Home Svenska English Nederlands Espaol Italiano Dansk Deutsch Ruski 繁 Trk Alla sidor Om oss Contact
 
Medvetande

Bewustzijn
Allt som finns har medvetande. Det kan inte vara annorlunda eftersom allt består av samma fotoner, byggstenarna av ljus som ligger till grund för elektroner, atomer, molekyler etc. Och dessa byggstenar är en del av Skaparen, som uppenbarligen också är en medveten varelse.

Inte allt som existerar har dock samma medvetande. En växt har mindre medvetande än oss människor, och vi återigen har mindre medvetande än högre varelser, såsom många utomjordingar och varelser från högre dimensioner.

Jag tanker, alltså finns jag!

Skaparen delar ständigt ut otaliga små partiklar av sig själv som börjar sin långa väg av evolution. På det sättet upplever det högsta väsendet sig själv i en oändlig variation av former, vibrationer, dofter och färger – vilket är idén bakom hela skapelsen.

I samma ögonblick som en partikel delar av sig själv från Skaparen så bildar den sin egen bit av medvetande som från det ögonblicket man kan kalla en själ. Den själen börjar sin resa av utforskande och vill från det ögonblicket endast en sak: att återvända till Skaparens kärlek, på sitt eget sätt. Så han kommer att skaffa sig erfarenheter under resten av sin existens, lära sig från dem och utveckla sig själv, och under tiden höja sitt medvetande steg för steg. Det är så som hans vibration ständigt höjs en liten bit, tills han slutligen når den högsta vibrationen och blir ett igen med källan, Skaparen.

Du inte bara höjer den vibrationen, som bara sker när du lär dig hur skapandet fungerar, och vad syftet är, utan varje gång som du behärskar en kunskap som är sanning, och lever efter den, så höjer du ditt medvetande.

"Var och en av er resonerar på en frekvens som ni har "blivit". Detta förändras när ens hjärta lyfts i kunskap och förståelse." - Den Galaktiska Federationen, kanaliserad av Blossom Goodchild, 14 juli, 2012

Uppskjut inte till morgondagen…

Det är viktigt att du verkligen lever efter sanningen, för om du bara noterar den utan att följa den så förändrar du dig inte i själva ditt väsen. Du kan till exempel tro på att vi är en del av Gud, och därför faktiskt är en. Men om du sedan gladeligen fortsätter med din karriär och samlandet av ägodelar, utan att bry dig för mycket om de mindre lyckligt lottade, då påverkas du inte alls.

Eller du tror att kärlek är det viktigaste i livet men samtidigt hyser du fortfarande agg mot de människor som behandlade dig illa i det förflutna. Då höjer du inte heller ditt medvetande. Först när du verkligen förlåter alla, och dessutom gör en ansträngning att göra upp med folk som kanske fortfarande hyser agg mot dig, då tar du ett nytt steg i din utveckling.

"Förlåtelse är den doft som den violetta flamman kastar på den häl som har krossat den." - Mark Twain

Allting har registrerats i Akashakrönikan (en sorts arkiv över livet på Jorden) och dina guider. Så när allt är sagt och gjort finns ingen tvekan om de val du har gjort.

Självklart bör skapandet av karma undvikas vid alla tillfällen. Eftersom du bär karman med dig och den därför gör dig tyngre.

Vad är sant?

Att upptäcka sanningen låter lättare än det är, för när du stöter på ny kunskap så kommer den aldrig med en garanti att den faktiskt är sann. Du måste kunna urskilja allt själv. Det är därför många människor höjer sina axlar när de hör om saker som till exempel diskuteras på den här webbplatsen. De föredrar att kalla det för en "bluff", en "konspirationsteori" eller "ulligt", hellre än att anpassa sitt tänkesätt efter det.

I vår värld är det till och med svårare än på "normala" planeter, för vi handskas med ett system där de styrande försöker att avsiktligen dölja sanningen från folket därför att det gör det lättare att kontrollera oss. Medan på de flesta andra planeter folket och deras representanter arbetar tillsammans i enhet för att göra livet för alla så trevligt som möjligt och dela all kunskap med varandra. Det är därför som Jorden anses vara en mycket svår skola, men det är en skola där du kan lära dig mycket, om du tar del i den framgångsrikt!

På scenen för första gången

När en själ delar sig själv från källan måste han börja på noll. Han är fortfarande helt tom, han vet nästan ingenting. Han vet bara att livet är uppdelat bakom scenen och på scenen, och att det sista är platsen där upplevelser kan göras.

För han har aldrig haft en form förut, de första stegen som han åtar sig är upplevelser som ännu inte involverar en hjärna. Han är till och med saker som för vår uppfattning inte innebär liv alls, såsom en mineral, en sten, eller kanske en teddybjörn… Men hela den tiden upplever han vad det är att ha en form, och han vet även vad det är som pågår runt om honom. Det går bortom "ser", för han upplever också tankarna och känslorna av livet runt omkring sig.

