Home Dansk English Nederlands Espaol Italiano Svenska Deutsch Ruski 繁 Trk Alle sider Om os Kontakt
 
Den hule Jord

Den hule Jord
Jorden er ligesom de fleste andre planeter og måner hule på indersiden. Jordens skorpe er omkring 700 miles tyk. Tyngdekraften, som er forårsaget af stråling fra solen, ligger i skorpen. Omkring ækvator drejer Gaia sine akser med en hastighed på over 1.000 mph. Den runde klode og Jordens udvidelse forklares af de centrifugale kræfter.

Der er passager, der fører til indersiden af ​​jorden. Der er fotografisk bevismateriale fra satellitter (som ikke er afsløret for offentligheden) om, at begge poler har enorme huller. Den hule dannelse er ofte årsag til mystiske lyde under jordskælv som blæsning i horn eller ekko af klokker.

The illuminati watch carefully that no secrets of a hollow Earth are revealed to the public. No-fly zones are in place both at the North and South Pole. Even satellites are not directed over these no-fly zones. Strangely enough, they are less careful with photos of other planets. Like this picture of the opening in the South Pole of Jupiter which can easily be found on NASA's site

Illuminati sørger omhyggeligt for, at ingen hemmeligheder om en hul Jord afsløres for offentligheden. Flyveforbudszoner er indført både på Nord- og Sydpolen. Selv satellitter dirigeres uden om flyveforbudszonerne. Mærkeligt nok er de mindre forsigtige med fotos af andre planeter. Som dette billede af åbningen på Jupiters Sydpol som let kan findes på NASAs hjemmeside (1)


  På billedet herunder dirigeres satellitternes ruter rundt om Jorden omhyggeligt væk fra åbningen i Nordpolen. Det skaber nødvendigvis frustrationer blandt videnskabsmænd, da visse data er utilgængelige, som vi kan læse på NASAs side: " Det cirkulære hul over Jordens geografiske pol skyldes et hul i satellitdækningen." (2)

Satellite tracks above the North Pole

Det store tomrum inde i Jorden forklarer også, hvorfor seismografiske aflæsninger viser en såkaldt skyggezone. Det er en del af jordens overflade, hvor seismiske bølger forsvinder næsten helt for kun at vende tilbage længere henne. Mainstream forskere er stadig forvirrede over fænomenet og er kommet med alle mulige søgte teorier fulde af antagelser for at forklare det. Men det sker, fordi halvvejs inde i skorpen går tyngdekraften den anden vej, hvilket forårsager, at de seismiske bølger splittes (3).

Vore naboer i den Indre Jord

I nogle få millioner år har den Indre Jord været hjemsted for en meget højt avanceret civilisation kaldet Agartha. Verdenen inde i kloden består af et stort kontinent og mere end 120 underjordiske byer. Dens borgere er en samling af forskellige arve, kulturer og racer. Langt de fleste har boet på overfladen og er forsvundet til den indre Jord som forfædrene på Hyperborea, Atlantis, Lemurien og endda Nazi-Tyskland (4) og (5). Alle lever fredeligt og i total harmoni med naturen. De er i regelmæssig kontakt med udenjordiske civilisationer.

Video images taken by the American admiral Richard Byrd on the 19th of February 1947, showing tens of square miles in territory with lakes and forests in the midst of the South Pole

Videobilleder taget af den amerikanske admiral Richard Byrd 19. februar 1947 viser snesevis af kvadrat miles territorium med søer og skove midt på Sydpolen. De blev taget under "Operation Highjump" (6) kort før indflyvningen til Agartha.


Mange dyrearter, der allerede er uddøde på overfladen som mammutter og sabeltigre, lever i den indre Jord. Alt er bedre, renere og især større! Der er "Avatar" lignende træer, hundreder af meter høje. Druer vokser så store som blommer og er mere smagfulde end vi kender dem på overfladen. Især den hydroponiske tomat er efter sigende en sensation.

I nogle byer er folk meget større end vores typer, nogle er mere end 12 fod høje. Det var de mennesker, der først mødte den norske fisker Olaf Jansen under hans utrolige sørejse i det nittende århundrede. Man kan kun forestille sig, hvad han måtte have følt, da disse giganter inviterede ham og hans far op på deres båd (7).

