Home Svenska English Nederlands Espaol Italiano Dansk Deutsch Ruski 繁 Trk Alla sidor Om oss Contact
 
Uppstigning

Uppstigning / 2012
Just nu är vår Jord inne i en process som kallas Uppstigning. Det betyder att hon är på väg att gå upp till en högre dimension. Denna process sker i hela Universum.

Allt liv rör sig i cykler, jämförbart med årstiderna på Joden. Varje cykel har sin egen karaktär så att Skaparen kan uppleva sig själv på alla möjliga sätt. Det finns cykler av olika varaktighet eller längd, från några få tusen år till miljoner år. En del av dessa cykler kan man finna i Mayakalendern (1).

2012

Datumet 21 december 2012 bildar övergången av flera större och mindre cykler på samma gång. Det är en extraordinär händelse, speciellt för oss invånare på Jorden, beroende på att inte bara övergången den här gången går ihop med övergången från den tredje till den femte dimensionen, utan att Moder Jord också valt att göra detta tillsammans med så många som möjligt av sina invånare.

Detta är unikt i Universum, för vanligen är övergången till en annan cykel parad med en rensning av den gamla världen. Det kommer till uttryck i till exemepl en form av en vridning av jordaxeln och destruktiva naturkatastrofer, som det som hände med Atlantis. De flesta själar lämnar då planeten, antingen genom avgång eller genom döden. På det sättet återstår mycket lite av den gamla civilisationen och en fräsch start kan göras. Själarna som passar in i den nya cykeln kan återvända senare. Andra, såsom själar som inte har lärt sig en viktig läxa ännu, kan fortsätta sin tillväxt i den gamla dimensionen någon annanstans i Kosmos.

Jorden får hjälp i den här processen från högt utvecklade utomjordiska civilisationer, som också stimulerar oss så mycket som möjligt i vår andliga utveckling. På grund av detta höjs våra vibrationer till en nivå som är passande för ett liv i de högre dimensionerna. Denna hjälp var inte planerad men tog form halvvägs genom det förra århundradet när utomjordingarnar, precis som Moder Jord själv, blev chockade över hastigheten i mänsklighetens förstörande av planeten. Speciellt nedsläppandet av två atombomber över Japan av amerikanerna sände en chockvåg genom hela Vintergatan. Men också plundrandet, föroreningen och förstörandet av planeten genom krig, oljeutvinning och industrialisering, lämnade djupa spår i Gaia.

Den Gudomliga Planen

Den levande varelse som är vår planet insåg att utan hjälp kunde hon kanske inte ens överleva fram till Uppstigningen. Hon sände ut ett rop på hjälp som uppfattades av Gud. Och Gud sände ut ett universellt rop genom alla dimensioner om att hjälpa oss. Ropet uppfattades av mängder av planeter, eftersom att hjälpa andra varelser anses vara det högsta goda i Universum.

En plan tänktes ut som skulle respektera Lagen om icke-inblandning så mycket som möjligt. Den planen fanns bland annat för utsändandet av ljus till Jorden från många platser i rymden, och reinkarneringen av rena själar (utan karma) i vår befolkning. Dessa själar är mycket känsliga för ljuset och de kunde följaktligen sprida vidare ljuset bland människorna. Vid ordet "ljus" skall du inte tänka på strålkastae utan på kärlek och kunskap. För endast en civilisation som respekterar dessa värden kan göra hoppet till en högre dimension.

Galaktiska Federationen vägleder denna process så mycket som är möjligt bakom scenen. Men de är en garanti att allting verkligen kommer att ske inom den planerade tidsramen. De flesta människor har ingen aning om vad alla inom Galaktiska Federationen gör för att skydda oss mot de mörkas planer som Illuminaterna hade, och fortfarande har, för mänskligheten. De håller nivån på syrehalten i vår luft till en viss markering, förhindrar kärnvapenattacker och krig (2), städar upp radioaktivt avfall, eliminerar föroreningar orsakade av chemtrails samt sjukdomar, minimerar effekterna från naturkatastrofer - orsakade av människan eller inte, osv

Själar som är speciellt inkarnerade för spridandet av kärlek och kunskakp om Jorden får nästan aldrig höra detta 'officiellt' . Men genom att följa sitt hjärta och sina guider är detta ofta vad de gör. Sådana människor kallas "Lightworkers"

Själar som är speciellt inkarnerade för spridandet av kärlek och kunskakp om Jorden får nästan aldrig höra detta 'officiellt' . Men genom att följa sitt hjärta och sina guider är detta ofta vad de gör. Sådana människor kallas "Lightworkers"


