Home Svenska English Nederlands Espaol Italiano Dansk Deutsch Ruski 繁 Trk Alla sidor Om oss Contact
 
Uppstigning

Uppstigning / 2012
Den 21 december 2012 tog den berömda Mayakalendern slut. Det är en cyklisk kalender och på den dagen började en helt ny era. Även om det verkar som att inget speciellt inträffade på den dagen så finns det många indikationer på att vi lever i en speciell tid nu.

Om man tar en titt på alla källorna så får man uppfattningen att både mänskligheten och Jorden befinner sig i en övergångsprocess. Denna process kallas "Uppstigning". För mänskligheten betyder detta att vi gör ett språng i medvetandet, medan för vår planet det betyder att hon kommer att gå till en högre dimension eller densitet.

2012

Enligt Mayafolket och andra källor, såsom kontaktpersoner (människor som har besökts av utomjordingar) rör sig inte bara kalendern i cykler utan i allt liv. Det liknar årstiderna på Jorden, varje cykel har sin egen karaktär. På det sättet upplever Skaparen sig själv på alla möjliga sätt.

Det finns cykler med olika längd, från några få tusen år till miljoner år. Datumet den 21 december 2012 var avgörande för övergången av ett antal stora och små cykler samtidigt. Detta var en speciell händelse och många människor i den så kallade New Age-rörelsen trodde att Uppstigningen till en högre dimension skulle sammanfalla exakt med detta datum (1).

Det visade sig vara fel. Mayafolket lever fortfarande i Centralamerika idag, vars kunskap gick genom muntlig tradition från generation till generation, och de har aldrig hävdat detta heller. De säger att vid den tidpunkten kommer ett skifte att äga rum, men de sätter inget datum på det. Den uppfattningen lever också bland många andra ursprungsbefolkningar runtom i världen, från Maorierna på Nya Zeeland till Hopi-indianerna i Nordamerika.

Den 21 december 2012 firade dagens Mayafolk början på en ny era i den gamla Maya-staden Tikal i Guatemala

Den 21 december 2012 firade dagens Mayafolk början på en ny era i den gamla staden Tikal i Guatemala


Andra källor

Denna uppfattning bekräftas av kanaliserade meddelanden (2), (3) och människor som har haft visioner om framtiden, till exempel genom nära döden-upplevelser eller sinnesförändrande substanser, såsom Ayahuasca (4).

Moderna vetenskapsmän som Greg Braden (5) och Nassim Haramein (6), såväl som forskare som David Wilcock (7) och Pane Andov (8) kom till en liknande slutsats.

Dessutom finns det flera hypnosterapeuter, såsom Dolores Canon (9) och Suzanne Lie (10) som har hört sina klienter under djuphypnos berätta om en ny era som skall komma.

Slutligen, under åren har en del whistleblowers från U.S. black ops -kretsar såsom Arthur Neumann (även kallad Henry Deacon) (11) och före detta militärer som Ed Dames (12) kommit fram och sagt att de redan har utvecklat metoder som kan visa dem en ganska tydlig bild av framtiden. Detta tyder också på att i den nära framtiden väntar stora förändringar som ingen kan stoppa. Inte ens våra nuvarande-härskare, som skulle föredra att behålla nuvarande status quo.

Det enda som åsikterna går isär om är hur exakt denna förändring kommer att vara, och när den kommer att inträffa.

Mer specifikt

Kanaliseringar ger oss den mest specifika informationen om den här processen. Detta är inte överraskande, för många kanaliserade entiteter, såsom andar av avlidna personer, utomjordingar och högre jag av kanaliserarna själva, är redan i en högre dimension. Då de inte är bundna av fysiska lagar i rymden eller av linjär tid som existerar i den tredje dimensionen, så kan de övervaka processen bättre från ett avstånd än vad vi kan som är mitt i den.

Den bild som framträder från de många tusen kanaliseringarna angående detta är att den här tiden är något mycket speciellt. Särskilt för oss jordbor, för det är inte bara Moder Jord som gör en övergång från den tredje till den femte dimensionen utan hon tar också med sig så många av sina nuvarande invånare som möjligt.

Det senare är särskilt ovanligt i Universum, för vanligen är en övergång till en annan cykel parad med en rensning av den gamla världen. Det uttrycker sig till exempel I form av ett skifte i Jordaxeln och destruktiva naturkatastrofer, såsom inträffade med Atlantis. De flesta själar lämnar planeten antingen genom förflyttning eller genom döden. På det sättet återstår inte så många från den gamla civilisationen och en ny start kan göras. De själar som passar i den nya cykeln kan återvända igen senare. Andra, såsom själar som inte har lärt sig några viktiga lärdomar ännu, kan gå vidare med sin tillväxt i den gamla dimensionen någon annanstans i kosmos.

