------------------------------------------------------------------------------


Andre interessante links:
  • Channel of sphericalwjr08800. Med sit videokamera på 'nattesyn' skanner contactee William Roehling nattehimlen på udkig efter den Galaktiske Føderations rumskibe, der flyver over jorden (ikke at forveksle med satellitter). Næsten hver gang imødekommer de hans telepatiske anmodning om at give ham et lyssignal.

  • 2012 Equation Solved - Part 1/8. (2012 Ligning løst – Del 1/8) Folk, der har lært sig selv astralrejser, kan efter lidt begyndermodstand komme ud af vores Jords atmosfære og se den Galaktiske Føderations skibe og betragte deres aktiviteter. Gennem kanaliseringer har den Galaktiske Føderation ladet os vide, at de kan mærke, når de bliver "udspioneret" og de kan aflede eller blokere sådan en ånd, hvis det ikke sker med de rette intentioner (11).Del |
Donationer til støtte for vort arbejde modtages
med taknemmelighed Mange tak!!
Hvis du sender os en e-mail, vil vi give dig detaljerne.

he's a spacer