Home Svenska English Nederlands Espaol Italiano Dansk Deutsch Ruski 繁 Trk Alla sidor Om oss Contact
 
Kollektivt Medvetande

Kollektivt  Medvetande
Bortsett från individuellt medvetande som alla har, så finns det också ett kollektivt medvetande. Detta kan ses som ett osynligt fält som omger planeten och där all samlad kunskap är tillgänglig.

Djur har en mycket starkare koppling till det kollektiva medvetandet än vad människor har och detta förklarar hur de instinktivt kan göra saker som de medvetet aldrig har lärt sig. I många fall saknar de också hjärnans kapacitet för att kunna förstå exakt vad det är de gör. Som en myrkoloni som kan bygga en fantastisk underjordisk fästning, komplett med ventilationssystem (1). På grund av att de kan dra nytta av alla erfarenheter som alla myror någonsin har haft förut så vet de precis vad de skall och inte skall göra för att bygga en vacker fästning.

Även den välkända "hundrade apan-effekten" (2) kommer från det kollektiva medvetandet. För några få decennier sedan upptäckte forskare som studerade makaker på de japanska öarna att många apor ignorerade de frukter som spolats iland på stranden. De var alla täckta med sand. Men det fanns en hona som visste vad hon skulle göra med dem. Hon plockade upp frukterna, gick över till en brunn, tvättade dem och åt dem. Det tog inte lång tid innan också andra, särskilt de yngre makakerna, tog över det beteendet och också kunde njuta av dessa sötsaker. Denna grupp expanderade sakta vidare tills uppenbarligen något skedde i gruppens medvetande, och från en dag till en annan började alla apor att tvätta sina frukter. Och inte bara på deras ö, utan också på de omgivande öarna. Även då dessa apkolonier inte var i kontakt med varandra.

Två medlemmar av en japansk makakerfamij njuter av ett äpple

Två medlemmar av en makakerfamilj njuter av ett äpple


  Vi människor är med vårt individuella medvetande också i kontakt med detta kollektiva medvetande. Och inte bara är vår kunskap en del av detta fält, utan alla våra tankar och intentioner är införlivade i det. Det bestämmer vem vi är, som en art, och vad vår värld ser ut som. När en individ har en ny idé så, från det ögonblicket, är den en del av det kollektiva medvetandet, och det är lättare för andra att ha samma idé. Vårt samhälle är en direkt avspegling av vårt kollektiva medvetande.

Undantag som spärrar

Det märkliga i vårt fall är dock att vi är styrda av härskare som absolut inte vill att vissa saker, som är kända i vårt kollektiva medvetande, faktiskt blir en del av vårt samhälle. Till exempel i fråga om fri energi, där banbrytande upptäckter gjordes av stora uppfinnare som t ex Nikola Tesla i början av förra århundradet, och som redan då kunde ha försett hela världen med fri energi för evigt. Denna kunskap blev som alltid direkt införlivat i vårt kollektiva medvetande. Men på rund av etablissemanget, som gör stora pengar på oljeindustrin och inte vill ha detta, så är det inte synligt i vårt samhälle. Inte bara var Tesla själv jagad ut ur sitt laboratorium och senare mördad (3) utan detsamma hände alla andra uppfinnare som sedan dess kommit fram med liknande uppfinningar. En efter en blev de mutade, hotade eller mördade av underrättelsetjänsten.

Magnetmotorn, till exempel, en av de enklaste principerna för fri energi, finns redan sedan århundraden tillbaka i vårt kollektiva medvetande. Det är därför det fortsätter att uppfinnas om och om igen, även av studenter som gör ett projekt om det i fysik och naturligtvis får ett A för det från sina lärare (4). Men på grund av att Illuminaterna systematiskt stoppar alla ansträngningar för att göra denna uppfinning stor, redan i sin linda, så tror de flesta människor fortfarande att fri energi är en illusion. Och detsamma gäller för alla de andra ämnen som vi skriver om på den här webbsidan.