Detta konstverk var en gång en del av den forntida Maya-staden Tikal i Guatemala. Troligtvis skildrar det nedgången av Atlantis. En tysk arkeolog tog det till Tyskland där det försvann under mystiska omständigheter (som ofta händer med upptäckter som inte passar så väl in i den rådande uppfattningen inom vetenskapen)

Detta konstverk var en gång en del av den forntida Maya-staden Tikal i Guatemala. Troligtvis skildrar det nedgången av Atlantis. En tysk arkeolog tog det till Tyskland där det försvann under mystiska omständigheter (som ofta händer med upptäckter som inte passar så väl in den rådande uppfattningen inom vetenskapen)


Den Gudomliga Planen

Jorden får hjälp i denna process från den högt utvecklade utomjordiska civilisationer, som också stimulerar oss så mycket som möjligt i vår andliga utveckling. På grund av detta har vår vibration höjts till en nivå som lämpar sig för ett liv i de högre dimensionerna. Denna hjälp var inte planerad, men initierades halvvägs genom förra århundradet, när utomjordiska varelser, precis som Moder Jord själv, chockades av den snabbhet som mänskligheten förstörde sin planet på. Speciellt nedsläppet av de två atombomberna över Japan av amerikanarna, som sände en chockvåg genom hela Vintergatan. Men även plundring, förorenandet och förstörelsen av planeten genom krig, oljeutvinning och industrialiseringen, lämnade djupa spår i Gaia.

Den levande varelse som är vår planet insåg att utan hjälp kunde hon inte ens klara sig fram till Uppstigningen. Hon sände ut rop på hjälp som hördes av Gud. Gud sände sedan ut ett universellt rop genom alla dimensioner, för att hjälpa oss. Detta rop besvarades av massor av varelser, eftersom att hjälpa varandra är ansett som det högsta goda I Universum.

En plan utformades som skulle respektera Lagen om icke-Inblandning så mycket som möjligt. Den planen bestod av, bland annat, att sända ut ljus till Jorden från många platser i rymden, och reinkarnation av rena själar (utan karma) in till vår befolkning. Dessa själar är mycket mottagliga för ljuset och de kunde därför sprida det ljuset vidare bland människorna. Med ordet "ljus" skall du inte tänka på strålkastare, utan på kärlek och kunskap. För endast en civilisation som respekterar dessa värderingar kan göra språnget till en högre dimension.

Den Galaktiska Federationen vägleder oss i denna process så mycket som möjligt bakom kulisserna. De är en garanti att allting verkligen kommer att ske inom den planerade tidsramen. De flesta människor har ingen aning om vad Galaktiska Federationen gör för att skydda oss mot de mörka planer som Illuminaterna hade, och fortfarande har, för mänskligheten. De håller syrenivån i vår luft så högt de kan och förhindrar kärnvapenattacker och krig (13), sanerar radioaktivt avfall, eliminerar (kemisk) förorening, chemtrails och sjukdomar, och minimerar effekterna från naturkatastrofer – konstgjorda eller inte, etc.

Själar som är särskilt inkarnerade för at sprida kärlek och kunskap på Jorden får nästan aldrig höra detta 'officiellt'. Men genom att följa sitt hjärta och sina guider är detta ofta vad de gör. Sådana människor kallas "ljusarbetare"

Själar som är särskilt inkarnerade för at sprida kärlek och kunskap på Jorden får nästan aldrig höra detta 'officiellt' Men genom att följa sitt hjärta och sina guider, är detta ofta vad de gör. Sådana människor kallas "ljusarbetare"


Inte alla kommer att följa med

Så uppstigningen av planeten tillsammans med hennes nuvarande invånare kommer att vara en unik händelse. Dock kommer inte alla som lever nu att få bevittna detta. Vissa människor vars medvetande inte är högt nog för en tillvaro i en högre vibration kommer att tas ut i förväg. Till exempel kan detta vara människor som har levat mer för sig själva än för andra, genom att skaffa sig makt och ägodelar utan att bry sig så mycket om sina medmänniskor. Eller människor som under hela livet fanatiskt fastnat i vissa religiösa eller vetenskapliga dogmer, utan att vara öppna för andras åsikter. Sådana människor kommer i de flesta fall att bestämma sig för att inte komma med ännu till en högre dimension.

