Home Svenska English Nederlands Espaol Italiano Dansk Deutsch Ruski 繁 Trk Alla sidor Om oss Contact
 
Artefakter

Artefakter
Vår planet är full av mystiska artefakter. Oavsett vilka osannolika förklaringar som den moderna vetenskapen försöker att komma upp med så verkar det inte som om de passar in i den nuvarande historiebeskrivningen. Även då så mycket av dessa "OOPArt" (1) (utomjordiska artefakter) nu har visat att varje person som använder sunt förnuft skulle börja tvivla på den nuvarande historiebeskrivningen, så fortsätter det vetenskapliga etablissemanget envetet att ignorera artefakter och skrattar ut dem som varande en bluff. Varje vetenskapsman med självrespekt som kommer upp med en idé som går utanför de vanliga ramarna kan ofta säga farväl till sin karriär (2). Saker som Gud, utomjordiskt liv och praktisk taget alla andra av de ämnen som vi tar upp på denna webbplats accepteras inte. Och det är synd, för på det sättet missar den genomsnittliga museibesökaren massor av vackra saker!

Waldemar Julsruds kollektion

Waldemar Julsruds kollektion är en kollektion av keramik från Acámbaro i Mexiko. Statyerna visar inte bara mänskliga figurer utan också monster, ett tiotal kända dinosaurier, människor tillsammans med dinosaurer och flygande tefat. Åldern på dem har bestämts av två av varandra oberoende institut till mellan 3 000 och 7 000 år gamla.

Waldemar Julsruds kollektion


Kristallskallar

Kristallskallar
Många teorier finns när det gäller kristallskallar. Ingen av dem verkar veta exakt hur många som existerar och vem som gjorde dem, vilket kompliceras ytterligare genom det faktum att de flesta skallar nuförtiden helt enkelt är gjorda av människohänder.

De Maya-stammar som fortfarande lever i Centralamerika säger att deras folk är ansvariga för skapandet av de 13 "äkta" skallarna och vart tusende år görs en där all insamlad kunskap av den perioden har lagrats. Skallarnas andar skall snart väckas genom en ceremoni av den nuvarande Äldste hos Mayafolket. Genom detta kommer den lagrade kunskapen att läggas till vårt kollektiva medvetande, med ett stort uppvaknande hos mänskligheten som resultat.

Andra källor påstår att Atlantis överstepräster förutsåg sitt fall för mer än 10 000 år sedan och av det skälet lagrade all sin kunskap i ett antal skallar, utspridda här och där över Jorden. I slutet av den nästa universella cykeln (som är just nu), skulle dessa skallar avslöja sina kunskaper igen.
Så, båda teorierna påstår att skallarna i själva verket är högt utvecklade datorer som lagrar kunskap som nu är på väg att avslöjas.

Oavsett vad sanningen än är så är det ett faktum att originalskallarna är skapade med en så sofistikerad teknik att till denna dag den inte kan kopieras. Speciellt den lösa underkäken, som liksom resten är skapad från en bit av kristall, ger den moderna vetenskapen huvudvärk.

Kristallskallar


Klerksdorpkulorna

Klerksdorpkulorna
Klerksdorpkulorna är små kulor hittade i 3 miljarder år gamla lager av sten i Sydafrika. Emedan vissa forskare hävdar att dessa kulor kunde ha skapats genom en naturlig process, så verkar den teorin ha lagts undan bara för att undvika att tänka på andra förklaringar. Liksom den som vi gärna vill presentera på dessa sidor.
Faktum är att globerna eller kulorna är perfekt balanserade och ofta innehåller små falsar eller linjer runt mitten som är alltför fulländade för att helt enkelt bara har blivit så.

Kulorna är ihåliga och i centrum av några av dem finns en klibbig substans som blir damm när den kommer i kontakt med luft. De är gjorda av stenhård metall med en unik kemisk sammansättning. Även om de hittats i diamant- och kolgruvor är det gigantiska trycket under vilka dessa element har bildats uppenbarligen inte nog för att korrodera kulorna. Flera hundra av dem har hittats och varenda en av dem är unik. Vad deras syfte var är det ingen som vet (åtminstone inte vi).