DNA

DNA har en direkt inverkan på det kollektiva medvetandet och, som nämnts, vårt kollektiva medvetande skapar vår verklighet. Ditt eget DNA svarar an på dina tankar och känslor, så du kan använda ditt DNA till att påverka världen! När en enskild individ försöker detta så är effekten inte så stor ännu, även om den är större än du skulle kunna vänta dig. Experiment i det förflutna har visat detta (5). Men när stora grupper fokuserar på en viss effekt samtidigt, är resultatet mycket mer märkbart, och även beteendet hos människor i städer, eller hos soldater i en armé, kan påverkas.

Utan att vi marker det kommunicerar vårt DNA ständigt med allting omkring oss och med vårt kollektiva medvetande

Utan att vi marker det kommunicerar vårt DNA ständigt med allting omkring oss och med vårt kollektiva medvetande


Om hela världen skulle fokusera på ett visst resultat samtidigt, till exempel på fred eller fri energi, då skulle resultatet manifesteras omedelbart. Världen skulle bokstavligt talat förändras från det ena ögonblicket till det andra och Illuminaterna skulle inte kunna göra någonting åt det alls. Inflytandet av DNA är verkligen så kraftfullt. Men på grund av att den största delen av mänskligheten inte har någon aning om detta, och hålls i ett konstant tillstånd av rädsla av Eliten genom media, så är denna verklighet tyvärr ännu inte ett faktum.

På grund av mänsklighetens uppvaknande så förändras detta emellertid snabbt nu och Eliten gör inga framsteg längre i sin strävan efter att manipulera världen. De har redan sedan länge tvingats frysa sina planer på en Ny Världsordning. Det enda som måste ske nu är ett genombrott där mänskligheten blir befriad en gång för alla och den medvetna förberedelsen för en Uppstigning kan börja.

Lagen om Attraktion

Principerna för en verklighet som anpassar sig själv till vårt medvetande kallas för "Lagen om Attraktion". Definitionen av denna lag är enkel:

Allting som existerar har en viss frekvens (vibration). Frekvenser arbetar magnetiskt. Så allting som du skapar lockar fram mer av samma sak.

I verkligheten manifesterar den sig själv på ett sätt så att allting som du lägger in energi i, såsom tankar och känslor, skapar hela tiden situationer i ditt liv och drar till sig människor i ditt liv som passar dessa. Så i stort sett bestämmer du ditt eget öde. Om du medvetet skulle förändra dina tankar och dina känslor så skulle det också förändra resten av ditt liv av sig själv.

För högre civilisationer är denna universella lag lätt som en plätt. På Jorden är emellertid inte så många människor särskilt bekanta med den för att använda den till sin egen fördel. Det är ingen lätt lag för den är en kvantumlag som fungerar på ett mystiskt sätt för oss. Den går igenom den högsta intelligensen av livet självt, så det är inte en "enkel" naturlag som visar en direkt effekt. Ibland manifesterar sig ett önskat resultat långt senare, och i andra fall blir det inte så alls.

Detta beror på att livet inte bara existerar på grund av denna enda universella lag, så som boken "The Secret" hävdar, utan är i verkligheten en blandning av otaliga lagar och krafter som tillsammans bildar en helhet. Karma eller ditt själskontrakt till exempel, kan vara faktorer som hindrar ett önskat resultat. Du kan visualisera allt du orkar att du skall bli miljonär, men när du har valt i ditt själskontrakt att få uppleva "brist", till exempel brist på pengar eller kärlek, då kommer det resultatet aldrig att bli verklighet. Energin i dina ansträngningar kommer att gynna dig på ett visst sätt, eftersom energi aldrig kan försvinna och din skyddsängel kommer alltid att se till att ditt själskontrakt blir genomfört. Så han eller hon kommer att stoppa de stora pengarna från att nå dig, som kanske egentligen skulle ha manifesterats för dig genom Lagen om Attraktion.

Det kan medföra en hel del frustration under ditt liv, för du ser alla dessa glada människor som talar om hur mycket pengar de ha tjänat genom Lagen om Attraktion medan du inte har lyckats med det. Men så snart du är bakom scenen igen är du antagligen tacksam för alla de kloka insikter som denna erfarenhet av "brist" har givit dig.

Rik eller fattig?