Inte alla kommer att följa med

Så uppstigningen av planeten tillsammans med hennes nuvarande invånare kommer att bli en unik händelse. Men inte alla som lever här nu kommer att få bevittna detta. Några, vars medvetande inte är tillräckligt högt för en existens i en högre vibration kommer att gå härifrån i förväg. Till exempel kan detta vara människor som medvetet har levat mer för sin egen del än för andra människor, genom att utöva makt och inflytande utan större omsorg om sina medmänniskor. Eller människor som under hela sitt liv har fanatiskt anslutit sig till vissa religiösa eller vetenskapliga dogmer utan att ha varit öppna för andra människors uppfattning eller åsikter. Sådana människor kommer för det mesta att besluta sig för att inte följa med ännu till en högre dimension.

Detta beslut har tagits på själsnivå, inte medvetet. Själen bedömer själv detta, så ingen kommer att straffas och allting kommer att vara rättvist. Varje handling, tanke och intention som du någonsin har haft finns nedtecknat i Akashakrönikan. Detta bestämmer din vibration, ditt medvetande. En själ som ännu inte har utvecklats tillräckligt för en högre dimension kommer att välja en lägre dimension själv för att fortsätta sin evolution där.

Redan nu ser forskarna att konstiga saker sker i vårt solsystem, för Uppstigningen sker i hela vårt Universum. Venus och Neptun blir ljusare, större formationer av moln börjar formas på Mars, etc (3), (4) och (5).

"2012 markerar slutet på en 26 000 år gammal astrologisk period, vedertagen av Mayafolket, Inkas folk, Aztekerna, Maorierna och de flesta av de forntida kulturerna. December 2012 är också den slutliga finalen på Atlantis experiment. Det tog 10 000 år att sätta upp, det varande i 240 000 år och har tagit 10 000 år att binda ihop alla de lösa trådarna, så det 260 000-åriga experimentet slutar den 21.12.2012.

Sedan börjar vi ett dubbelt omvandlingsskifte som planeten och alla på henne, inklusive människor, snabbt går vidare mot Uppstigning. Detta är den största möjligheten för andlig växt som någonsin har funnits under hela planetens historia, och varelser från alla olika Universa beskådar i förundran vad som händer på Jorden." – Andlig författare Diana Cooper


Denna sädesfältcirkel upptäcktes den 15 juli 2008 i ett fält på den mystiska platsen i Avebury i Wiltshire, England. Den hänvisar till datumet den 23 december 2012 i vårt solsystem. Till mångas förvåning fick den en 'liten efterföljare' en vecka senare

Denna sädesfältcirkel upptäcktes den 15 juli 2008 i ett fält på den mystiska platsen i Avebury i Wiltshire, England. Den hänvisar till datumet den 23 december 2012 i vårt solsystem. Till mångas förvåning fick den en 'liten efterföljare' en vecka senare (6).


Allting kommer att bli annorlunda

Planen är att Jorden kommer att gå snabbt igenom den fjärde dimensionen och sedan hamnar den i den femte dimensionen. Det är en totalt annan värld än den tredje dimensionen. Det finns ingen förorening där. Det finns inget ont där. Det finns ingen tid där, allting existerar i NUET. Där finns en känsla av lycka som är ojämförlig med den på Jorden, allting rör sig i en mycket högre vibration. Allting är känt, allt är telepatiskt och har fullt medvetande. Det betyder att också allt i dina förflutna liv och andra aspekter av din själ är kända. Med din tankes kraft kan du skapa saker som du vill, såsom ditt hem eller ditt utseende.
Omnec Onec, en kvinna från Venus som nu lever ett liv här på Jorden sa, att på Venus (i den femte dimensionen) hade hon ett träd som växte i sitt sovrum och hon hade ett vattenfall i sitt vardagsrum (7) .

Kontakt med utomjordiska civilisationer, själar från avlidna och andra högre väsen är något som är naturligt i den femte dimensionen. Den Galactiska Federationen har varit upptagen med förberedelserna av denna händelse på Jorden i åratal och har skapat en värld i den femte dimensionen som är redo för ankomsten av så många nya invånare samtidigt (8).