Olaf Jansen and his father are looked over curiously by the giants from Agartha

Olaf Jansen og hans far (7) ses nysgerrigt an af giganter fra Agartha


Agarthanerne lever længere end vi gør. Nogle af deres "pensionister" bliver 30.000 år gamle. Fordi aldring ikke er en faktor i deres liv, vælger de fleste af dem at se omkring 30 eller 40 år ud, mens de i virkeligheden kunne være meget ældre. Når en Agarthaner føler, en bestemt inkarnation er afsluttet, kan de bevidst forlade deres krop.

Altid dag

Deres verden, den Indre Jord, kender ikke til nat. En sløret sol, som er kernen i vores Jord, svæver i midten. Det giver en behagelig orange nuance og en konstant temperatur på omkring 24° C (75° F). En fjerdedel af Agartha består af vand, resten er land, hvorpå er bygget omkring et hundrede krystallignende byer. Hovedstaden, hvor deres regering ligger, kaldes "Shamballa den mindre", andre byer har navne som Posid, Shonshe, Rama og Shingwa.

Situated above entrances at the poles is an electromagnetic field that creates constant meteorological disturbances. On YouTube is a video which seemingly originates from the Russian Space station Mir, showing this vortex

Beliggende over indgangene ved polerne er et elektromagnetisk felt, der konstant skaber meteorologiske forstyrrelser. På YouTube er en video, der tilsyneladende stammer fra den russiske rumstation Mir og viser hvirvlen (8)


  Skorpen på vores planet er som en schweizerost. Gennem tiden er der dannet huler og grotter, der er hundredvis af miles lange. Satellitbyerne i Agartha netværket findes i nogle af disse rum (9). Nogle lå meget tæt under Jordens overflade som storbyen Telos (10) under Mount Shasta i Californien. Telos når op til omkring halvvejs i bjerget og ligger dermed delvis på højde med Jordens overflade.

Ikke alle steder finder vi magma og det går ikke dybere end 20 miles. Resten af ​​skorpen bliver brugt af Agarthanerne til at skabe forbindelser mellem satellitbyer og kontinenterne inde i Jorden. De fleste byer har selvopretholdende økosystemer.

Rare photographic image of the North Pole entrance, taken from the Space Shuttle

Sjældent fotografi af indgangen på Nordpolen taget fra rumfærgen


Organisation

"Tolvmandsrådet", som regerer Agartha, er en gruppe på seks mænd og seks kvinder. Det er en medfølende bestyrelse, der giver vejledning og beskyttelse til alle borgere. Ypperstepræsten udfører andre vigtige funktioner for folket.

Alle byer og huse er forbundet af et højst genialt, åndeligt computersystem. Det fungerer ved brug af aminosyrer og anvendes til intern og galaktisk kommunikation. Det kontrollerer også borgernes sundhed og overvåger deres indtag af vitaminer og mineraler.

Der er ikke brug for penge i Agartha. Folk anvender byttehandelssystemet og der er masser af alt til alle. Energi er gratis. Byerne har bevægelige fortove og til kortere afstande anvendes en slags scooter. Et elektromagnetisk system kaldet "røret" bruges til rejser fra en by til en anden. Det kan nå hastigheder på op til 4.000 miles i timen.

Agarthanerne er fuldt integreret i den galaktiske måde at interagere på og er en del af Planeternes Konføderation. De foretager rumflyvninger i skibe, der er i stand til at ændre dimensioner, hvilket gør det umuligt for os at se dem. Det er på overfyldte steder som Mount Shasta og Mount Adams, at rumskibe kommer og går hele tiden. Contactee James Gilliland byggede sin ranch ved foden af ​​Mount Adams for at afsøge nattehimlen sammen med besøgende fra hele verden. Med kikkerter ser de lysskibe flyve ind og ud af bjerget. Ydersiden af ​​bjerget er ingen hindring for deres skibe, da de dematerialiseres uden problemer.

