Home Svenska English Nederlands Espaol Italiano Dansk Deutsch Ruski 繁 Trk Alla sidor Om oss Contact
 
Jordens Historia

Jordens Historia
Vårt Universum är nästan 50 biljoner år gammalt och existerar på grund av en idé från Skaparen. Jorden är mer än 600 miljarder år gammal. Det mesta av den bestod av gas, en fas som varade tills för omkring 70 miljarder år sedan. Vid den tidpunkten tog Jorden sakta men säkert en form. Vi själva kallar vår planet "Jorden", men i Universum är den mer känd under namnet "Terra" eller "Gaia". För länge sedan var namnet "Shan" vanligare. De första utomjordiska besökarna landade på vår planet för mer än en miljard år sedan, det var en grupp av reptiler. Sedan dess har det varit en hel del resande till och från Jorden.

Den nuvarande världens civilisation är den tredje som någonsin har existerat här. Den första kallades Hyperborea, eller Hybornea. Inte mycket är känt om dem men om vi skall tro på kanaliseringarna och vad kontaktpersonen Sheldan Nidle säger i sin bok "Your First Contact" (1) så var detta ett samhälle med intelligenta grupper av reptilliknande varelser, dinosaurer och valliknande varelser. Den sista gruppen såg ganska annorlunda ut än vad de gör nu, för de levde på land och "var helt täckta med hår, hade långa trynen och öron och var ca 1,50 – 1,65 m långa". Dessa tre grupper levde under miljoner år i fred tillsammans, tills de stördes av illvilliga besökare från Orion-konstellationen. Detta slutade med ett kärnvapenkrig för åtta miljoner år sedan.

Vi vet mycket mer om den andra civilisationen som bestod av Atlantis och Lemurien (eller Mu). Talrika böcker har skrivits om detta och många människor kan minnas en hel del om den perioden från minnen av sina tidigare livstider. Det var teknologiskt och andligt avancerade civilisationer, mycket högre än vår egen. Lemurien grundades av utomjordiska varelser på en ögrupp I Stilla havet. Atlantis i Atlanten sprang fram senare. Båda dessa civilisationer var i kontakt med utomjordiska nationer och levde under hundratusentals år i fred bredvid varandra.

Grov skiss över var Atlantis och Mu (Lemurien) var belägna på en gammal karta

Grov skiss över var Atlantis och Mu (Lemurien) var belägna på en gammal karta


I slutet på den senaste 26.000-åriga cykeln kom Atlantis och Lemurien i konflikt med varandra och Lemurien förstördes av Atlantis. Atlantis förstördes och gick under i slutet av den 11.500-åriga cykeln eftersom de var alltför vårdslösa med tekniska experiment, såsom att skapa lasrar. I en period med aldrig tidigare skådade naturkatastrofer uppstod en spricka i jordskorpan och en tippning av Jordens axel och detta världsimperium slukades av havet. Många människor från Lemurien och Atlantis flydde i dessa turbulenta perioder ner i underjorden och deras ättlingar lever fortfarande där idag.

Detta konstverk var en gång del av den gamla Mayastaden Tikal i Guatemala. Den illustrerar troligen Atlantis undergång. Eftersom detta inte passar in i den rådande bilden av Atlantis tog en tysk arkeolog den till Tyskland där den av en "olyckshändelse" förstördes under Andra världskriget

Detta konstverk var en gång del av den gamla Mayastaden Tikal i Guatemala. Den illustrerar troligen Atlantis undergång. Eftersom detta inte passar in i den rådande bilden av Atlantis tog en tysk arkeolog den till Tyskland där den av en "olyckshändelse" förstördes under Andra världskriget


Den växande Jorden

Precis som de flesta andra planeter och månar är Jorden ihålig på insidan. Jordskorpan är omkring 100 mil tjock och gravitationen ligger i den skorpan. Det finns flera korridorer som leder från utsidan till insidan. Vid båda polerna finns också stora hål i jordskorpan. Jordskorpan är som en schweizisk ost. På de flesta platser, men inte överallt, finner man magma. Det finns grottor och klyftor som är hundratals meter långa. På insidan av globen och i omkring 120 underjordiska städer existerar en civilisation som heter Agartha, vars andliga utveckling är mycket högre än vår. De områden som inte har någon magma används för att ansluta satellitstäder med det "inre". De flesta städer har ett helt av varandra oberoende fungerande ekosystem.