Människans uppvaknande ökar mer och mer och genom det växer vårt kollektiva medvetande. Detta uttrycks i protester över hela världen mot det korrupta systemet, såsom
 #Occupy-rörelsen

Människans uppvaknande ökar mer och mer och genom det växer vårt kollektiva medvetande. Detta uttrycks i protester över hela världen mot det korrupta systemet, såsom #Occupy-rörelsen


  Skiftet inträffar

Den faktiska övergången för vår planet till den fjärde dimensionen inträffar på en bråkdels sekund. Emellertid kan detta endast ske enligt den Gudomliga Planen om medvetandet hos en stor del av mänskligheten är tillräckligt hög för att kunna uppleva överföringen. Uppstigning är inget problem för djur och barn på grund av deras naturligt höga vibration. Men de flesta vuxna har fått intalat i sig så mycket skräck i sina system under åren att deras vibration har sänkts för mycket. Så, deras medvetande måste höjas igen, och den processen har redan pågått under decennier. Detta måste vara klart till den 21 december 2012, när Jorden astrologiskt sett passerar från en tid präglad av Fiskarna in i en tid präglad av Vattumannen. Detta har att göra med positionen av planetaxeln som gör en vridning, en precession, kring ekliptikans pol på omkring 26 000 år. Vår planet anpassar sig sedan energimässigt till solen och centralsolen i Vintergatan.

Stjärnor och centrala solar i galaxerna fungerar som serviceluckor (stargates) av energi som kommer från Universums centralsol. Precis som alla planeter och solar är centralsolen en medveten varelse, och blåkopian för alla cykler och allt liv i Universum sänds härifrån. Denna energi når oss redan och leder till alla sorters förändringar på vår planet (9) och i vårt medvetande. Men under vintersolståndet den 21 december 2012 får solen och Jorden den fulla effekten av denna energi. Detta kommer att resultera i att allting höjs till en högre nivå.

Detta gör att vi hamnar i en kort period av totalt mörker där alla kommer att under en kort stund vara helt ensam med sig själv, med hans eller hennes Högre Jag. Detta är en underbar känsla, för på den nivån blir den kärlek från vilket allt är skapat, och det fulla medvetandet om allting som är, mycket mer känt och upplevt. Det är antagligen bäst jämfört med en nära döden-upplevelse. Alla kommer att fortsätta i den dimension som passar deras egen vibration efter denna övergång.

"De positiva aspekterna av er sol är många, och den fungerar som en kanal för de högre energier som kommer till er från utsidan av ert solsystem. Den kommer att spela sin viktigaste roll när det blir en kraftfull uppställning i linje med ert Universums Centralsol. Och ni vet att detta sker vid ert Vingtersolstånd år 2012. Det är vid den tidpunkten som ett kvantumhopp framåt sker, och driver er in till de högre dimensionerna. Det kommer verkligen att signalera slutet på er cykel av dualitet, och vid den tidpunkten kommer ni att ha blivit fullt förberedda för en sådan upplyftning. Det är vad ni så ivrigt har väntat på och kommer att vara kröningens glans på ert nuvarande liv." - SaLuSa 28 juli, 2010


Inte utan ett fräsande och ett rytande

Det är säkert att det kommer att ske på exakt denna dag, därför att det handlar om en urgammal process som ingen människa kan ändra något på. Men det betyder inte att den Gudomliga Planen har utförts precis så som den var planerad. Galaktiska Federationen måste justera planen betydligt i vårt föränderliga samhälle på grund av att motståndet från de mörka krafterna på Jorden visade sig vara mycket tuffare än väntat.
Matthew Ward, anden av en avliden pojke som kanaliserar genom sin mor Suzy, sa att många själar som hade valt i sitt själskontrakt att gå över från Illuminaterna till Ljuset under sina liv inte gjorde detta i verkligheten . (10) . På grund av detta fanns kraften hos det gamla gardet kvar mycket längre än vad som kunde förutses, men uppvaknandet bland befolkningen fortsatte ostört.

Allt detta betyder ingenting för det slutliga resultatet, för beslutet om att stiga upp eller inte gjordes av var och en själv på själsnivån. Så i princip är det inte ens nödvändigt att informera hela mänskligheten i förväg om denna händelse. Emellertid har Galaktiska Federationen sagt i många kanaliseringar att världens befolkning verkligen kommer att bli informerade innan den stora händelsen inträffar den 21 december 2012. Oavsett om det kommer att bli genom våra ledare, som har varit medvetna om vad som kommer att ske under lång tid, eller det sker på egen hand.

