Home Svenska English Nederlands Espaol Italiano Dansk Deutsch Ruski 繁 Trk Alla sidor Om oss Contact
 
9/11

9/11
Vi skall bara kort gå in på attackerna den 11 september 2001 i USA. Det var ett insiderjobb, organiserat av Illuminaterna. Det var ännu ett exempel på "Problem - Reaktion – Lösning"-taktik (1) som Eliten så ofta använt för att skapa stöd bland allmänheten för vissa åtgärder – för det mesta ett krig.

Med andra ord:

1) Man skapar i hemlighet ett problem och skyller på någon annan för det.

2) Sedan väntar man på den oundvikliga reaktionen från allmänheten, vilken kommer att kräva hämnd.

3) Nu tar man fram en lösning, vilken tillåter att man kan utföra sina planer och som allmänheten kommer att acceptera utan att ställa några frågor.

Riksdagsbranden 1933 (som ledde till Adolf Hitlers Naziststat), attackerna mot Pearl Harbor 1941 (som ledde till USAs deltagande i Andra världskriget) och Tonkin-incidenten 1964 (som ledde till Vietnamkriget) är alla exempel på denna taktik, och det finns många fler (2).

Den kontrollerade median rapporterar bara vad de har blivit tillsagda av regeringen och är ofta instruerade om vad de skall säga till allmänheten i förväg, för en optimal effekt. Medan sanningen bakom dessa händelser är fullständigt annorlunda. I en del fall, såsom i Tonkin-incidenten och de påstådda massförstörelsevapnen i Irak 2003, har de till och med hittat på det helt och hållet.

Som vi vet nu så ledde attackerna 9/11 fram till två nya krig, alla typer av "anti-terror" –åtgärder som ledde till många restriktioner för medborgerliga rättigheter över hela världen, och massiva resultat för arméer och oljeindustrin. Men den största vinsten ligger nog i rädslan för nya terroristattacker bland världens befolkning, särskilt efter att Illuminaterna också iscensatt attackerna i Madrid, London och på andra platser.

Kollapsen av det Norra Tornet av World Trade Center i New York den 11 sept  2001. Mitt i förgrunden ser vi Byggnad 7, som också kollapsade inom sekunder, över sex timmar senare. Men denna byggnad var inte't attackerad. Enligt regeringens rapport var orsaken "en brand som orsakades av brinnande skräp från WTC"

Kollapsen av det Norra Tornet av World Trade Center i New York den 11 september 2001. Mitt i förgrunden ser vi Byggnad 7 som också kollapsade inom sekunder, över sex timmar senare. Men denna byggnad var inte attackerad. Enligt regeringens rapport var orsaken "en brand som orsakades av brinnande skräp från WTC"


  Suspekt regeringsrapport

Beviset på att detta var ett insiderjobb är överväldigande. De flesta människor har ingen kunskap om detta, eftersom de traditionella medierna knappast rapporterar någonting om detta. Dessutom har människor en tendens att vilja skydda sin världsbild som de känner den, så när de konfronteras med "konspirationsteorier", ignorerar de dem helst. De helt enkelt inte vill tro att deras regering är kapabel att avsiktligt döda sina egna medborgare bara för att få mer pengar och makt. För om man tror det, vad betyder det då för känslan av trygghet och säkerhet? För de flesta människor är detta alldeles för svårt att svälja – och Eliten vet detta. Det är därför de kommer undan med det varenda gång!

Men låt oss ta en titt på några fakta, bara för att understryka hur löjlig den officiella berättelsen om 9/11 är, den som gavs till allmänheten:

  • Över hela världen har de svarta lådorna från flygplanskrascher alltid hittats. Med bara två undantag: de som kom från de två flygplanen som flög in i tornen i New York. Mirakulöst nog, vad de fann i spillrorna var ett pass från en av de påstådda kaparna!

  • Tvillingtornen var speciellt konstruerade för att tåla trycket från ett flygplan. Hjärtat av tornen bestod av massiva stålpelare. Bortsett från det faktum att en explosion inte kan producera tillräckligt med värme för att smälta stål, än mindre en brand, blev dessa massiva stålpelare pulvriserade. Och inte bara på golven där planen träffade tornen, utan hela vägen ner till marken! I spillrorna fann danska analytiker spår av sprängämnen (3).

