Home Svenska English Nederlands Espaol Italiano Dansk Deutsch Ruski 繁 Trk Alla sidor Om oss Contact
 
Den Större Bilden


Flat Earth
Föreställ er detta: Ni lever i början på År 1 när de flesta människor fortfarande trodde att Jorden var platt. En dag kommer någon och påstår att Jorden inte alls är platt utan rund.

Hur skulle ni ha reagerat då, tror ni? Skulle ni ha förklarat att den budbäraren är galen, som alla andra? Eller skulle ni istället ha lyssnat till honom för att höra hur han har kommit på den här bisarra idén?

Denna webbplats är för den sista kategorin människor!
Välkommen!

Open Mind
Okej, du säger att i princip är du öppen för andras idéer. Låt oss sätta det på prov ;)

Nedan finns 10 tester. Läs igenom dessa.

  1. Universum vimlar av liv och många utomjordiska civilisationer ligger miljoner år före oss i sin teknologiska och andliga utveckling.

  2. Utomjordiska besökare har kommit hit under längre tid än människor har levt på Jorden, men en universell lag föreskriver att en lägre civilisation lämnas ifred.

  3. Viss högre teknologi, såsom fri energi, anti-gravitationsteknik och vibrationsteknik som botar sjukdomar eller gör materian ostadig är också känd på Jorden. Men detta hålls hemligt.

  4. De mäktigaste människorna i världen utgörs av en kriminell kabal som praktiserar djävulsdyrkan och utnyttjar människorna aktivt och håller dem i okunnighet, skrämmer dem och förgiftar dem.

  5. Jorden är omkring 600 miljarder år gammal (inklusive gasfas). Hon är, som de flesta andra planeter och månar, ihålig på insidan och är (också) bebodd på insidan. På grund av centrifugalkraften i Jordens rotation växer den årligen några få centimeter, vilket gör att kontinenterna glider isär.

  6. Allting har gjorts av, och är en del av, Skaparen som upplever sig själv genom många olika livsformer och Universa. Varje Universum har åtminstone En Gud som samskapade detta Universum och ser efter det.

  7. All materia är ljusenergi som vibrerar på en viss frekvens. Fullt medvetande existerar i denna energi och det är därför som materia kan påverkas av DNA eller den mänskliga hjärnan till exempel. All kunskap, tankar och avsikter på en planet formar tillsammans det kollektiva medvetandet. Vårt samhälle är en återspegling av vårt kollektiva medvetande.

  8. Den moderna människan är ett resultat av genetiska experiment, utförda för länge sedan av en illvillig utomjordisk ras på ursprungsbefolkningen i Sydafrika. Justeringarna i DNA gjorde oss till slavar, benägna till sjukdomar och begränsade vårt medvetande.

  9. Själen hos en människa passerar genom hundratals livstider där den upplever alla aspekter av liv och det moraliska spektrumet, vilket gör att den utvecklas andligt. Under mellantiden bor själen i himlen där den utvärderar avslutade livstider och planerar för nya livstider med hjälp at sina guider.

  10. Allt liv rör sig i cykler av olika längder. För tillfället är Jorden i en process som kallas Uppstigning i vilken en cykel av dualitet nu kommer till ett slut och en harmonisk era börjar i en högre dimension.

Så… vad tror ni om detta? Intressanta teser eller omöjligt nonsens? Om det är det senaste som gäller kan man kanske lika gärna fortsätta surfa på nätet, eftersom detta är innehållet på den här webbplatsen! :) Och dessa teser är alla sanna.

Nej, vi skojar inte, vi menar allvar!

Den mäktiga median

Media
Fråga dig själv: vad skulle jag veta om världen utan median? Svaret är troligen: inte så mycket. Du har läst dina skolböcker, kanske några andra böcker, du har gjort några resor och hört historier om resor från dina vänner, men det är ungefär allt. Påverkan från medierna på din världsbild är därför enorm. Nästan allting som du vet om samhället och livet i ditt land och andra länder, världshistorien och allting som finns där ute har du fått genom media.

