Home Svenska English Nederlands Espaol Italiano Dansk Deutsch Ruski 繁 Trk Alla sidor Om oss Contact
 
Guider och Änglar

Guider och Änglar
Innan en själ inkarnerar gör han upp en plan för sitt nya liv. Detta liv måste naturligtvis matcha hans behov så bra som möjligt. Så han vill lösa så mycket av den återstående karman han kan, skaffa sig erfarenheter som kan hjälpa honom med hans utveckling och, om möjligt, naturligtvis få lite roligt också.

Planeringen tar mycket tid för i princip är allting möjligt. Han kan själv välja det land och den samhällsklass han hamnar i och han måste hitta andra själar som är villiga att spela roller som bäst matchar hans planer. Hans guider hjälper honom med detta. När allting är arrangerat och själskontraktet har upprättats går han kanske upp på scenen igen och han börjar spela sin nya roll.

Skyddsänglar

Särskilt i de lägre dimensionerna, där vi befinner oss, är livet inte så lätt. I motsats till de högre dimensionerna där varelserna oftast formar sina liv själva genom tankens kraft, så kan mycket bli fel här. Vi konfronteras ständigt med problem och faror. För att vägleda oss på rätt väg så har alla, frånsett några guider, även en skyddsängel. Guider kan variera från liv till liv, och kan även alternera under ditt liv. Men din skyddsängel stannar hos dig.

Guider ger råd som de fått genom egna erfarenheter. De har ofta själva levt ett liv som människa på Jorden, och ibland är de en del av den själsgrupp som din själ också tillhör och de flyttar från inkarnation till inkarnation tillsammans. Eftersom varje själ har lärt sig olika läxor kan en guide råda dig bättre när du exempelvis har en framgångsrik karriär och du har valt i ditt själskontrakt att dela dina rikedomar med andra. En annan guide kan tjäna dig bättre när du hamnar i en skilsmässa och du vill lära dig att göra det så bra som möjligt för barnen och ditt ex.

Men din skyddsängel har redan varit med dig så länge som du har funnits och kommer aldrig att lämna din sida. På grund av att de lägre dimensionerna är så farliga så försäkrar de att du faktiskt får alla de upplevelser i ditt liv som du hade ”beställt” i ditt själskontrakt. Så du kommer inte att falla ner från klätterställningen redan som ett barn, bryta ryggen och omedelbart tvingas återvända till himlen. Eller att hämna i en rullstol för resten av ditt liv så att vissa erfarenheter inte längre kan bli möjliga. Om du råkar ut för en livsförändrande skada kan du vara säker på att det beror på att du valde det i ditt själskontrakt, även om det sannolikt inte framstår som det för dig i den här dimensionen. Allting handlar om upplevelser och att göra erfarenheter, och även om lidande absolut inte är roande så lär sig själen massor från det.

Din skyddsängel har många verktyg till sitt förfogande för att skydda dig (även om änglar inte har något kön så kan deras energi vara manlig eller kvinnlig). De bor i en högre dimension så de är inte bundna till linjär tid. Om de t ex ser att du blir påkörd av en bil och blir skadad på ett sådant sätt att detta skulle påverka ditt själskontrakt för mycket så kan de gå tillbaka i tiden. De kan göra något där så att du går iväg bara en sekund senare och som ett resultat av det missar bilen dig med "en hårsmån".
Om man ser på ditt eget liv, eller dina anhörigas – hur ofta händer det att en viss situation skulle kunnat ha, eller faktiskt rent logiskt skulle ha hänt på ett allvarligt sätt, medan du kom ut ur den nästan oskadd? I sådana stunder kan du nästan vara säker på att din skyddsängel skötte sitt jobb. Och då skyddsänglar är medvetna om alla dina tankar och känslor så skulle det inte skada dig om du tackade dem för det.

Ibland väljer en skyddsängel en lösning som är lite mer synlig för alla som är inblandade. Oftast kallas detta för ett mirakel, och dessa händelser tas ofta upp i media (1), (2), (3), (4). Detta kan väljas för att höja medvetenheten hos dem som är direkt involverade, eller för mänskligheten som helhet. Då allting är energi, och änglar har total kontroll över energi, så skapar den tillfälliga dematerialiseringen av materia, en mirakulös healing eller det osynliga hindrandet av en möjlig fatal olycka, inget som helst problem för dem.

Din skyddsängel vakar alltid över dig

Din skyddsängel vakar alltid över dig


  Ännu fler änglar

Det finns också andra änglar, förutom skyddsänglar, som kan sättas in för alla typer av uppdrag. De bidrar till att genomföra Guds plan för varje cykel så perfekt som möjligt. Men de kan också hjälpa dig med något på individuell basis. Detta kan vara för personlig växt eller bara för något praktiskt. Änglar, ärkeänglar och guider kan alltid höra dig överallt, även i dina tankar, så du kan alltid kalla på dem. Det är sedan upp till dem att bestämma om de, speciellt i samband med ditt själskontrakt, ger akt på det eller inte.