 Klerksdorpgloberna


Stenkulor

Över hela världen har stenkulor hittats. De mest berömda är de från Costa Rica, men också i Mexiko, Australien, Egypten och Bosnien har man upptäckt dessa kulor. Några av dem har en diameter på nästan 3 meter och väger omkring 15 ton. De är ganska jämnt polerade och är nästan perfekt runda. De flesta av dem är gjorda av vulkaniskt mineral, kallat gabbro, som inte är vanligt förekommande i grannskapet av de platser där kulorna hittats. Massor av dem har hittats i grupper och verkar bilda en astronomisk konfiguration. Bara några få stenar har ristningar och de verkar bilda konstellationer.

Stone spheres


Ica-stenarna

Historien om Ica-stenarna påminner om de i Waldemar Julsruds kollektion. Det är bara det att denna kollektion inte innehåller någon keramik men har tusentals graverade stenar. Gravyrerna visar de mest besynnerliga teckningar, varierande från välkända dinosaurer och förlorade kontinenter till (mänsklig) erotik, sjöjungfrur och UFOs etc. De hittades på sextiotalet i raviner och grottor nära Ica. Den platsen ligger bara några meter ifrån Nazca-figurerna och linjerna i Peru, där också många skallar av utomjordiska besökare har hittats. Stenarna beslår av andesit, en stenhård vulkanisk bergart som är mycket svår att bearbeta för hand. Universitetet i Madrid undersökte gravyrerna och kom fram till att de troligtvis var gjorda för ungefär 100 000 år sedan.

The Ica Stones


UFO-artefakterna i Mexiko

I det torra området i centrala Mexiko, mellan städerna Pinos och Ojuelos de Jalisco, för många, många år sedan, har de mest bisarra UFO-artefakter hittats. De har undersökts under mer än tio år av observatörer, förenade i Nahui Ollin-stiftelsen ("Nahui Ollin" är den aztekiska benämningen på den era vi lever i för ögonblicket, den så kallade "Femte världen"). De försöker att övertyga regeringen och forskarna om vikten av deras upptäckter och slutsatser av dem, men får ingen positiv respons alls.

Konstverken hänvisar ibland till aztekiska kalendrar, men visar också bilder av astronauter, kometer och utomjordiska varelser. Många UFOs kan ses här, bland annat ett som flyger ut från solen i svansen på en komet som dras av ett annat UFO. Man kan även se maskhål. Dockor med spetsiga huvuden finns där, med långa huvuden, små ögon eller mycket stora ögon. Soleruptioner är avbildade, svarta hål, UFO med varelser i etc.

UFO-artefakter i Mexico


Och det finns (mycket) mer...

Dessa artefakter är bara ett antal av utomjordiska sådana som har noterats, men många fler existerar. Wikipedia gjorde en sida för att uppmärksamma dessa "oförklarliga" artefakter (3), och bluff-förklaringarna som den moderna vetenskapen kommer upp med om dem.

Men detta är också bara en bråkdel av de mystiska artefakter som Jorden har att erbjuda oss. Den som vill se variationen och likheterna hos dem kommer säkerligen att tycka att den österrikiske artefaktexperten och forskaren Klaus Donas arbete (4), (5) är mycket intressant. I ett gammalt tunnelsystem nära Guayaquil i Ecuador enbart har mer än 350 fantastiska konstverk hittats, vilka inte ges någon förklaring alls av den moderna vetenskapen.

Konstverk med en   Illuminati-pyramid från Ecuador

Detta konstverk är förmodligen ett av de viktigaste arkeologiska fynd som någonsin har gjorts. Det hittades i ett gammalt tunnelsystem nära Guayaquil, i Ecuador (6). Det visar den berömda illuminati-pyramiden med det "all-seende ögat", som fortfarande finns på varje 1-dollarsedel.

Detta ger obestridliga bevis på att denna maktstruktur har ett forntida ursprung. Bortsett från det så är det också en påtaglig indikation på att de negativa utomjordiska varelser som ligger bakom illuminati, för mer än 4 000 år sedan landade på Jorden för att introducera sina osynliga kontrollsystem på vår planet. Detta är bekräftat i många av dagens kanaliseringar med välvilliga, utomjordiska varelser.
------------------------------------------------------------------------------------


Share |