Detta beslut tas på själsnivå, inte medvetet. Själen bedömer detta själv, så ingen kommer att straffas och allting blir rättvist. Varje handling, tanke och avsikt som du någonsin har haft är nedskriven i Akashakrönikan. Detta bestämmer din vibration, ditt medvetande. En själ som ännu inte har utvecklats tillräckligt för en högre dimension kommer att välja en lägre dimension själv för att fortsätta sin evolution där.

Redan nu ser forskarna att konstiga saker sker i vårt solsystem, för Uppstigningen sker i hela vårt Universum. Venus och Neptun blir ljusare, större formationer av moln börjar formas på Mars, etc (14), (15) och (16).

"2012 markerar slutet på en 26 000 år gammal astrologisk period, vedertagen av Mayafolket, Inkafolket, Aztekerna, Maorierna och de flesta av de forntida kulturerna. December 2012 är också den slutliga finalen på Atlantis experiment. Det tog 10 000 år att sätta upp, det varade i 240 000 år och det har tagit 10 000 år att binda ihop alla de lösa trådarna, så det 260 000-åriga experimentet slutar den 21-12-2012.

Sedan börjar vi ett dubbelt omvandlingsskifte som planeten och allt på henne, inklusive människor, snabbt går vidare mot Uppstigning. Detta är den största möjligheten för andlig växt som någonsin har funnits under hela planetens historia, och varelser från alla olika Universa beskådar i förundran vad som händer på Jorden." – Andlig författare Diana Cooper


Denna sädesfältcirkel upptäcktes den 15 juli 2008 i ett fält på den mystiska platsen i Avebury i Wiltshire, England.  Den hänvisar till datumet den 23 december 2012 i vårt solsystem. Till mångas förvåning fick den en 'liten efterföljare' en vecka senare

Denna sädesfältcirkel upptäcktes den 15 juli 2008 i ett fält på den mystiska platsen i Avebury i Wiltshire, England. Den hänvisar till datumet den 23 december 2012 i vårt solsystem. Till mångas förvåning fick den en 'liten efterföljare' en vecka senare (17)

Även då de flesta människor inte märkte något särskilt den 21 eller den 23 december så rapporterade många kanaliseringar efteråt att en massiv infusion av kärlek/ljus-energi hade skett på Jorden, som hade gjort det kollektiva medvetande mycket gott (18). Den kanaliserade varelsen Bashar (19) sa att "från den dagen och framåt var energin på Jorden lite mer positiv än negativ"Allting kommer att bli annorlunda

Planen är att Jorden kommer att gå snabbt igenom den fjärde dimensionen och sedan hamnar den i den femte dimensionen. Det är en totalt annan värld än den tredje dimensionen. Det finns ingen förorening där. Det finns inget ont där. Det finns ingen tid där, allting existerar i NUET. Där finns en känsla av lycka som är ojämförlig med den på Jorden, allting rör sig i en mycket högre vibration. Allting är känt, allt är telepatiskt och har fullt medvetande. Det betyder att också allt i dina förflutna liv och andra aspekter av din själ är kända. Med din tankes kraft kan du skapa saker som du vill, såsom ditt hem eller ditt utseende.

Omnec Onec, en kvinna från Venus som nu lever ett liv här på Jorden sa, att på Venus (i den femte dimensionen) hade hon ett träd som växte i sitt sovrum och hon hade ett vattenfall i sitt vardagsrum (20).

Kontakt med utomjordiska civilisationer, själar från avlidna och andra högre väsen är något som är naturligt i den femte dimensionen. Den Galactiska Federationen har varit upptagen med förberedelserna av denna händelse på Jorden i åratal och har skapat en värld i den femte dimensionen som är redo för ankomsten av så många nya invånare samtidigt (21).

Människans uppvaknande ökar mer och mer och genom det växer vårt kollektiva medvetande. Detta uttrycks i protester över hela världen mot det korrupta systemet, såsom
 #Occupy-rörelsen

Människans uppvaknande ökar mer och mer och genom det växer vårt kollektiva medvetande. Detta uttrycks i protester över hela världen mot det korrupta systemet, såsom #Occupy-rörelsen


  Skiftet inträffar

Den faktiska övergången för vår planet till den fjärde dimensionen inträffar på en bråkdels sekund. Emellertid kan detta endast ske enligt den Gudomliga Planen om medvetandet hos en stor del av mänskligheen är tillräckligt hög för att kunna uppleva överföringen. Uppstigning är inget problem för djur och barn på grund av deras naturligt höga vibration. Men de flesta vuxna har fått intalat i sig så mycket skräck i sina system under åren att deras vibration har sänkts för mycket. Så, deras medvetande måste höjas igen, och den processen har redan pågått under decennier.