När Jorden just hade tagit en solidare form var hon mycket mindre än hon är nu. Under inflytande av centrifugalkraften – vår ekvator snurrar vid över 1.000 mph – har planeten vuxit betydande under åren. Hon växer fortfarande några centimeter per år. För 200 miljoner år sedan hade hon bara en fjärdedel av sin nuvarande omkrets, och kraften i gravitationen var då mycket mindre. Det är orsaken till att dinosaurer kunde utvecklas till så enorma monster, de vägde ibland 80 ton! Med den nuvarande kraften i gravitationen skulle de otvivelaktigt ha drabbats av fysiska krämpor, såsom brutna ben, hjärtsvikt etc.

På den tiden var alla kontinenter förenade och täckte hela Jorden. Stora områden av Jorden som nu är land var då täckta av grunda hav. Detta är skälet till varför fossiler av havslevande djur har hittats på de mest udda ställen, såsom i Amerikas inland.

Eftersom Jorden växte slets kontinenterna isär och stora områden torkade ut. Separationen av kontinenterna åstadkoms inte av mystiska krafter som slumpmässigt flyttade om de tektoniska plattorna, så som anhängarna till "Pangea"-modellen hävdar. Dessa forskare bryr fortfarande sina hjärnor med hur havsbotten kan vara tiotals miljoner år gammal på vissa platser, medan plattorna på fasta marken är miljarder år gamla. Förklaringen för detta är att Jordens tillväxt sker längs förkastningsinjerna på havsbottnen som går ungefär vertikalt över planeten.

Jorden för 200 miljoner år sedan och nu

Månen

Vår måne är artificiell och ihålig och har en metallkonstruktion på insidan. Det finns ruiner (2) och pyramider på den och den har många underjordiska baser. Dessa ligger huvudsakligen på den mörka sidan av månen. För länge sedan hade Jorden två naturliga månar. En blev förstörd under attacken av Atlantis på Lemurien. Den andra ersattes av vår nuvarande måne, vilken brukade befinna sig i ett annat solsystem, av utomjordingar.

Som en vänlighet blev månen, som är 400 gånger mindre än solen, placerad på ett avstånd från Jorden som är 400 gånger mindre än avståndet från solen. På det sättet ser de båda himlakropparna lika stora ut för oss, och från tid till annan kan vi njuta av något så vackert som en solförmörkelse med en korona.

Uppfattningen att månen kretsar kring Jorden och Jorden kretsar runt solen är inte riktigt rätt, för solen är inte stationär. Den färdas vid omkring 400 mph genom rymden, och vi färdas med den. Således rör sig planeterna och månarna i en cylindrisk rörelse genom rymden.

Månen är en färgstark värld (3) och har en lätt atmosfär. Där finns vatten och is. Gräs och andra små växter, såsom en typ av potatis, växer där. Fotografier av månen som är publicerade av NASA, har konsekvent manipulerats för att ta bort varje spår av färg eller liv. Så allmänheten fortsätter att tro att månen är en dammig, livlös värld.

Även den amerikanska månlandningen år 1969 var omgiven av desinformation. Dock ägde landningen faktiskt rum och de flesta av bilderna kom ut från en studio i Hollywood på president Nixons order. Vid den verkliga månlandningen var det faktiskt så många UFO som kom för att ta en titt att det skulle varit omöjligt att visa dessa bilder för allmänheten. Detta ledde till frustration hos astronauterna som hade svurit en ed om tystnadsplikt när de återvände hem, och hölls utanför publiciteten så mycket som möjligt. År 1994 sa Neil Armstrong, under ett sällsynt offentligt framträdande, till en ny generation av astronauter: "Det finns bra idéer som är oupptäckta, det finns genombrott tillgängliga för dem som kan ta bort ett av sanningens skyddslager." (4)

Månen framför Jorden


Guds skyltfönster

Vår Jord är en av de vackraste planeter som finns. I Universum kallas hon ibland för "Guds Skyltfönster". Mångfalden av landskap och livsformer som vi har här är okänt överallt annars i Universum. Det finns mängder av planeter med berg, hav, öknar och djungler, men inte många har allt detta. Det är därför vår planet historiskt sett varit inblandad i många galaktiska krig och ansågs vara en trofé.

Det öppnar för strider med rymdskepp av ljus och mörker som jagar varandra högt i vårt luftrum, som en scen från "Star Wars", för länge sedan. Nu råder galaktisk fred, även om det aldrig har officiellt undertecknats. Båda lägren var utslitna från alla miljoner av år med ständigt krig som kostade oräkneliga liv och som aldrig visade upp en klar vinnare.

