Home Svenska English Nederlands Espaol Italiano Dansk Deutsch Ruski 繁 Trk Alla sidor Om oss Contact
 
Skaparen

Skaparen
Du kanske inte tror så när du ser dig omkring på gatorna, men varje persons själ har redan gått igenom hundratals, ibland även tusentals, livstider under dess utveckling. Och många fler kommer att följa efter. De lärs sig någonting i varje liv och detta för dem ett steg framåt. De skapar karma och senare löser de all karma själva. De upplever och de lär sig. En själ gör detta snabbare än andra, men vi utvecklas alla, eftersom detta är vad allt handlar om i Universum: utveckling.

Detta sker inte utan orsak utan är en del av en Större Plan. Den planen har utformats av en varelse som kallas Skaparen, eller Ursprunglige Skaparen . Många människor ser Skaparen som samma varelse som vi kallar Gud, men detta är inte helt rätt. Det finns många Gudar, åtminstone en för varje Universum. En Gud är en aspekt av Skaparen. Enkelt uttryckt är han (för enkelhetens skull använder vi "han" , även om han inte har något kön såvitt vi vet) chef för ett Universum och har skapat och leder detta Universum tillsammans med Skaparen. Skaparen å andra sidan har skapat allting. Varje skapelse börjar med en idé, och från den idén – det ultimata exemplet på "seger över materian" – strömmar ett nytt Universum. Vetenskapsmännen kallar detta för Big Bang.

Inte bara vårt Universum bildades på detta sätt utan oräkneliga andra också. Och det fortsätter att bildas nya. Medan du läser detta inträffar fortfarande och hela tiden Big Bangs. Alla Universa bildar tillsammans det vi kallar Kosmos.
Detta Kosmos ses inte ovanifrån av Skaparen för att han skall förändra någonting då och då, nej - det är Skaparen. Han finns i allting som existerar och han upplever det till 100 %. Det är därför det finns medvetande i varje partikel, oavsett hur liten den är (1).

Naturligtvis är Skaparen en helt annan varelse än vad vi är. Ingen i världen (eller utanför den) vet vem eller vad han är exakt. I andra kulturer beskrivs han helt enkelt som "Allt som är". Detta betyder att du och jag också är en del av honom. Vi är inte separerade från Skaparen, vi är Skaparen.

Forskare vill gärna sysselsätta sig med frågan om hur allting uppstod, medan frågorna "Av vem?" och "Varför?" oftast undviks på ett skickligt sätt.

Forskare vill gärna sysselsätta sig med frågan om hur allting uppstod, medan frågorna "Av vem?" och "Varför?" oftast undviks på ett skickligt sätt.


  Du kan jämföra det med din egen kropp. Det finns miljarder celler i den också, vilka alla fungerar på egen hand. Men på samma gång är de också alla kopplade till varandra och bildar en enhet. Du upplever hela tiden väl och ve i dina kroppsdelar. Om en kroppsdel känns bra, till exempel när den blir smekt, så blir hela kroppen upplyft. Och om något gör ont så lider du också med hela din kropp.

Det är precis detsamma i Kosmos. Genom oss upplever Skaparen ständigt sig själv i en ändlös variation av former, vibrationer, lukter och färger. Skaparen upplever den djupaste sorg och den högsta eufori. Vi är aldrig separerade från varandra. Detta är omöjligt i vilket fall som helst, för varenda människa består helt och hållet av energi, och alla energier är kopplade till varandra. Det innebär att om vi ser på en annan person så ser vi faktiskt på oss själva. Det är som om ett finger tittar på en tå.

Strukturen i vår hjärna ser exakt ut som den i hela Universum. Tillfällighet?

Strukturen i vår hjärna ser exakt ut som den i hela Universum. Tillfällighet? (2)


  Byggstenarna i allting

Det finns bara en sorts energi och det är energin i ljus/kärlek. Ljus är samma energi som kärlek, men i en aktiv form, en form som kan fungera som en byggsten. Einstein har redan upptäckt att allting består av energi (E=mc²), men han kanske inte visste då att allt detta är samma energi. Allt som lever, och varje element från det periodiska systemet, är helt enkelt ljusenergi som vibrerar på en viss frekvens. Vid olika frekvenser omdirigerar små partiklar, såsom neutroner och protoner, sig själva på olika sätt och bildar olika atomer, molekyler etc.

"Om du vill hitta Universums hemligheter, tänk då i termer av energi, frekvens och vibration." - Nikola Tesla

För många vetenskapsmän är detta fortfarande fullständigt hokus pokus. De tror att allting skall kunna förklaras genom traditionell vetenskap och är inte särskilt förtjusta i ”immateriella” begrepp, såsom de som diskuteras i kvantmekanik till exempel. Speciellt om andliga element är inblandade också, såsom att det finns medvetande i allting som existerar. Om du talar om för dem att forskarnas tankar och känslor påverkar resultatet av ett experiment så kallar de dig galen.
De tittar i sina mikroskop och drar slutsatsen att om du tittar djupare än i molekyler, atomer och neutroner så återstår faktiskt ”ingenting”. Men detta ”ingenting” är ljus. Och genom energiomvandlare, såsom vår hjärna, kan även vetenskapliga element omvandlas till ett annat element genom användande av den rätta tekniken. Med andra ord, alkemi är bara en fråga om tanke!