Någon gång under den nuvarande perioden måste språnget till den fjärde dimensionen ske när Jorden har astrologiskt sett passerat från Fiskarnas era till en tid präglad av Vattumannen. Detta har att göra med positionen av planetaxeln som gör en vridning, en precession, över zodiaken på omkring vart 26.000e år.

Stjärnor och centrala solar i galaxerna fungerar som serviceluckor (stargates) av energi som kommer från Universums centralsol. Precis som alla planeter och solar är centralsolen en medveten varelse, och blåkopian för alla cykler och allt liv i Universum sänds härifrån. Denna energi når oss redan och leder till alla sorters förändringar på vår planet (22) och i vårt medvetande. Så snart vi når den kritiska massan kommer detta att resultera i att allting höjs till en högre nivå. Denna process sker över hela Universum.

Inte utan ett fräsande och ett rytande

Den nya eran är en självklarhet därför att den beror på en urgammal process som ingen människa kan förändra eller göra något åt. Men det betyder inte att den Gudomliga Planen har avbrutits från exakt så som den var planerad. Galaktiska Federationen måste justera planen avsevärt i vårt förändrande samhälle på grund av att motståndet från de mörka krafterna på Jorden visade sig vara mycket starkare än väntat.

Matthew Ward, anden av en avliden pojke som kanaliseras genom sin mor Suzy, sa att många själar som hade valt i sitt själskontrakt att gå över från Illuminaterna till Ljuset under sina liv inte gjorde detta i verkligheten (23). På grund av detta fanns kraften hos det gamla gardet kvar mycket längre än vad som kunde förutses, men uppvaknandet bland befolkningen fortsatte ostört.

Den berömda Mayakalendern, som slutar (och börjar igen) den 21 december
2012

Den berömda Mayakalendern, som slutar (och börjar igen) den 21 december 2012. Hur kunde Mayafolket veta att övergången skulle ske på exakt det datumet? Precis som Egyptens storhetstid handlade Mayakulturen om deras kontakter med utomjordingar, som också skapade deras stenstrukturer. Rymdresenärer är vanligen också tidsresenärer, så "nyheterna om framtiden" var troligen redan kända då.

"Detta datum i slutet på december markerar det ögonblick när er värld passerar genom en speciell punkt på sin resa genom galaxen. Er sol, precis som alla stjärnorna i den här galaxen, roterar runt den galaktiska kärnan och färdas sedan genom olika punkter längs vägen. Dessa punkter kan beräknas genom en formel som gavs till den forntida Olmec för mer än sex tusen år sedan av besökare från Plejaderna." - Sirianerna, kanalliserades genom Sheldan Nidle, 25 september, 2012


  Läget just nu

Nästan alla kanaliseringar bekräftar att befolkningens uppvaknande och även höjningen av vårt kollektiva medvetande, är på rätt väg. Galaktiska Federationen berömmer oss för de,t för som sagts, motståndet från det gamla systemet visade sig vara mycket tuffare än väntat. Saker såg inte alls så lovande ut runt år 2 000. Men blomstrandet på Internet och de sociala nätverken, genom vilket kunskap snabbt kan delas med andra, har orsakat att man kommit ikapp. Och nu kan det inte gå fel längre.

Spridningen av kunskap är av avgörande betydelse, för någon som vet hur vi blir manipulerade av eliten är inte längre mottaglig för den rädsla de gillar att utsätta oss för. Rädsla sänker din vibration, så den som inte längre är rädd utan tänker positivt höjer vibrationen på vår planet. Därför denna webbsida! :)

"Internet är mycket viktigare än ni kan föreställa er. Det är den fysiska manifestationen av det kollektiva medvetandet och får därför inte stängas av." - Emmanuel, kanalliserades genom Langa, 11 mars, 2010


Fler och fler människor i alla samhällsskikt samlas online och offline (som här på Mount Baldy i Kalifornien ) för att meditera och visualisera för en bättre värld

Fler och fler människor i alla samhällsskikt samlas online och offline (som här på Mount Baldy i Kalifornien ) för att meditera och visualisera för en bättre värld------------------------------------------------------------------------------------


Andra intressanta länkar:


Share |