  • Två kvarter bort från Tvillingtornen kollapsade en annan byggnad totalt, över sex timmar senare på samma dag. Den kallades Salomon Brothers Building, eller byggnad 7. Emellertid skedde aldrig en attack på den byggnaden. Den officiella rapporten fastslog att kollapsen av Byggnad 7 berodde på bränder som orsakats av skräp från Tvillingtornen. Det finns bara en sak vi kan säga om det: titta på några videoklipp på YouTube av brinnande byggnader (1, 2, 3) och sedan på några videor om kontrollerade rivningar (1, 2, 3). Och bestäm sedan själv vad kollapsen av Byggnad 7 (1, 2) liknar mest. Även den mest övertygande skriftliga regeringsrapporten kan inte ändra dessa bilder som säger allt (4).

    Brittiska BBC, som liksom andra TV-nätverk täckte attackerna när de skedde, rapporterade kollapsen av Byggnad 7 även innan den faktiskt kollapsade! (5)

    <Karta over Tvillingtornen och Byggnad 7

Torn försvann I tomma intet

TV-bilderna visar hur tornen kollapsar med farten av en fallande sten. Normalt sett skulle detta vara omöjligt för deras stålram och betonggolv borde sakta ner farten. Men det hände, och det betyder att båda tornen, som väger 500 000 ton vardera, borde ha träffat marken med ett massivt tryck. Men så skedde inte heller. Seismiska observationer visade knappast några tecken alls på aktivitet. Källaren under tornen var fortfarande intakta och efter att de flesta spillrorna rensats bort var det så kallade badkaret, en betongbas från vilken höga byggnader byggs upp, fortfarande i perfekt skick.

Dessutom, mängden bråte gav upphov till vissa frågetecken. Efter en sådan kollaps borde det ha blivit en hög med bråte på ungefär 15 våningars höjd, men så var inte fallet på långa vägar. Från toppen av de 110 våningarna och ner hittades faktiskt nästan ingenting alls. Det verkar som om de gick upp i damm innan de ens nått marken. Och vad som gjorde det ännu konstigare var: i det vida området av de två tornen, upp till 1,6 km bort, försvann dussintals parkerade bilar genom självantändning!

Forskaren Dr Judy Wood kom fram till slutsatsen att endast vibrationsteknik, som den store uppfinnaren Nikola Tesla arbetade med i början av förra århundradet, och som är patenterat, kunde vara kapabel att göra något som detta (6).
De många användningsområdena för dessa forntida tekniker, inklusive byggandet av pyramiderna, utgör en av de hemligheter som finns inom frimureriet. Varje uppfinnare som försöker att föra in detta till allmänheten, såsom Royal Rife och Dr Hulda Clark gjorde, och som använde denna frekvensteknik för att förstöra cancerceller i den mänskliga kroppen, blir tystade.

Efter total kollaps av en byggnad på 110 våningar, som Twin Towers, borde det finnas en hög med bråte kvar på omkring 15 våningars höjd. I verkligheten fanns inte ens 3 våningar av bråte kvar. Resten verkade bara ha förvandlats till damm

Efter total kollaps av en byggnad på 110 våningar, som Twin Towers, borde det finnas en hög med bråte kvar på omkring 15 våningars höjd. I verkligheten fanns inte ens 3 våningar av bråte kvar. Resten verkade bara ha förvandlats till damm (6)


  Vagnslast av bevis

Alla dessa fakta borde vara mer än tillräckliga för att allvarligt ifrågasätta den officiella rapporten som presenterades av den amerikanska regeringen. Men det finns mycket mer! Vi skall inte nämna dem alla här, för andra har redan gjort det och på ett mycket bättre sätt än vad vi kan göra (7), (8). Det är därför vi ber om er uppmärksamhet för en av de mest kompletta dokumentärer som någonsin gjorts när det gäller bedrägeriet om 9/11, kallad "Loose Change". Titta på den och gör er egen bedömning!------------------------------------------------------------------------------------


Andra intressanta länkar:


Share |