Lyckligtvis finns det fler och fler progressiva forskare, till exempel Gregg Braden (3) och Nassim Haramein, som verkligen förstår detta. De vet att även om allting verkar vara separerat från varandra så är allt i verkligheten ett. Detta är också den viktigaste Universella lagen: Lagen om Ett. Denna lag beskriver Enheten, och innebär också att allting som existerar så småningom försöker att slutligen bli till ett med varandra igen, och med källan.

"Det finns ingen psykiatriker i världen lika bra som en valp som slickar ditt ansikte." - Ben Williams

Parallella världar

Gud konstruerade vårt Universum i olika lager. Dessa är även kallade dimensioner eller tätheter. Det betyder att flera parallella verkligheter existerar. Termen dimension används inte här på samma sätt som vi vanligen brukar idag (längd, bredd, djup etc). utan man menar med täthet, till exempel frekvensen som all energi vibrerar på.

Varje dimension är full av liv. Varelser i en lägre dimension kan vanligtvis inte se högre dimensioner (såvida man inte har en speciell förmåga till det), men motsatsen är mer sannolik. Himlen är den mest kända parallellvärlden för oss, och den är en del av den fjärde dimensionen, även kallad astralvärlden. De dödas andar lever i den dimensionen och även andra varelser, såsom utomjordiska varelser och naturandar.

Andligt avancerade människor och humanoida jordevarelser, såsom de amerikanska Sasquatch och den asiatiska Yeti, kan stanna i den dimensionen under en kort eller längre period. Det lättaste sättet att göra detta på är i anden, medan kroppen på Jorden vilar. Detta kallas astralresa. Den som har tillräcklig kontroll över sin vibration kan också göra det med sin kropp. De kan försvinna från en plats och uppträda igen på en annan.

Vi lever själva i den tredje dimensionen. Med Universums termer är den här världen primitiv och tung. Det finns fler än tio dimensioner. Ju högre en dimension är, ju högre är vibrationen och ju ljusare och finare är allting.

Själens evolution

Och den evolutionen är också cykeln som en själ går igenom. Först separerar den sig själv från Skaparens rena kärleksenergi, sedan går den igenom otaliga livstider där den upplever många saker. Om allt går bra kommer den att lära sig från dessa upplevelser och hela tiden klättra upp genom alla dimensioner. Och slutligen, när den har lärt sig det sista som kan läras, blir den åter igen ett med källan.

Allt som hindrar denna evolutionsprocess är universellt sett som en synd. Åtgärder behöver inte omedelbart vidtas mot detta, men det skapar karma.

För att uppleva sig själv optimalt så bestämde Skaparen att skapa en slags teaterlik konstruktion, med en scen och en del bakom scenen. Scenen är det dagliga livet du lever i din fysiska kropp. Bakom scenen finns själen, som är en del av din översjäl, ditt högre medvetande. I ditt högre medvetande har du full insyn över allt som sker. I ditt dagliga liv lär du dig olika läxor, och i livet härefter utvärderar din själ hur det gick.
Och sedan väljer du vad nästa steg kommer att bli för din utveckling.

"Ingenting i livet går upp mot den enorma glädjen av att dö." - Sir Alvary Gascoigne (postumt) (4)

Det faktum att du är avstängd från fullt medvetande i ditt dagliga liv är en av de få "ologiska" sakerna i hela skapelsen. Allting annat har satts ihop logiskt, och energin följer alltid den smidigaste och jämnaste vägen. Men om alla levande varelser alltid skulle veta allting, och också veta att alla andra varelser vet allting, då skulle det finnas mycket mindre att upptäcka. Och att skaffa sig upplevelser och genom dem erfarenheter var idén i hela planen!

Sensmoralen i den här historien!

Så om du nu vet att du:

1) är oupplösligt förbunden med allt liv runt om dig

2) kommer att återgå till 'backstage' senare

3) kan välja ett nytt liv baserat på de lärda lektionerna.

Vad finns då för anledning att fortsätta med att vara rädd i detta liv? Döden? Absolut inte, döden upplevs som en underbar semester av själar som återvänder till himlen efter ett hårt liv på Jorden. Illuminaterna? Naturligtvis inte! Den som kan se den större bilden vet att de mörka krafterna endast finns för att människor skall få uppleva något liknande dualitet (bra och dåligt i vårt samhälle), vilket lär själen en hel del. Och att dessa mörka krafter bara tillåts gå så långt som Ljuset tillåter dem, så då kan den totala balansen aldrig störas.

