Home Svenska English Nederlands Espaol Italiano Dansk Deutsch Ruski 繁 Trk Alla sidor Om oss Contact
 
Kanalisering

Kanalisering
Kanalisering är en form av telepatisk kommunikation mellan människor och andra entiteter, vanligen från högre dimensioner. Dessa väsen kan vara andar av avlidna människor, ditt Högre Jag, utomjordiska varelser, änglar, naturandar eller till och med djur och husdjur.

En människa som kanaliserar kan välja vem eller vad hon/han önskar kanalisera. Ibland sker detta på begäran av en tredje part, detta brukar då kallas en reading. Om den andra parten vill kommunicera då görs en anslutning och kanaliseringen kan börja.

Hur fungerar det?

Mottagaren behöver vanligen inte gå in i djuptrans eller överlämna sin kropp till avsändaren för att kunna utföra en kanalisering. Han koncentrerar sig bara på den entitet som han kanaliserar och talar eller skriver ned vad som kommer igenom. Energin hos mottagaren och avsändaren måste vara på samma nivå för att en kontakt skall kunna etableras. Om en entitet från en högre dimension kanaliseras så måste mottagaren, generellt sett, höja sin vibration och avsändaren måste sänka sin frekvens. Höjningen av din vibration sker genom att frammana känslor av tacksamhet, kärlek och harmoni och genom att rensa bort andra tankar.

Det finns också kanaliseringar där anden hos mediet tar ett steg åt sidan. Genom detta får den andra energin utrymme att kunna komma in och använda kroppen unnder en viss tidsperiod. Denna förskjutning av energi kan vara sekunder eller minuter. Människor som ser auran kan observera denna förskjutning.

Skydd

Om du själv vill kanalisera rekommenderas att du ber om skydd från dina guider och änglar först, innan du börjar. Detta beror på att det finns varelser i den fjärde dimensionen som inte nödvändigtvis har det bästa intresse för kanaliseraren, eller kanalen, i åtanke. Och i exceptionella fall kan de även ta kanalens kropp i besittning.

Den universella Lagen om icke-inblandning gäller för din skyddsängel också, precis som den gör för utomjordingar med respekt för lägre civilisationer. Det betyder att det ses som en oönskad kränkning av den fria viljan om man skulle besluta att hindra sådana entiteter från att komma in om den kanaliserande personen inte speciellt bett om det. Om du ber om skydd har entiteten inte den befogenheten.
Det spelar egentligen ingen roll vem du ber om skydd, en del kallar på en viss ärkeängel eller ”Kristus ljus” – vad som är viktigt är att du ber om skydd.

Unik information

Det argument man mest hör som är emot kanalisering är att det bara handlar om en projektion av den som kanaliserar så att han bara framför sina egna idéer, antingen det är medvetet eller omedvetet. Men i många kanaliseringar och readingar (de av Edgar Cayce bland andra (1)) har det redan bevisats bortom allt tvivel att kanalen ibland säger saker som han aldrig själv kunde ha känt till.

För de som vet att telepatisk kommunikation är den vanligaste formen i Universum så är kanalisering ett naturligt fenomen.

Edgar Cayce med sin fru Gertrude

Edgar Cayce (1877 - 1945) med sin fru Gertrude


På den här webbsidan citerar vi främst kanaliseringar från Suzy Ward och Mike Quinsey (2). Suzy Ward (3) skriver böcker och publicerar månatliga budskap som hennes avlidne son Matthew ger henne från Himlen (Nirvana). Mike Quinsey (4) kanaliserar en entitet med ursprung från Sirius stjärnsystem, kallad SaLuSa, tre gånger i veckan.

"Det skulle vara helt naturligt att du dras till budskap från kända Mästare, men tänk på att de är i viss mån endast så bra som kanalen som tar emot dem är. Det faktum att de ibland använder ett antal själar för att få ut sina budskap är ganska normalt, och på intet sätt ett tecken på tvivelaktig kanalisering. Du kommer dock att ibland hitta en tydlig skillnad i stil och språk som används av dem, eftersom de återspeglar den egna tolkningen av vad som ges till dem. Inte alla tar emot meddelanden ord för ord, utan genom telepatiska bilder eller ett paket av tankar. Hitta de källor som ger genklang inom dig själv, för varje budskap bär en energi som du kommer att svara an på. Du kan i viss utsträckning hitta de mest populära och accepterade källorna, för vanligen är det deras rena energi som attraherar många människor till just dem." - SaLuSa, 8 december, 2010


------------------------------------------------------------------------------------


Andra intressanta länkar:
  • Jessica Woods intervjuar "De Nio" - Magenta Pixie - Direkt Röst kanaliserng. Jessica Woods intervjuar de högre varelser som kanalen Magenta Pixie är i kontakt med och som blir levande genom henne. Intressant att se är att Magenta Pixie nästan inte gör några ögonrörelser alls under kanaliseringen, medan ögonen på någon som fantiserar vanligen rör sig och blinkar mycket.
    Intressant är också att få höra från de entiteter som kanaliseras att det ibland är lite svårt för dem att formulera det rätta svaret, för energin måste omvandlas till ord av kanalen själv, fastän hennes ordförråd är begränsat. I slutet av intervjun i vilken entiteterna ger ett svar som involverar kvantmekanik, kommer Magenta Pixie inte längre än "strängteori". Men detta är omedelbart korrigerat av entiteterna som säger "Detta är inte korrekt". (fragment på 38:24).
    Fungerar inte länken längre? Kanske den fortfarande finns någonstans på någon annanstans på YouTube.Share |