I det förflutna fanns en annan planet mellan Mars och Jupiter, kallad Maldek, Marduk, Limona, Tiamat eller Pax. Men den blev förstörd under ett av krigen. Numera är allt som återstår asteroidbältet och den så kallade

I det förflutna fanns en annan planet mellan Mars och Jupiter, kallad Maldek, Marduk, Limona, Tiamat eller Pax. Men den blev förstörd under ett av krigen. Numera är allt som återstår asteroidbältet och den så kallade "dvärgplaneten" Ceres. Galaktiska Federationen har faktiskt planer på att reparera denna Jordliknande planet i framtiden


  Den nuvarande befolkningen

Världens civilisation är idag ett unikt fall i Universum därför att i Fiskarnas tidsålder var vår planet avsedd att vara en planet där själar kunde få uppleva fenomenet av dualitet (bra och dåligt i ett samhälle). Detta bidrar till själens andliga växt. För att skapa en maximal känsla av separation från varandra och resten av Universum var Jorden satt i karantän. Det betyder att medlemmarna i Galaktiska Federationen inte tilläts ha någon kontakt med oss och får endast övervaka oss på avstånd.

Eftersom negativa utomjordiska raser ofta bryter de Universella lagarna så besökte de Jorden, med alla de konsekvenser som följde. Men detta passar faktiskt det dualistiska scenariot ganska bra, och så blundade den Galaktiska Federationen för det. Endast om de hotade att rubba jämvikten i livet på Jorden för mycket, om de till exempel hade planer på att utrota mänskligheten i en stor skala med användande av virus- eller kärnvapenkrig, så skulle ett ingripande äga rum. Även om deras mänskliga brickor önskade resa utanför vårt solsystem så skulle detta inte tolereras.

Befolkningen som utvecklades under dessa isolerade omständigheter betraktas med en blandning av förvåning och oförståelse av de civilisationer som observerar oss. Å ena sidan verkar vi vara kärleksfulla och kan skapa vackra saker, såsom alla typer av artister och hantverkare har visat. Å andra sidan är vi ibland extremt grymma och vårdslösa, även mot vår egen sort och den planet som är vårt hem.

Vi är den enda civilisation där sådana saker som pengar existerar och har givits så mycket makt och där vetenskapen inte tar Gud och utomjordiskt liv på allvar, och där fri energi fortfarande inte har trängt in i det civila samhället. Det senare är faktiskt inte vårt fel, för många uppfinnare som ville introducera revolutionära idéer till gagn för mänskligheten tystades av Illuminaterna. Ta Nikola Tesla, som i början av förra århundradet utvecklade flera perfekt fungerande nollpunktsenergienheter, men som blev stoppad.

Jorden blev känd som "fängelseplaneten" där själar från hela Universum kom för att lösa sin negativakarma (eller inte, för de hade inte alltid framgång). Tills denna cykel också är avslutad, och det är nu, nästan fallet.

Precis som en mängd fauna på den här planeten är ett resultat av besökare från andra världar så är en mängd av vår flora också ett resultat av utomjordiska besökare från ett avlägset förflutet. Till exempel solrosor och majs skulle aldrig ha kunnat växa här om de inte hade flugits hit på ett rymdskepp för länge sedan

Precis som en mängd fauna på den här planeten är ett resultat av besökare från andra världar så är en mängd av vår flora också ett resultat av utomjordiska besökare från ett avlägset förflutet. Till exempel solrosor och majs skulle aldrig ha kunnat växa här om de inte hade flugits hit på ett rymdskepp för länge sedan


  Den levande Jorden

Vad de flesta människor inte inser, speciellt i väst, är att Jorden själv är en levande varelse. En högt utvecklad varelse som vet exakt vad det är som sker på, inne i och runt om henne. Enligt Matthew Ward, en ande av en avliden pojke som kommunicerar med sin mor från Nirvana, så har själen av Gaia alltid befunnit sig i den femte dimensionen (5). Men negativiteten här på Jorden ledde hennes kropp till att hamna djupt ner i den tredje dimensionen under den här cykeln. Detta kommer också att upphöra inom kort, eftersom med Uppstigningen Moder Jords kropp och själ kommer att återförenas.

------------------------------------------------------------------------------------


Share |