Med andra ord: om alla medier skulle arbeta tillsammans kanske de får dig att tro på någonting som inte alls existerar, och dölja saker från dig som existerar. Det låter inte troligt, men det är möjligt. Sant eller falskt?

Visste du att de största mediaföretagen, och nyhetsbyråer som Reuters och Associated Press, ägs av en mycket liten grupp människor, som alla känner varandra mycket väl? Och att det är precis samma lilla grupp av människor som till exempel också äger The Fed – American Federal Reserve Bank – och de största läkemedelsföretagen i världen?

Vi hittar inte på detta, undersök det själv! Dessa institutioner är alla i händerna på familjer som Rockefellers, Rothschilds, J P Morgans och fler med dessa typer av namn.

Nästa fråga: vem tror du har grundat de stora internationella organisationerna såsom FN, NATO, Världsbanken, Internationella valutafonden och Världshälsoorganisationen WTO?

Tro det eller inte, men de är de med exakt samma namn!

Och för att göra det ännu tokigare: vem tror du utgör toppen av de hemliga sällskapen såsom Frimurarna, direkt religiösa institutioner som Vatikanen och har på egen hand utbildat nästa alla de nuvarande världsledarna? Japp, du har redan gissat det, de är (slutligen) precis samma lilla grupp av människor!

Vem kan det vara…? Illuminaterna!

Denna lilla grupp bildar ett brödraskap som kallar sig själva "Illuminati". I deras kärna existerar endast 13 enormt rika familjer. När det gäller välstånd får de Bill Gate att se ut som en "stackars sate", men ändå förekommer de nästan aldrig i nyhetsmedia (roligt eller hur, om de fick bestämma vad medierna rapporterar). De har bildat ett globalt närverk som omfattar nästan varje organisation som innehar en viss makt. Från regeringschefer till underrätelsetjänster, och från universitet till restaurangkedjor såsom McDonald’s. Du skulle inte tro dina ögon om du skulle rada upp alla Illuminati- institutionerna.

Om du börjar känna dig lite obekväm, råka inte i panik, för du har ingenting att oroa dig för. Varför skall vi förklara mer om senare.

Tja, denna kabal kontrollerar också alla de stora medierna (utom Internet) och ser till att din världsbild är begränsad till de saker som de vill att du skall känna till. Men den uppfattningen är inte sann. Sanningen är mycket större, som du redan kan se av våra teser. Faktum är att sanningen är så mycket större att för de flesta människor skulle livet förändras totalt om den kom ut helt och hållet på en gång.

Lyckligtvis finns numera tillräckligt många andra sätt att få användbar information, bortsett från de vanliga medierna, särskilt sedan vi fick Internet. I länder som Indien, Tibet och bland många ursprungsbefolkningar i världen kan man finna information som är nästan okänd i väst. Såsom de forntida sumeriska texterna till exempel. Under åren har många människor publicerat värdefull information som den vanliga median knappast har ägnat någon uppmärksamhet. Som till exempel uppgiftslämnare från underrättelsetjänster och 'black ops'-kretsar (hemliga projekt från regeringen), avancerade vetenskapsmän, människor som haft nära döden-upplevelser, människor som kan kommunicera med utomjordingar eller spöken från avlidna, medier och regressionsterapeuter.

Internationell Grupp
Vi är en internationell grupp av forskare som inte hindras av dogmer eller professionell deformation. Vårt enda verktyg är vårt sunda förnuft. Vi kommer från alla samhällsklasser (från läkare till lärare och från översättare till målare) och den största likheten mellan oss är att vi är nyfikna och har ett öppet sinne. Under åratal har vi genomfört en studie av alla dessa källor som nämnts här ovanför. Precis som många andra människor som insåg att det är bättre att stänga av TVn och sluta med tidningsläsandet om man vill lära sig något, så kom vi också till slutsatsen att den bild som medierna målar upp för oss inte är rätt alls. Det sätt som saker och ting fungerar på i vår värld och allting som finns runt om den utgör ett enda stort pussel som visar sig passa perfekt.

Denna webbplats är redo att använda det pusslet!