Popstar, Robbie Williams, who has experienced encounters with UFOs several times, visited the ranch of James Gilliland too. Next to him, James Gilliland himself

Popstjernen Robbie Williams, der har oplevet møder med UFO’er flere gange, besøgte også James Gillilands ranch. Ved siden af ​​ham står James Gilliland selv


  Selvfølgelig har illuminati, der gør vores liv på overfladen af ​​Jorden så udfordrende, også forsøgt at erobre den Indre Jord. På grund af Agarthanernes overlegne teknologi og Konføderationens beskyttelse havde Agarthanerne ingen problemer med at stoppe forsøgene.

Livet på indersiden

Ligesom os kan Agarthanerne lide at gå ud. De går til koncerter og i teatre og nyder mange former for kunst. Fans af "Star Trek" ville højst sandsynligt genkende holospillene, de findes virkelig. Du vælger dit foretrukne tema eller periode i verdenshistorien og spiller spillet. Vi ved det ikke med sikkerhed, men vi ville ikke blive overrasket, hvis de også spillede scener fra den ydre overflade, fordi Agarthanerne synes at kende os meget bedre end vi kender dem!

Agarthanerne reproducerer sig på samme måde, som vi gør. Den eneste store forskel er, at kvinderne ikke er gravide i ni måneder, men kun i en tre måneders periode. Fordi Agarthanerne kan blive tusinder af år, er en fødsel meget unik og betragtes som noget helligt. Når tiden for fødslen kommer, bor de vordende forældre i templet i tre dage. Der modtages babyen med fredelig, smuk musik, venlige tanker og beroligende omgivelser. Som nogle gange i vores verden bliver barnet altid født i vand.

Opstigning

Den kommende Opstigning betragtes som noget helt naturligt af Agartha folket. Deres eneste bekymring er, at de er forbundet med os på planeten. Den Guddommelige Plan beskriver, at vi skal stige op sammen. Derfor arbejder Agarthanerne sammen med den Galaktiske Føderation for at fremskynde vores åndelige forståelse og vækst. Agarthanerne er tilbageholdende med at komme op til vores overflade, fordi de åndeligt er meget avancerede og kommunikerer telepatisk. Selv fjendtlige tanker kan være fysisk skadeligt for dem.

Først når vores menneskelighed er udviklet i en mere positiv grad og kun har fredelige hensigter, kan der være et gensyn med vore brødre og søstre i den Indre Jord. Som det ser ud nu, vil det blive kort før eller efter, vi tager springet til den 4. dimension. Derefter vil en ny verden åbne sig for os, bogstaveligt talt!

------------------------------------------------------------------------------------


Andre interessante links:
  • Hollow Earth Theory 3D HD Version. (Teori om den Hule Jord) Link virker ikke længere? Måske kan du stadig finde det et eller andet sted på YouTube.

  • Aurora Australis Shows South Polar Opening to Hollow Earth. (Sydpolarlys viser åbning til den Hule Jord på Sydpolen) Link virker ikke længere? Måske kan du stadig finde det et eller andet sted på YouTube.

  • Jan Lamprecht - The Hollow Earth. (Jan Lamprecht – Den Hule Jord) Jan Lamprecht, en rådgiver inden for computerindustrien i Syd Afrika, taler om fænomener, der antyder eksistensen af en Hul Jord. Som land der samler sig nord for Canada, hvilket blev rapporteret af både amerikansk og russisk militær (og blev derefter fjernet fra rapporterne igen). Atomnedfald fra Tjernobyl fundet på Sydpolen, som det ENESTE sted på den sydlige halvkugle. Vejrvarsler, der egentlig burde være ret enkle, men hele tiden bliver forstyrret af en ukendt faktor. Og ladede partikler fra solen, der forårsager polarlys, der er speedet op med op til 200 gange på Jorden på en mystisk måde.
    Link virker ikke længere? Måske kan du stadig finde det et eller andet sted på YouTube.Del |
Donationer til støtte for vort arbejde modtages
med taknemmelighed Mange tak!!
Hvis du sender os en e-mail, vil vi give dig detaljerne.

he's a spacer