De är otroligt vackra varelser som alltid gärna vill hjälpa, så tveka inte att be dem. Om du inte ber dem, så gäller den universella Lagen om Icke-inblandning, som gäller för högre utomjordiska varelser och även för dem. Det betyder att de inte kan hjälpa om du inte ber om det, för lagen betyder att det är oönskat att en högre varelse ingriper i den naturliga utvecklingen hos en lägre varelse.

Vår egen upplevelse är att chansen att få hjälp från ovan är större när du redan har gjort en ansträngning för att uppnå något själv. De finns inte där för att bara vara nickedockor medan du själv lutar dig tillbaka och kopplar av. Men om du på allvar försöker någonting och det fortfarande inte fungerar, t ex när en valp har sprungit bort och du inte kan hitta den någonstans, då kan du alltid kalla på dem. Bara be i dina tankar om de kan vara snälla och skicka hem den lilla valpen, och vår egen erfarenhet säger att det nästan alltid lyckas.

Ingen hjälpp

Det finns några få undantag då din skyddsängel inte tillåts att förhindra att ditt själskontrakt avslutas i förtid. Ett sådant är självmord. Om du väljer att avsluta ditt eget liv så är det din egen fria vilja och din skyddsängel ingriper inte då. Emellertid erbjuds du en sista chans att återvända innan du går vidare till himlen, för självmord är nästan aldrig önskvärt. För en själ, vars liv slutar för egen hand, kvarstår ett dåd som han alltid tänker tillbaka på med ånger eftersom han lät en chans till utveckling passera. Förutom det att karma nästan alltid skapas på grund av ett sådant beslut. Efter allt lämnas oftast kära anhöriga kvar och ett självmord lämnar djupa spår. Den karman måste lösas under följande livstider.

"Det kommer att finnas andra ibland er vars liv förkortas genom självmord och även dessa själar ges en möjlighet i sista minuten att ändra sig. De möts av sina guider som är medvetna om deras ursprungliga livsplan och som visar på resultatet och hur det skulle påverka deras familj och vänner. Vi kan försäkra er att på grund av detta är många själar tacksamma för att de fick en chans att ändra sig. Generellt sett genomgår du inte mer under din livstid än du kan hantera. Under dessa sluttider finns det dock många själar som är angelägna om att rensa sin karma och har packat livet fullt av upplevelser." - SaLuSa, kanaliserad av Mike Quinsey, 2 december 2011


Ett annat undantag när din skyddsängel inte kan ingripa är mord. En av de viktigaste lagarna som Gud utrustade detta Universum med är Lagen om fri vilja. Änglar har inte tillåtelse att gå emot den lagen. Så om någon vill döda dig så är det hans fria vilja och din skyddsängel kan inte stoppa det. Med detta finns emellertid en möjlig kompensation för offrets själ, för han kunde inte hjälpa att hans själskontrakt avslutades i förtid.
Uppenbarligen orsakar också mordet att gärningsmannen skaffar sig en vagnslast av karma som endast kan lösas när han själv genomgår ett liknande öde.

Det finns fall där högre varelser är tillåtna att ingripa om någon är i fara att bli mördad, och det är t ex när den personen spelar en sådan viktig roll i en större process, exempelvis i Jordens uppstigning, att det skulle få för många konsekvenser om han dog. En sådan person är då egentligen osårbar (utan att han själv vet om det), men detta är då också förutbestämt i hans själskontrakt. Det faktiska skyddet måste inte nödvändigtvis utföras av skyddsängeln, det kan t ex också göras av Galaktiska Federationen. Men kommunikationen om själens öde går alltid genom skyddsängeln.

Älvor

Inte bara människor och djur har beskyddare, träd och växter har också sina hjälpare som ser till att allt går enligt planen så mycket som möjligt. Dessa naturandar kallas devor, eller det deviska kungariket. Bland andra de välkända älvorna och feerna från sagoberättelser är en del av det riket. Ja verkligen, precis som så många andra legender, såsom sjöjungfrur, drakar och kentaurer, så existerar verkligen älvor! (5) Och precis som andra högre varelser så är de medvetna om alla era tankar när ni är runt dem. Så du kan alltid be dem om hjälp. Om du skulle gå vilse i en skog så tveka inte att kalla på feerna för de gillar absolut att hjälpa dig att hitta vägen tillbaka.

Inte alla feer använder stjärnstoft, men de kan flyga lika bra som den här!

Inte alla feer använder stjärnstoft, men de kan flyga lika bra som den här!


------------------------------------------------------------------------------------


Share |