För nybörjare, låt oss sammanfatta hela historien på en A4-sida, för de som vill veta allting på 5 minuter :)

Psst
Om det inte stämmer direkt med din egen världsbild, inga problem! Bara lägg den åt sidan en stund. Enligt vissa forskare går anpassningen av ens världsbild genom smärtcentrat i hjärnan, och självklart vill vi inte att vår webbsida skall orsaka att ni får huvudvärk ;)
Om du har läst igenom allting, kontrollerat våra källor och du fortfarande inte håller med oss - skriv gärna till oss! Kanske kan vi lära oss något från dig.


Okej, nu kör vi...

Livet är oändliga
• DEN • STÖRRE • BILDEN •

Livet är oändligt, överallt i Universum vimlar det av liv. Inte bara i detta Universum utan också i miljarder andra Universa som tillsammans utgör Kosmos. Det spelar ingen roll vad du tänker på så existerar det. Från planeter som fortfarande har dinosaurer som lever bland dem, till mänskliga civilisationer som är så högt utvecklade att de inte ens behöver en kropp eller planet, och bara rör sig genom oändligheten som en grupp av medvetande.

Skaparen
Allting är skapat av Skaparen, som inte är detsamma som Gud. Det finns flera Gudar, åtminstone en för varje Universum. Man kan säga att en Gud är chefen för ett Universum som tillsammans med Skaparen har skapat detta Universum och tar hand om det. Varje Universum har sina egna naturlagar universella lagar och regler. Universella lagar är gudomliga lagar som alltid gäller. Universella regler har dock invånarna kommit överens kom. Vissa viktiga, universella lagar är Lagen om Attraktion, Lagen om Nåd och Lagen om Harmoni. Dessutom är vårt Universum specifikt genom Lagen om Fri Vilja, vilket betyder att alla kan göra vad de vill.

En viktig universell regel är Lagen om icke-inblandning. Denna regel betyder att en högre civilisation inte ingriper i utvecklingen av en lägre civilisation såvida det inte är nödvändigt eller en order från Gud. Detta är orsaken till att utomjordiska besökare inte landar en masse på Jorden för att bara presentera sig för oss. Deras skepp är emellertid regelbundet upptäckta av alla typer av amatörfilmare, piloter och så vidare, för vi får löpande besök av dem.

Pyramider
På vår planet finns oräkneliga spår från "höga besökare" i form av ben, artefakter, landskapsdekorationer, sädesfältscirklar och pyramider. De första utomjordiska besökarna landade redan på vår planet för miljoner år sedan och sedan dess har de kommit och gått här. Den nuvarande världens civilisation är den tredje som någonsin har existerat här. Angående den första, benämnd Hyborerna, är lite känt. Men om den andra, som bland andra existerade i Lemurien och Atlantis, har mängder av böcker skrivits och många människor minns saker från förflutna livstider där.

Själen
En själ går igenom hundratals, ibland även tusentals livstider under sin evolution. Syftet för varje livstid är att uppleva nya aspekter i livet och att lära sig från det. Efter varje livstid återvänder själen till himlen, där livstiden utvärderas och vilka lärdomar som fortfarande finns kvar att lära sig under nästa livstid. Detta kan vara mycket enkla lektioner, men ändå tar vissa själar många livstider på sig att lära sig dem. Till exempel dela med dig vad du har så mycket som möjligt till andra. Så snart en själ har lärt sig tillräckligt så flyttas den vidare till en högre dimension, för att utvecklas vidare. Och så vidare, och så vidare, tills den slutligen blir Ett igen med källan, Skaparen. Varje planet har sin egen himmel. Vår kallas Nirvana av invånarna själva.

När själen reinkarnerar in i nästa livstid passerar den genom en "slöja av glömska" . Därför minns den ingenting om det förflutna, tills den återvänder ännu en gång till himlen. Alla har en skyddsängel och åtföljande guider, som skyddar själen och hjälper honom så mycket som möjligt med hans utveckling. Detta brukar inte ske så tydligt utan genom subtil inspiration, känslor och chanser som skapas.

