Home Svenska English Nederlands Espaol Italiano Dansk Deutsch Ruski 繁 Trk Alla sidor Om oss Contact
 
Den Ihåliga Jorden

Den Ihåliga Jorden
Jorden är precis som de flesta andra planeter och månar ihålig på insidan. Jordskorpan är omkring 100 mil tjock. Gravitationen, som orsakas av strålningen från solen, finns på insidan av jordskopan. Runt ekvatorn vänder Gaia sina jordaxlar med en hastighet av över 160 mil i timman. Det runda klotet och expansionen av Jorden förklaras av centrifugalkraften.

Det finns passager som leder till insidan på Jorden. Även de båda polerna har enorma hål, vilka kan ses på fotografiska bevis från satelliter (inte avslöjade för allmänheten). Den ihåliga formationen är ofta orsaken till mystiska ljud under jordbävningar, liksom blåsande i horn eller ett eko av klockor.

Illuminaterna vakar noggrant över att inga hemligheter om en ihålig Jord kommer upp till ytan, och håller den dold för allmänheten. Flygförbud över zonerna både vid Nord- och Sydpolen gäller. Inga satelliter är riktade över dessa flygförbudszoner. Konstigt nog är de mindre noggranna med foton av andra planeter. Liksom den här bilden av Sydpolen på Jupiter som lätt kan hittas på NASA webbplats

Illuminaterna vakar noggrant över att inga hemligheter om en ihålig Jord kommer upp till yran, och håller den dold för allmänheten. Flygförbud över zonerna både vid Nord- och Sydpolen gäller. Inga satteliter är riktade över dessa flygförbudszoner. Konstigt nog är de mindre noggranna med foton av andra planeter. Liksom den här bilden av Sydpolen på Jupiter som lätt kan hittas på NASA webbplats (1)


  På bilden här nedanför är spåren av satelliter runt Jorden noggrant riktade bort från Nordpolens öppning. Detta skapar frustration bland forskare eftersom vissa data inte är tillgängliga och förblir utom räckhåll, så som vi kan läsa på NASAs site: "Det cirkelformade gapet över Jordens geografiska pol beror på ett gap i satelliternas täckning." (2)

Satellitspår ovanför Nordpolen

Det stora tomrummet på insidan av Jorden förklarar också varför seismografiska avläsningar visar en så kallad skuggzon. Det är en del av Jordens yta där seismiska vågor nästan försvinner helt, bara för att återvända längre fram. Kända forskare skakar fortfarande på sina huvuden för detta och har kommit upp med alla typer av långsökta teorier, fulla av antaganden, för att förklara detta. Men detta sker därför att halvvägs inne i jordskorpan går tyngdkraften åt andra hållet, vilket orsakar att de seismiska vågorna delas (3).

Våra grannar i den Inre Jorden

Sedan några miljoner år tillbaka är den Inre Jorden, Agartha, hemmet för en mycket högt avancerad civilisation. Den världen består av mer än 120 underjordiska städer och en stor kontinent på insidan av jordklotet. Dess invånare är en samling av olika raser, kulturer och arv. Majoriteten av dem har levt på ytan och har försvunnit ner i den Inre Jorden, såsom förfäder från Hyperborea, Atlantis och Lemurien, även från Nazi Tyskland (4) och (5). Alla lever fredligt och är i regelbunden kontakt med utomjordiska civilisationer. Alla lever i total harmoni med naturen.

Videobilder tagna av den amerikanska amiralen Richard Byrd den 19 februari 1947 som visar tiotals kvadratkilometer i ett område med sjöar och skogar mitt på Sydpolen

Videobilder tagna av den amerikanska amiralen Richard Byrd den 19 februari 1947 som visar tiotals kvadratkilometer i ett område med sjöar och skogar mitt på Sydpolen (6), strax innan han flog in till Agartha


Många djurarter som är utrotade på Jordens yta, såsom mammutar och sabeltandade tigrar, lever här i den Inre Jorden. Allting är bättre, renare och framför allt större! Där finns "Avatar" –lika träd, hundratals meter höga. Och vindruvor växer så stora som plommon med en smak som övergår smaker som vi känner dem på ytan. Speciellt hydroponisk tomat är legendarisk..

I visa städer är människorna mycket längre än vad vi är, en del är over 3,6 meter. Det var dessa människor som först hälsade på den norska fiskaren Olaf Jansen under hans otroliga resa i början av artonhundratalet. Man kan bara föreställa sig hur det måste ha känts när dessa jättar bjöd in honom och hans far till sin båt (7).

Olaf Jansen och hans far beskådas nyfiket av jättarna från Agartha

Olaf Jansen och hans far (7) beskådas nyfiket av jättarna från Agartha


Agarthaner lever längre än oss, en del av deras "pensionärer" lever tills de blir så gamla som 30.000 år. Eftersom åldringsprocessen inte spelar någon roll i deras liv så väljer de flesta av dem att se ut som om de är runt 30 till 40 år gamla, medan de i verkligheten kan vara mycket äldre. När en Agarthan känner att en viss inkarnation har fullföljts så kan han lämna sin kropp efter behag.

Alltid dag

Deras värld, den Inre Jorden, känner inte till natt. En dimmig sol svävar i centrum, vilket är kärnan i vår Jord. Den ger en behaglig orange nyans och en konstant temperatur på cirka 24 grader. Agartha består till en fjärdedel av vatten, resten av deras värld är markbaserad och där har skapats omkring 120 kristalliska städer. Huvudstaden, där deras regering finns, kallas "Shamballa den mindre", andra städer har namn som Posid, Shonshe, Rama och Shingwa.

