Home Svenska English Nederlands Espaol Italiano Dansk Deutsch Ruski 繁 Trk Alla sidor Om oss Contact
 
Galaktiska Federationen

Galaktiska Federationen
Galaktiska Federationen, även kallad Galaktiska Federationen av Ljus, Konfederationen (av planeter) eller Galaktiska Federationen av Världar, är en sammanslutning av rymdresande civilisationer i vår Vintergatas galax. Federationen består av hundratusentals medlemmar och grundades för miljoner år sedan, efter en serie av krig i Lyra-konstellationen. Förstörelsen som skedde vid det tillfället gav upphov till att de överlevande försökte lösa de galaktiska konflikterna från den tiden och framåt på ett fredligt sätt.
Varje bebodd galax i vårt Universum har en federation, men vår är en av de äldsta.

Galaktiska Federationen har en enorm flotta av rymdfarkoster till sitt förfogande som förmedlar eller, vid behov, ingriper på varje plats där konflikter uppstår. Den interdimensionella teknologi som de kan använda ligger på så hög nivå att vi knappast kan föreställa oss det. Deras kontroll av energi är nästan perfekt, så saker som dematerialisering, att bli osynlig, eller att skapa små klot av energi som kan frigöras vid ett uppdrag (till exempel för att skapa sädesfältmönster) är inget problem alls.

Deras skepp, som ibland är så stora som planeter, består ofta av levande material och är helt självförsörjande. De är världar i sig själv, med skogar, ängar och floder. Flottan består av skepp från de deltagande nationerna och flera enstaka verkande flottor. Några av dessa flottor är ledda av befälhavare som även blivit kända på Jorden och är ibland kanaliserade, såsom Ashtar och Hatonn. Dessa kanaliseringar började för ungefär 50 år sedan (1) och på senare tid har fler och fler medier hävdat och själva deklarerat att de kanaliserar dem, men de flesta av dem verkar inte vara särskilt rena.

De större skeppen inom
Galaktiska Federationen är världar I sig själva

De större skeppen inom Galaktiska Federationen är världar I sig själva (bilden är ett avtryck).


Galaktiska Federationen styrs av ett stort råd, bestående av mindre råd som inom sig också består av ännu mindre råd av alla separata medlemmar, etc. På detta sätt blir den enorma organisationen hanterbar. Hierarkin mellan medlemmar bestäms vanligen av deras andliga utveckling. De högst utvecklade medlemmarna är vackra ljusvarelser som ger röst åt Guds vilja.

För närvarande är en ansenlig del av Galaktiska Federationen närvarande runt Jorden för att föra det tumultartade slutet på vår cykel av dualitet till ett lyckligt slut. Även om hela vårt Universum stiger upp, så är Uppstigningen av Jorden en annan historia. De miljoner skepp som just nu svävar runt om Jorden är grovt räknat uppdelade i tre lager, där det yttre lagret består av de största skeppen. (2). Det är inte en statisk enhet utan det är ett ständigt anländande av alla sorters skepp som använder hyperrymden och stargates såsom solen (3) för att färdas till sin hemplanet eller andra platser i Universum.

De tre olika nivåerna av rymdskepp från Galaktiska Federationen (som naturligtvis måste tolkas som tredimensionella). De övervakar ständigt Jorden och ser till att inte en enda art med mindre vänliga avsikter kan besöka Jorden längre

De tre olika nivåerna av rymdskepp från Galaktiska Federationen (som naturligtvis måste tolkas som tredimensionella). De övervakar ständigt Jorden och ser till att inte en enda art med mindre vänliga avsikter kan besöka Jorden längre


  Eftersom befolkningen på Jorden är mänsklig spelar den mänskliga civilisationen inom Galaktiska Federationen en viktig roll med hjälpen för vår uppstigningsprocess. Till denna grupp hör till exempel människor från Plejaderna och Sirius. Omkring 40% av Galaktiska Federationen består av människor, resten består av andra arter och ljusvarelser. Alla är högre utvecklade än oss och många av dem delar en genetisk länk med oss.

De har besökt vår planet sedan miljoner år tillbaka och har lämnat efter sig mängder av souvenirer i form av byggnader och konstföremål, men många av dem har gjorts av negativa utomjordiska besökare som inte ingår i Galaktiska Federationen.
Men denna länk med utomjordingar är dold så mycket som möjligt av större delen av vetenskapen, som är under kontroll av Illuminaterna.

Bild av ett pyramidkomplex under vatten som liknar Plejadernas konstellation som går in i dessa koordinater (41 13' 30"N, 72 41'W) i Google Earth, slutar vid Long Island Sundet, en 20 till 100 meter djup vik nära New York. Bilden är en del av "The Orion Conspiracy"

Bild av ett pyramidkomplex under vatten som liknar Plejadernas konstellation (4) som går in i dessa koordinater (41 13' 30"N, 72 41'W) i Google Earth, slutar vid Long Island Sundet, en 20 till 100 meter djup vik nära New York. Bilden är en del av "Orion konnspirationen"


  För att lyda den universella Lagen om icke-inblandning så mycket som möjligt har kontakten med jordbor hållits känd till ett minimum av Galaktiska Federationen, tills nu. Människor som de har kontaktat direkt, såsom Billy Meier i Schweitz, Carlos Diaz i Mexico (5) och Howard Menger i USA (6), har ofta en genetisk länk med dem och lever på vår planet på uppdrag av en viss galaktisk civilisation.

Endast undantagsvis uppstår vänskap mellan vänliga utomjordingar och jordbor, men detta var inte planerat att hända ursprungligen.(7).

Så snart som regeringscheferna i länderna på Jorden – som oftast känner till deras existens – börjar visa öppenhet, så kommer detta att förändras. Enligt kanaliseringarna, (8) som är det sätt som medlemmarna i Galaktiska Federationen kommunicerar med oss på tills nu, kommer de sedan att visa sig mer för allmänheten, och deras överlägsna teknologi kommer att delvis bli tillgänglig för oss.

"Normalt sett skulle vi avstå från en direkt kontakt, eftersom den är viktigt att tillåta utvecklade civilisationer att finna sin egen väg till förståelse och erfarenhet som de själva väljer. Det skulle vara helt fel om vi önskade hjälpa er och vi ändrade kursen i evolutionen. Det är därför vi ofta förklarar för er att vi inte kan ingripa. Det är annorlunda när Skaparna ger oss tillstånd att göra det, eftersom det är de som planerar våra cykler." - SaLuSa, kanaliserad av Mike Quinsey, 22 december, 2010


------------------------------------------------------------------------------------


Andra intressanta länkar:
  • Channel of sphericalwjr08800. Med sin videokamera satt på mörkerseende skannar kontaktpersonen William Roehling natthimlen efter farkoster från Galaktiska Federationens överflygningar (inte att förväxlas med satelliter). Nästan varje gång beviljar de hans begäran om att ge honom en ljussignal.

  • 2012 Ekvationen löst - del 1/8. Människor som kan bemästra astrala resor kan efter visst motstånd i början gå ut från Jordens atmosfär och se Galaktiska Federationens skepp och se deras aktiviteter. Genom kanaliseringar har Galaktiska Federationen låtit oss få veta att de kan upptäcka när de är 'spionerade' på och de kan leda bort eller blockera sådant om det inte sker med rätta avsikter. (9).Share |