Himmel
Vår himmel är in den fjärde dimensionen, nära Jorden, vilken nu fortfarande är i den tredje dimensionen. Med dimension menar vi inte dimensioner som ofta används på Jorden (såsom längd, bredd, djup etc) utan den täthet eller den frekvens på vilken energin vibrerar. Ju högre dimension, ju högre vibration och ju ljusare är allting. Genom universella normer är den tredje dimensionen lika med tunga och primitiva frekvenser. Det finns fler än tio dimensioner. Ting har inte en själ som människor och djur, men de har medvetande. Stjärnor, hav och sandkorn vet lika väl vad de är som du och jag. Detta beror på att all materia är just energi som vibrerar på en viss frekvens, och fullt medvetande existerar i energi. Även alla tankar, intentioner och känslor från alla är kända.

Att vi människor inte känner denna typen av saker beror på att det är en hjärna inblandad. En hjärna börjar vid noll vid början av ett nytt liv, och måste därför lära sig allting av sig själv. Så egentligen skulle vi må "bättre" utan en hjärna. Men då skulle vi vara allvetande och det är inte avsikten hos en Skapare som vill fortsätta med att uppleva sig själv gång på gång.

Ljus / Kärlek
Energin som utgör grunden för all materia är energin av ljus. Ljus är samma energi som kärlek, i en något annorlunda form. Så småningom består allting av kärlek och ingenting annat, och det beror på att allting är delar av Skaparen som är ren kärlek. På det sättet upplever Skaparen sig själv i en ändlös variation av former, vibrationer, dofter och färger. Det är därför som "Lagen om Ett" är en sådan viktig Universell Lag. Det betyder att, även om allting verkar vara separerat från varandra, i verkligheten allting är förenat med varandra och utgör Ett.

Allting i Universum härstammar från en idé (vad vi kallar Big Bang) och utvecklar sig själv på ett sådant sätt att till slut, efter miljarder år, vi alla blir Ett igen med Källan. Efter en period av vila upprepas hela denna cykel igen.

Cykler
Allt liv rör sig i cykler av olika längder. En del varar några få tusen år, andra några få miljoner år. Precis som de fyra säsongerna på Jorden så har varje cykel fått sin egen karaktär. Vad som är extraordinärt när det gäller tiden vi just nu lever i är att det är flera cykler som går mot sitt slut samtidigt. Det hände "officiellt" den 21 december 2012, som den berömda Mayakalendern visar oss. På denna dag, började Vattumannens tidsålder, som har att göra med positionen av jordaxeln jämfört med stjärntecknen Fiskarna och Vattumannen. Den andra karaktären i den nya cykeln orsakas av energier som sänds ut från Centralsolen i Universum, och den innehåller blåkopian för allt liv.

Vaken
Dessa energier har nått Jorden under en tid nu och försäkrar att medvetandet på vår planet höjs. Detta orsakar att fler och fler människor upptäcker sanningen om alla typer av frågor, som också kan hittas på den här sidan, med andra ord uppvaknande. Detta leder till protester, bland många andra saker, mot "systemet" över hela världen och en enorm tillväxt när det gäller andliga sidor på webben. Denna energi flöde nådde sin kulmen i slutet av 2012, vilket gör jorden att stiga till den fjärde dimensionen någon gång inom en snar framtid. Denna övergång sker i hela Universum och är en viktig händelse därför att massor av saker kommer att förändras under nästa cykel. För Jorden innebär det en cykel av dualitet (gott och ont inom ett samhälle) stängs och en harmonisk era börjar som till största delen kommer att ske i den femte dimensionen. Denna övergång kallas "Uppstigning".

Vår Jord är en levande varelse med en själ, precis som vår. Vad som gör den kommande Uppstigningen extra speciell är att Moder Jord har valt en unik variant. Normalt sett är en övergång till en annan cykel/dimension kopplat med en "rening" av planeten i form av förödande katastrofer, så att lite finns kvar av den gamla världen och en fräsch start kan göras. Men Jorden har valt att gå från den tredje till den femte dimensionen med sina invånare på den.