Beläget ovanför entréerna vid polerna är ett elektromagnetiskt fält som skapar ständiga meteorologiska störningar. På YouTube finns en video som sannolikt kommer från den ryska rymdstationen Mir

Beläget ovanför entréerna vid polerna är ett elektromagnetiskt fält som skapar ständiga meteorologiska störningar. På YouTube finns en video som sannolikt kommer från den ryska rymdstationen Mir (8)


  Jordskorpan på vår planet är som en schweizerost. Grottor och håligheter kan hittas som har bildats över tiden och som är hundratals kilometer långa. En del är hem för satellitstäder i Agarthas nätverk (9). Några ligger mycket nära under Jordens yta, såsom den stora staden Telos (10) under Mount Shasta i Kalifornien. Telos ligger halvvägs ner i berget och därmed ligger den delvis inom Jordens yta.

Vi hittar inte magma överallt och den går inte djupare ner än 32 mil. Resten används av Agarthanerna för att göra anslutningar mellan satellitstäder och kontinenterna inom Jorden. De flesta städer har självförsörjande ekosystem.

En sällsynt fotografisk bild av Nordpolens entré, tagen från  rymdfärjan

En sällsynt fotografisk bild av Nordpolens entré, tagen från rymdfärjan


Organisation

"De Tolvs Råd" som styr i Agartha är en grupp av sex män och sex kvinnor. Det är en omsorgsfull styrelse som fungerar som vägledning och skydd för alla medborgare. Översteprästen utför andra viktiga uppgifter som representant för sitt folk.

Alla städer och hus är förenade via det mest geniala, andliga datorsystem. Det fungerar genom mätning av aminosyror och används för intern och galaktisk kommunikation, men håller också hälsan hos medborgarna i schack och övervakar deras nivåer av intaget av vitaminer och mineraler.

Pengar används inte i Agartha, det finns gott om allting för alla inklusive användande av ett bytessystem. Städerna har rörliga trottoarer och för kortare sträckor används ett slags scooter. Fri energi används och ett elektromagnetiskt system som kallas "Tuben" används för resor från en stad till en annan och kan nå upp till en hastighet av fyra tusen mph.

Agarthanerna är helt integrerade i det galaktiska sättet för interaktion och är en del av Konfederationen av Planeter. De gör rymdflygningar i skepp som är kapabla att förändra dimensionerna, vilket gör det möjligt för oss att se dem. Det är på platser med mycket folk, såsom Mount Shasta och Mount Adams, där rymdskepp kommer och går hela tiden. Kontaktpersonen James Gilliland byggde sin ranch vid foten av Mount Adams för att kunna söka på natthimlen tillsammans med besökare från hela världen. Med kikare tittade de på ljusskepp som rörde sig in och ut i berget. Utsidan av berget innebär inget hinder för deras farkoster då de dematerialiseras utan några problem.

Popstjärnan Robbie Williams, som har upplevt möten med UFO flera gånger, besökte James Gillilands ranch också. Bredvid honom står James Gilliland själv

Popstjärnan Robbie Williams, som har upplevt möten med UFO flera gånger, besökte James Gillilands ranch också. Bredvid honom står James Gilliland själv


  Naturligtvis har Illuminaterna, som gör våra liv på den yttre Jorden så utmanande, också försökt att fängsla den Inre Jorden. På grund av Agarthas överlägsna teknologi och skydd från Galaktiska Federationen så har Agarthanerna inga svårigheter att stoppa dessa försök.

Livet på insidan

Precis som vi så gillar Agarthanerna att gå ut. De besöker konserter, teatrar och njuter av många typer av konst. De som är "Star Trek"-fans skulle sannolikt känna igen hologrammen, för de existerar verkligen. Man väljer sitt favorittema eller en tidsperiod i världshistorien och spelar upp det. Vi vet inte detta helt säkert men vi skulle inte bli överraskade om de också spelar upp scener från den yttre världen, för Agarthanerna verkar veta mer om oss än vad vi vet om dem!

Man förökar sig på samma sätt som vi gör. Den enda stora skillnaden är att kvinnorna inte är gravida i nio månader utan bara under en tremånadersperiod. Eftersom dessa människor kan bli tusentals år gamla är en födelse mycket unik och anses som något heligt. När tiden för födelsen närmar sig kommer föräldrarna att stanna i templet under tre dagar. Där välkomnas barnet med fridfull och vacker musik, vänliga tankar och en lugnande miljö. Såsom ibland i vår värld är babyn alltid född i vatten.

Uppstigning

Den kommande Uppstigningen ses som något helt naturligt av människorna i Agartha. Deras enda bekymmer är att de är anslutna till oss på det här planet. Den Gudomliga planen beskriver att vi måste stiga upp tillsammans. Det är därför Agarthanerna arbetar med Galaktiska Federationen för att öka hastigheten i vår andliga förståelse och tillväxt. Agarthanerna är tveksamma till att stiga upp till vår yta för de är andligt sett mycket avancerade och kommunicerar telepatiskt. Även fientliga tankar kan vara fysiskt skadliga för dem.

Inte förrän vår mänsklighet har avancerat till en mer positiv nivå och med endast fredliga avsikter kan det bli en återförening med våra bröder och systrar från den Inre Jorden. Så som det ser ut nu kommer det att ske bara strax innan eller efter att vi tar steget in till den fjärde dimensionen. Sedan öppnar sig bokstavligt talat en ny värld för oss!

------------------------------------------------------------------------------------


Andra intressanta länkar:


Share |