Den berömda Mayakalendern slutar (och börjar igen) den 21 december 2012

Den berömda Mayakalendern slutar (och börjar igen) den 21 december 2012. Hur kunde Mayafolket veta att övergången skulle ske på exakt det datumet? Precis som Egyptens storhetstid handlade Mayakulturen om deras kontakter med utomjordingar, som också skapade deras stenstrukturer. Rymdresenärer är vanligen också tidsresenärer, så "nyheterna om framtiden" var troligen redan kända då.

"Detta datum i slutet på december markerar det ögonblick när er värld passerar genom en speciell punkt på sin resa genom galaxen. Er sol, précis som alla stjärnorna i den här galaxen, roterar runt den galaktiska kärnan och färdas sedan genom olika punkter längs vägen. Dessa punkter kan beräknas genom en formel som gavs till den forntida Olmec för mer än sex tusen år sedan av besökare från Plejaderna." - Sirianerna, kanalliseras genom Sheldan Nidle, 25 september, 2012


  Bekräftelse från ett oväntat hålle

Den högsta teknologin på Jorden, förutom den utomjordiska aktiviteten på vår planet, existerar inom de så kallade black ops- projekten. Dessa är hemliga operationer som Illuminaterna är fullt upptagna med, speciellt amerikanerna. En av dessa operationer gäller ett projekt som är känt som "Project Looking Glass".

En anordning har utvecklats för att kunna göra tidslinjer synliga. Inte bara i det förflutna, utan också i framtiden. Det har sagts att anordningen såg ut som maskinen som byggdes i filmen "Kontakt" från 1997 med Jodie Foster för att skapa en portal, en slags energetisk port till en annan planet (11) . Den fungerade bra, man kunde bokstavligt talat se in i framtiden med den anordningen. Och man kunde se vad konsekvenserna skulle bli när man gjorde ett visst val i framtiden. Så denna användes för ett antal hemliga operationer och för deras egen vinst.

Det var bara ett problem. Det visade sig att ju närmare man kom till den 21 december 2012, ju mindre betydde det vilken typ av val man gjorde. Konsekvenserna var alltid desamma. På det datumet kom alla tidslinjerna tillsammans och en mycket speciell händelse verkade äga rum.

Illuminaterna var missnöjda med detta fenomen och försökte vidta åtgärder för att ändra på det. Men det spelade ingen roll vad de försökte, bilden var alltid densamma. Frustrerade över denna utveckling avslutades "Projekt Looking Glass" och lades undan bakom lås och bom. De bestämde sig glatt för att fortsätta med sina mörka aktiviteter som om de fortfarande hade full kontroll över allting. Ingen talde någonsin mer om "Projekt Looking Glass", men lyckligtvis hände detta (12).

Mer Black ops

Detta fenomen hade redan uppmärksammats tidigare vid ett annat hemligt projekt, kallat "Montauk Chair". En mycket högkvalitativ teknik som Illuminaterna hade till sitt förfogande, de hade fått den genom att forska i tekniken i kraschade UFOn. Genom historien har många olika rymdfarkoster kraschat på vår planet. Inte från Galaktiska Federationen, men från andra utomjordiska besökare, som de så kallade Grå. Kraschen nära Roswell 1947 (13) är ett välkänt exempel på detta. Dessa kraschade farkoster har hållits borta från allmänheten och undersöktes av forskare från Black ops-kretsen. De innehöll en stor mängd information men inte allting är tydligt för dem, därför att teknologin i en sådan farkost ofta är överlägsen deras egna kunskaper.

Under Montauk-projektet som huvudsakligen ägde rum under sjuttiotalet på Long Island nära New York, upptäckte de att stolen på ett sådant flygande tefat spelar en central roll för styrningen av det. Den stolen kopplar sig själv till förarens tankar. Så det finns ingen ratt i farkosten, hjärnan hos föraren avgör vart farkosten skall gå. Det behöver inte vara i det nuvarande, man kan också välja en punkt i det förflutna eller i framtiden. Man behöver bara tänka på det, och man flyger dit.

De tog ut stolen från UFOt och försökte arbeta med den. Det lyckades till en viss grad. När någon med högt utvecklade psykologiska förmågor anslöt sig till stolen så visade sig en portal i rummet genom vilken han kunde resa till den önskade planeten. Han kunde alltså ha interaktion med den världen, till exempel med människorna där.