Alla
Uppstigning med en hel civilisation på en gång är en komplicerad sak. Invånarna måste gå igenom en mängd förändringar, både fysiskt och andligt, för att kunna blomstra i den högre dimensionen. Vi får hjälp med detta från högt utvecklade utomjordiska civilisationer. För att respektera Lagen om icke-inblandning så mycket som möjligt så utarbetades en genial plan som gjorde det möjligt för många själar utan karma (till exempel själar som härstammar direkt från Gud – änglar, själar från högre civilisationer och högre dimensioner etc) att kunna inkarnera på Jorden. De måste sprida ljuset här i form av kärlek och kunskap. Det är så det kollektiva medvetandet höjs, och då det kollektiva medvetandet skapar vår verklighet har en situation blivit född i vilken Uppstigning blir möjlig för mängder av människor.

Alla dessa "rena" själar lyssnade till en universell kallelse från Gud. De erbjöd sig själva som volontärer av kärlek till Moder Jord och för sin egen andliga utveckling. Många av dessa själar hade ångrat sig när de upplevde fysiskt (att ha en fysisk kropp var också nytt för många av dessa själar) i vilken hård och tung värld de hade hamnat i. En del hade hoppat av, men de flesta har hållit ut och därför är kursen mot Uppstigning nu i full gång.

Galaktiska Federationen av Ljus
De utomjordiska civilisationer som hjälper oss med detta, genom en justering av vårt DNA, begränsandet av naturliga katastrofer, erbjudandet av kunskap och inringandet av den militära eliten, är förenat i en typ av rymdens FN, vilket kallas "Galaktiska Federationen av Ljus". Inte bara är dessa nationer andligen enormt mycket längre komna än vi, vilket gör att de, till exempel, endast kommunicerar telepatiskt och skapar saker och ting enbart genom styrkan i sina tankar, utan också teknologiskt sett. De kan göra saker som våra vetenskapsmän bara kan drömma om, även om black ops -kretsen (hemliga projekt från våra regeringar) redan arbetar med dem på en lägre nivå. Detta gäller frågor såsom (de)materialisering, interdimensionella resor genom vilka rymdresor och tidsresor också blir möjliga, anti-gravitationstekniker, levande robotar och levande ljusskepp, full kontroll över energi genom vilken man till exempel kan skapa mat och drivkraft, etc!

Men den Gudomliga Planen för Uppstigning var inte det enda skälet för inblandning från utomjordingar i vår civilisation under de senaste decennierna. Det var också nödvändigt att rädda vår planet från en för tidig död. Om det skulle berott på våra härskare så skulle vi inte ens nått fram till året 2012. Jorden har alltid övervakats från ett kort avstånd av Galaktiska Federationen för att låta vår civilisation utvecklas i lugn och ro (även om…). Men halvvägs in på förra seklet ökade deras uppmärksamhet kraftigt. Det var när de, precis som Moder Jord själv, chockades av den hastighet med vilken mänskligheten var upptagen av att förstöra sin planet. Speciellt med släppandet av två atombomber över Japan av amerikanerna, som sände en chockvåg genom hela Vintergatan. Men också plundrande, förorening och förstörande av planeten genom krig, oljeborrning, skogsskövling och industrialisering, gjorde att Moder Jord insåg att utan hjälp kunde hon inte överleva.

Gud hörde hennes rop på hjälp och genom dekret gavs tillåtelse till högre civilisationer att hjälpa oss, på ett sätt som så lite som möjligt skulle störa vår naturliga evolution. De civilisationer som nu är de mest aktiva deltagarna i genomförandet av detta dekret är mestadels de som är närmast oss, både när det gäller avstånd och täthet (och därför i utseende) . De kom från planeter och månar runt stjärnor som Arcturus, Sirius och Plejaderna. Omkring 40 % av Galaktiska Federationen är mänskliga, resten består av andra raser och ljusvarelser.

Jorden
Jorden kallas också "Terra", "Gaia" eller (speciellt i det förflutna) "Shan" i Universum, och är en av de vackraste planeterna som finns. Hon är mycket äldre än de flesta av Jordens vetenskapsmän tror, för hon visste också om en gasfas på hundratals miljarder år.