Skulle du vara rädd då för människor som har dåliga planer för dig, eller kanske rädd för utomjordiska varelser? Återigen nej, för de är alla i samma situation som du själv. Vi är alla delar av Gud som upplever oss själva och varandra, och försöker utveckla oss själva. Även någon som sårar dig, eller kanske till och med dödar dig, kommer du att få möta igen i en högre dimension. Och ni kommer båda att veta vilka lärdomar ni fick av detta.

Världen utanför är faktiskt inte alls viktig, du kommer att hamna i tusentals olika världar under din utveckling. Allt som räknas är ditt beteende, din intention och dina val.

Skjortan säjer allt

Tröjan säger allt


  Det finns bara en sak som du skall försöka undvika och det är att slösa bort ditt liv. Genom att vara självisk, kärlekslös, hämndlysten eller otacksam. Om du inte lär dig dina planerade livslektioner så måste du göra det senare. Även om ett liv egentligen aldrig är helt bortkastat så är att inte utnyttja chanserna man får en av de största besvikelser en själ kan uppleva.

Så... vad nu då?

Du behöver faktiskt inte helt arrangera om ditt liv så snart du börjar förstå. Om du helt enkelt gör ditt bästa och inte bara tänker på dina egna intressen när du tar vissa beslut, utan också tänker på andra, så kan det egentligen inte bli fel. Efter allt så är det faktum att man gör misstag något som är nedärvt i livet, och vad som räknas är att du lär från misstagen. Den som lyckas förbättra sig själv löser upp karma och använder sina chanser till utveckling.

En smart princip du kan tillämpa på framtida val du måste göra är: Om jag har fullbordat detta liv och sedan börjar utvärdera det, vad skulle göra mig mest stolt? Om du närmar dig det så här, kom då ihåg, det är inte sociala framgångar utan kärlek som är kriteriet, då kan du egentligen inte göra fel val.

Om du önskar göra mer och aktivt vill bidra till att förbättra världen så är det en god idé. Eftersom att hjälpa andra också är ett tecken på utveckling. Det ses som det största goda i Universum.

"Om du vill göra andra lyckliga, utöva då medkänsla.
Om du vill bli lycklig själv, utöva då medkänsla."
- Dalai Lama

Det finns mängder av saker du kan göra, även utan att lämna ditt hem. Den universella Lagen om attraktion kan vara till hjälp här.

Om du vet att alla dina tankar, handlingar och avsikter registreras i det kollektiva medvetandet, och att vårt kollektiva medvetande skapar vår framtid, då är det lätt att själv bidra till det. Detta kommer bokstavligt talat att bli accepterat med tacksamhet av varje levande varelse på Jorden.

Hur du kan göra det? Här är några få exempel som redan skulle kunna göra en stor skillnad:

- Var en god människa. Var snäll mot andra och mot dig själv, och var modig. Som artisten Zoe Saldana (Neytiri från filmen "Avatar") sa: "Du kan bara växa genom upplevelser du egentligen inte vågar göra”.
Dessa behöver inte nödvändigtvis vara stora saker, såsom att ge ett inspirerande tal framför en full publik. Det kan också vara något litet. Såsom att stå upp för någon eller ge pengar till välgörenhet, även då du inte vet om du kommer att klara dig igenom den månaden. Var säker på att du kan vara stolt över dig själv för allt du gör.

- Visualisera en bättre värld. Gör tid för detta varje dag i fem minuter och föreställ dig hur du skulle vilja att världen ser ut i framtiden. Visualisera nöjda och glada människor som lever tillsammans i fred. Det finns tillräckligt med mat och alla har glädje av varandra och av skönheten på vår planet. Och känn den lycka du skulle känna om den här världen redan fanns här och du var en del av den. Njut av denna lycka från topp till tå. Detta påverkar direkt det kollektiva medvetandet och gör vår värld en liten bit bättre. Och inte bara en liten bit, för Lagen om attraktion fungerar hundra gånger starkare för positiva tankar än för negativa sådana (5). Så varje liten visualisering gör en stor skillnad.

- Protestera när du ser orättvisor. Gå med i protestkampanjer för det gemensamma goda, eller starta dem själv. Illuminaterna är rädda för folket och det är därför de gör allt i hemlighet och försöker att hålla oss svaga. Deras värsta spöke är horder av protesterande människor på gatorna som kräver deras avgång. Så gör detta så ofta som möjligt. Det behöver inte vara ute på gatorna, det kan också ske online. Det finns webbsidor som gör detta mycket lätt (6), (7). Många framgångar har uppnåtts på det här sättet. Men, naturligtvis, du kan också sända email själv eller ringa upp medlemmar inom regering, administrationer, media eller företag som stödjer det nuvarande korrupta systemet. Kom ihåg att, oavsett hur liten, varenda liten bit hjälper!

------------------------------------------------------------------------------------


Share |