Vatten

Speciellt med vatten kan närvaron av medvetande mätas bra. Vatten ger omedelbar respons till energin i omgivningen. Den japanske forskaren Dr. Emoto har till exempel gjort intressanta experiment med detta (1), i vilka han kunde visa att vattenkristaller tar helt olika former när de blir konfronterade med vissa ord, såsom "kärlek" eller "idiot".

På Universitetet i Stuttgart har man också gjort överraskande upptäckter inom detta område. (2). Den struktur som vattenmolekyler bildar med varandra tar omedelbart en annan form när de får kontakt med en viss person, eller när en blomma kastas i vattnet, eller när vatten tillsätts som har en annan struktur.

Den vackraste vattenkristall som Dr Emoto kunde upptäcka bildades vid en kombination av orden "Kärlek och Tacksamhet"

Den vackraste vattenkristall som Dr Emoto kunde upptäcka bildades vid en kombination av orden "Kärlek och Tacksamhet"


Flora

När en själ och hans guider drar slutsatsen att han har lärt sig sin läxa tillräckligt så tillåts han ta ett steg upp. Det kan till exempel vara en planta eller ett träd. En sådan livsform har redan flera möjligheter att ge gensvar till sin omgivning än mineraler eller en sten och är mer känslig för energin omkring honom. Det är därför som växter frodas när du är snäll mot dem, och de blir stressade när de upplever negativitet, till exempel när du hotar att bränna dem. (3).

Du kan till exempel se att en växt har ett begränsat medvetande på det sätt som en vinranka klättrar upp längs en vägg eller ett staket i riktning mot solen. De små rankor som griper tag själva tycks ofta sakna de bästa punkterna för fastsättning och på så sätt kommer de att ibland hänga ner istället.
Ändå är även en växt kapabel att lära sig från sina erfarenheter. Med övning kan man även lära den att göra musik. (4) Och en växt som har lärt sig något har förmågan att skicka detta till växterna runt om.

Klängorna på en vinranka verkar göra något slumpmässigt och hamnar ofta i ett trassel i varandra

Klängorna på en vinranka verkar göra något slumpmässigt och hamnar ofta i ett trassel i varandra


Fantastiskt – en hjärna!

Så snart en själ har slutfört även dessa lektioner framgångsrikt så blir det riktigt intressant: han får inkarnera som en varelse med en hjärna. Då en hjärna nästan alltid paras ihop med rörlighet så tillåts han för det mesta att välja sina egna erfarenheter från det ögonblicket. Inte bara ger detta honom oanade möjligheter utan också stort ansvar, för hans handlingar kommer nu mer än någonsin att få en effekt på livet runt omkring honom.

Att ha en hjärna erbjuder dock inte enbart fördelar. Eftersom en hjärna börjar ett nytt liv helt tom är den ett oskrivet blad. Upplevelsen av känslor och tankar av livet runt omkring utan ansträngning, är inte längre en del av den. Om du vill ha det så måste du träna din hjärna.
Och att vara ett med andra och med Gud är inte heller längre en självklarhet. När du växer upp i en värld där det mest är "var och en för sig själv", som vi lär oss här i västvärlden, då kan man lätt tro att det är sanningen!

"Sinnet är den dummaste delen hos en människa." - Hypnosterapeut Dolores Cannon

Det är därför det tar en själ otaliga inkarnationer att helt gå igenom denna skola i den tredje dimensionen och att uppnå en så hög medvetenhet att hon är redo för ett steg uppåt. Men till slut lyckas nästan varje själ med detta, och detta kallas "Uppstigning". Även om det också är möjligt för en människa att ta detta steg med en och samma kropp (boken "The Celestine Prophecy" av James Redfield berättar om detta bland andra) så sker detta mycket sällan. Vanligtvis finns det, som alltid med två på varandra följande liv, en vistelse backstage emellan liven. Detta är förstås när du dör och går till himlen, och efter det börjar du det nästa steget.

Stöd för hjärnan

Livet är en enda kedja av val, och ibland är det svårt för en oerfaren hjärna att bedöma vad som är rätt val. Det är därför den får hjälp från många hörn. Det fungerar liksom på det här sättet: ditt nuvarande medvetande, det som du upplever som "jag", är din nuvarande själ. Precis som din hjärna började den detta liv tom, och nu fylls den ut ytterligare varenda sekund av ditt liv. Men dina gamla själar existerar fortfarande också, i en högre dimension. De utgör för alltid en aspekt av din översjäl, också kallat ditt "högre jag" eller ditt högre medvetande.

Tid existerar inte i ditt högre medvetande och all kunskap är fritt tillgänglig. Det är därför människor som kan kanalisera sitt högre medvetande, som mediet Edgar Cayce i förra århundradet, också vet exakt vad det är för fel med någon när de kommer för en undersökning med honom.

Dessa gamla själar kommunicerar med dig genom ditt hjärta och hjälper dig att ta det rätta valet. Även andra hjälpare, som dina guider och ditt högre jag, försöker att få dig att gå den rätta vägen, genom ditt hjärta. De bildar ditt samvete, så att säga.