Men drivrutinerna upptäckte att det fanns ett ögonblick i framtiden som man inte kunde flyga till. När man fokuserade på det så såg man inte en normal värld runt om sig utan man verkade befinna sig i någon typ av högre medvetande. Man kände sig som ett med Universum, med atomer, med källan till allt, och en underbar, kärleksfull känsla skulle komma över dig. När du hade varit där ville du inte gå tillbaka till nuet, du ville mest stanna där för alltid. Och det datumet var 21 december 2012 (14).

En normal värld blev synlig igen när någon fokuserade på en stund efter det datumet, men med en anmärkningsvärd skillnad. Den världen visade sig nämligen vara annorlunda för var och en som försökte. Så detta är i enlighet med vad kanaliseringarna också talar om för oss när det gäller Uppstigningen, att det är så att alla människor efter denna händelse kommer att befinna sig i en värld som exakt matchar deras egen vibration. Det är en kvantumhändelse där utfallet bestäms av medvetandet hos individen.

Läget just nu

Nästan alla kanaliseringar bekräftar att befolkningens uppvaknande och även höjningen av vårt kollektiva medvetande, är på rätt väg. Galaktiska Federationen berömmer oss för de,t för som sagts, motståndet från det gamla systemet visade sig vara mycket tuffare än väntat. Saker såg inte alls så lovande ut runt år 2 000. Men blomstrandet på Internet och de sociala nätverken, genom vilket kunskap snabbt kan delas med andra, har orsakat att man kommit ikapp. Och nu kan det inte gå fel längre.

Spridningen av kunskap är av avgörande betydelse, för någon som vet hur vi blir manipulerade av eliten är inte längre mottaglig för den rädsla de gillar att utsätta oss för. Rädsla sänker din vibration, så den som inte längre är rädd utan tänker positivt höjer vibrationen på vår planet. Därför denna webbsida! :)

" Internet är mycket viktigare än ni kan föreställa er. Det är den fysiska manifestationen av det kollektiva medvetandet och får därför inte stängas av." - Emmanuel, 11 mars, 2010


Fler och fler människor i alla samhällsskikt samlas online och offline (som här på Mount Baldy i Kalifornien ) för att meditera och visualisera för en bättre värld

Fler och fler människor i alla samhällsskikt samlas online och offline (som här på Mount Baldy i Kalifornien ) för att meditera och visualisera för en bättre värld------------------------------------------------------------------------------------


Andra intressanta länkar:
 • Project Camelot: Dolores Cannon - Convoluted Universe. Dolores Cannon är en hypnosterapeut med 40 års erfarenhet. Hon började med klienter som ville sluta röka eller gå ner i vikt. Av en tillfällighet började hon med terapier med reinkarnation och regression. Genom MUFON fick hon klienter för 25 år sedan som sa att de hade upplevt bortföranden av utomjordingar samt andra UFO-frågor. Dolores tar sina klienter ner till djupaste nivån av hypnos, i motsats till andra regressionsterapeuter. Kosntiga fenomen kan förekomma på denna nivå i medvetandet, och hon kunde även få kontakt med utomjordingar. Långsamt blev det klart för henne vad som snart skulle hända med världen.
  Länken fungerar inte längre? Kanske den fortfarande finns någon annanstans på YouTube

 • Slutet – Fjärrsyn och förutsägelser. Under 70-talet började CIA och den amerikanska armén ett hemligt program där medier sattes in för att titta på platser där de själva inte var fysiskt närvarande. Detta kallas "fjärrsyn" eller "remote viewing". De lyckades också se in i framtiden och det är så de upptäckte att en händelse närmar sig som involverar vår sol och att detta skulle förändra hela vår värld. Många människor kommer att förlora sina liv. De kunde inte få reda på tidpunkten och den exakta karaktären av händelsen som lämnade efter sig enorma solstormar.
  Länken fungerar inte längre? Kanske den fortfarande finns någon annanstans på YouTube

 • Vi flyttar oss mot kärnan i 2012. Kanalisering av Magenta Pixie, i vilken synen bekräftats,och att också från black ops -experimenten visades att efter den 21 december 2012 är inga fler tidslinjer synliga för Jorden.
  Länken fungerar inte längre? Kanske den fortfarande finns någon annanstans på YouTube

 • En NDU med en vision om 2012. Cassandra Musgrave hade en nära döde-upplevelse under en olycka med vattenskidor 1974. Här såg hon den Gudomliga Planen för Jorden, och betydelsen av år 2012.

 • Illusion och verklighet 2012. Hela historien om Uppstigningen i ett nötskall igen, sedd från några andra vinklar.
  Länken fungerar inte längre? Kanske den fortfarande finns någon annanstans på YouTubeShare |