Praktiska problem

En annan orsak till att visualisering inte fungerar så bra som många människor hoppas på är att din önskan endast kommer att oåterkalleligt manifesteras när du också undermedvetet inte har några tvivel om resultatet. De flesta människor kommer fortfarande att visualisera, men undermedvetet är de väl medvetna om att det faktiskt inte är en verklighet ännu. Och då fungerar det inte till sin fulla potential. Det bästa sättet att också göra så att du undermedvetet tror på att det önskade resultatet redan är ett faktum är att inrätta ditt liv på ett sådant sätt att du ständigt blir påmind om att det är så.

Detta kan fungera bra för att hitta en bra partner till exempel, för hemma kan du arrangera allting för två människor, du kan ständigt tänka på din drömpartner och göra upp planer etc. Men för att bli en miljonär är tekniken mycket svårare. Du kan knappast arrangera ditt liv som om du har pengar som vatten, när du i verkligheten ständigt har för lite av den varan. Du kan med gott humör beställa dyra saker och bära snygga kläder, men undermedvetet kommer du alltid att ha rädslan för att konfronteras med konsekvenserna av detta alltför överdådiga sätt att leva. Och den rädslan kommer att omintetgöra nästan hela effekten.

Endast för människor vars djupaste önskan är att bli rik och framgångsrik, och som ställer in hela sitt liv efter det, och vars själskontrakt tillåter det, kommer att lyckas med detta. Och dessa människor är naturligtvis också de som kommer på TV och skriver böcker, såsom "The Secret", för framgångshistorier får alltid den största uppmärksamheten.

Magi

För människor med ett högre medvetande, som de i högre civilisationer, är att arbeta i det kollektiva medvetandet och Lagen om Attraktion redan allmän egendom. De har höjt sig ovanför fasen om tvivel, även på undermedveten nivå, genom vilken de kan arbeta fullt ut med denna lag. På grund av detta verkar det ibland för oss som ren magi.

I sin bok "Out on a Limb" (Ut på yttersta grenen) skriver skådespelerskan Shirley MacLaine om sina samtal med affärsmannen Charles Silva, som under en tripp genom Peru hade mött en märklig kvinna kallad Rama. Denna kvinna visade sig härstamma från Plejadernas stjärnsystem, där också de utomjordiska kontakterna som den schweiziske bonden Billy Meier hade kommit ifrån. Uppenbarligen trodde inte Silva på Rama direkt när hon berättade för honom att hon kom från en värld där alla är helt telepatiska och kan skapa former utifrån ingenting. Därefter bad kvinnan honom att tänka på sin favoritnallebjörn från sin barndom. Han gjorde så och Poff! så hade kvinnan nallebjörnen i sin hand (6).

Replikator

Denna teknik att ansluta till det kollektiva medvetandet och materialisera saker ur det efter behag har införlivats av högre civilisationer i en apparat som kallas "replikator". Denna apparat sågs också i Star Trek och är, precis som många andra TV-serier och filmer som gör oss bekanta med den tid som skall komma, baserad på verkliga fakta.

En replikator fokuserar på tankarna hos personen som hanterar den och som på det sättet kan reproducera saker från ingenting. Så när du tänker på ett bröd så bildas ett bröd omedelbart, etc. Enligt många kanaliseringar kommer denna teknik också att införas på Jorden i processen som leder till Uppstigningen så snart som Galaktiska Federationen officiellt har introducerat sig själva för oss. I och med detta kommer hunger och fattigdom i världen att på nolltid tillhöra det förgångna.

"Efter disclosure och de därefter följande sändningarna i TV och radio avser vi att påskynda arbetet med att era regeringar för fram våra olika tekniker. Vår plan är att förse er alla med en replikatorenhet och att slutföra distributionen och utbildningens fas inom en månad från starten på detta projekt. Vår utbildningsfas kommer att inkludera speciella videor som kommer att åtfölja enheterna. Ingen annan typ av programmering förutom dessa videor kommer att visas på era TV-apparater, tills våra tekniker bekräftar att ni är fullt förtrogna med att hantera en replikator" - Sirianerna, kanaliserade genom Sheldan Nidle, 13 september 2011


------------------------------------------------------------------------------------


Share |