Men det är inte bara goda råd som låter i ditt hjärta, för dina gamla själar är ibland rädda och skadade av vad de har fått uppleva i sina egna liv. Även när det har gått flera livstider sedan en själ har upplevt något traumatiskt så kan detta nu fortfarande producera alla sorters "oförklarliga" rädslor och avvikelser. Att behandlas med det genom healing eller terapi är sättet att bli av med det.

Så snart som hjärnan kan föras till stillhet, som under en meditation, får dina hjälpare chansen att förmedla sina budskap till dig på ett tydligare sätt. Så detta gynnar tillväxten av ditt medvetande

Så snart som hjärnan kan föras till stillhet, som under en meditation, får dina hjälpare chansen att förmedla sina budskap till dig på ett tydligare sätt. Så detta gynnar tillväxten av ditt medvetande


  Livet efter detta

Så snart ett liv är avslutat avgår själen från den döende kroppen. Denna går igenom tallkottkörteln innanför pannan, och med den tas alla vunna erfarenheter, tankar och minnen med. Människor som har haft en nära döden-upplevelse (5), (6), (7), (8) och (9) beskriver ofta detta ögonblick som "hela mitt liv blixtrade förbi mina ögon".

Därefter finner själen sig själv i en sorts "ingenmansland" för en liten tid, som ofta beskrivs som en mörk eller blågrå rymd med ett svagt ljus i fjärran. Själarna ser också sina egna livlösa kroppar under sig, vilket kan vara en förbluffande upplevelse, särskilt för människor som inte trodde på ett liv efter detta.

Även om det också finns själar som inte anser sig själva redo för himlen ännu och fortfarande vill vara kvar en stund kring platser och människor de känner i sina liv, så ser de flesta själar att det svaga ljuset blir mer och mer tydligt. De blir medvetna om en avliden älskad eller en guide som hjälper dem in i ljuset. Sedan "går de över". I himlen får de en stor mottagning från alla sina avlidna kära, inklusive sina husdjur, och en glädjefull återförening följer därefter.

Väl i himlen (eller ännu tidigare, det finns också meddelanden om det) måste varje själ utvärdera sitt liv. Med detta återupplever han inte bara sina egna erfarenheter utan också de från alla de andra människorna som var påverkade av dem. Denna process kan ibland ta lång tid för människor som har orsakat mycken sorg under sina liv. Men så snart också detta steg är slutfört kan själen ta en vilostund och börja göra upp nya planer för sin följande inkarnation (10).

Vistelsen i himlen, eller "Nirvana" som de själva tydligen kallar det, är en historia för sig själv. Vi skall ägna ett särskilt kapitel för det lite senare. Det viktigaste att känna till är att en själ lever vidare i evighet i himlen och kan fylla sin tillvaro där på alla möjliga sätt. Han kan gå på kurser om han vill det (t ex om hur man kan kommunicera med de anhöriga kära som finns kvar på Jorden (11)), det finns alla typer av underhållning och musik som han kan njuta av, och han kan besöka utomjordiska civilisationer, om han är redo för det.

Inte alla hamnar på samma nivå i himlen, det är baserat på din andliga utveckling, eller din vibration. Så du kommer att möta själar som är ungefär lika högt utvecklade som du själv. När tiden är den rätta blir själen medveten om det faktum att han är en del av en översjäl, som också innehåller alla typer av andra själar, som precis som honom lever i himlen.
För de som vill veta mer om livet i Nirvana rekommenderar vi starkt en bok av Suzanne Ward "Matthew, berätta om himlen" (12).

Vetenskapliga bevis, helst inte

Den vanliga vetenskapen fortsätter att hävda att medvetandet inte existerar utanför hjärnan. Frågor som nära döden-upplevelser och minnen från tidigare liv, som t ex kommer fram under hypnos, så kommer de upp med de mest långsökta förklaringar. Även de fenomen som människor som fått ett donerat hjärta kan uppleva, såsom att få andra inställningar till livet eller andra egenskaper, eller har minnen från händelser som de aldrig har upplevt, blir helt ignorerade. Alla dessa frågor erbjuder tillräckligt med indikationer på att vi är mer än bara vår hjärna.

Det finns oräkneliga fall med människor som föddes blinda och såg sig själva och deras omgivning för första gången under en nära-dödeh-upplevelse . Det finns även en studie gjord om detta (13).
Även de fall i vilka patienter var sövda för att genomgå en hjärnoperation, då det inte var någon hjärnaktivitet som noterades, och som efteråt fortfarande kunde i detalj tala om hur operationen gick och vad som hade sagts i operationsrummet, är legio. Sådana människor vet också ofta vad som sas i korridoren utanför operationsrummet och på toaletterna.

Också när det gäller reinkarnation (14), (15), (16), (10) och hjärttransplantationer (17) finns häpnadsväckande fall som talas om. Men för närvarande är det fortfarande öronbedövande tyst från vetenskapens sida.

Kollektivt medvetande

Bortsett från det individuella medvetandet som alla har så finns också ett kollektivt medvetande.

------------------------------------------------------------------------------------


Share |