Jorden är precis som de flesta andra planeter och månar ihålig på insidan. Jordskorpan är ungefär 100 mil tjock och gravitationen finns i denna skorpa. Det finns en del tunnlar som leder från utsidan av Jorden till insidan. Vid båda polerna finns också en hundratals kilometer stor, rund öppning i jordskorpan som är synlig på satellitfoton (som aldrig har släppts till allmänheten). De flesta planeter, som till exempel Venus och Saturnus, är bebodda på insidan. Vår planet också! I det inre av Jorden lever en högt utvecklad civilisation, kallad Agartha. Denna forntida nation är i kontakt med utomjordiska civilisationer och lever i harmoni med naturen. Många djurarter som är utdöda sedan länge på ytan lever här, såsom mammutar och sabeltandade tigrar.

Agarthas närverk är en smältdegel av civilisationer och olika sorters varelser, som också inkluderar mer än hundra satellitstäder som är belägna i jordskorpan. Bland dem finns också städer som grundades av forntida civilisationer som först levde på utsidan, såsom Atlantis och Lemurien. Det finns också arter av människor som lever där som är mycket längre än oss, upptill tre till fyra meter långa. Agarthanerna lever även mycket längre än oss och kan bli mer än 10 000 år gamla.

Jorden snurrar runt
Jorden har starkt ökat i storlek under de senaste 200 miljoner åren. Detta beror på centrifugalkraften i den snabba rotationen. I det förflutna hade Moder Jord bara en fjärdedel av sin nuvarande storlek och hon växer fortfarande några få centimeter om året. På grund av detta brukade gravitationen vara mindre i det förflutna och detta gjorde det möjligt för mycket stora dinosaurer att vandra omkring här, men som nu skulle ha drabbats av benfrakturer, hjärtproblem, muskelskador etc vid snabba rörelser.

Jordens befolkning (på utsidan) betraktas med en blandning av förvåning och oförståelse av utomjordiska civilisationer och även av våra "grannar på insidan". Å ena sidan är vi kapabla till underbara saker, som konstnärer, musiker och hantverkare av alla slag visar. Men å andra sidan kan vi vara extremt grymma och vårdslösa. Även mot vår egen sort. Vi är den enda civilisation där pengar har getts så mycket makt, och där fri energi fortfarande inte har trängt in i den civila befolkningens medvetande. Det senare är inte vårt fel, eftersom många uppfinnare, såsom Nikola Tesla som ville introducera en perfekt fungerande apparat för nollpunktsenergi, blev tystad av Jordens härskare.

I Universum existerar många arter av människor med oräkneliga färger. Vår sort, homo sapiens, är resultatet av genetiska experiment, av negativa utomjordiska besökare, med ursprungsbefolkningen för mer än 200 000 år sedan. Eftersom vi har varit direkt föremål för så mycken genetisk manipulering av besökare utifrån under hela vår historia, så har vi nu DNA från mer än 20 utomjordiska arter i oss. Inte bara från människolika utomjordingar, utan också från så kallade "Grå utomjordingar", reptiler, kattdjur och andra sorter. På grund av detta är vårt DNA nu ansett som "kungligt".

DNA
Bearbetningen av DNA förstås knappt av vår vanliga vetenskap. DNA kommunicerar ständigt med alla former av energi runt om oss. Å ena sidan dikterar DNA energi genom vilken det ger form till materian. Å andra sidan är en DNA-sträng känslig för energin i sin omgivning. Så genom att utstråla positiv energi kan man göra både sig själv och allting i omgivningen lyckligare och friskare. DNA har en direkt inverkan på det kollektiva medvetandet och, som nämnts tidigare, vårt kollektiva medvetande skapar vår verklighet. All materia är ljusenergi som vibrerar på en viss frekvens. Fullt medvetande existerar i denna energi och det är på det viset som materian kan påverkas av DNA eller till exempel den mänskliga hjärnan. Något som vi ser som solid materia, såsom en sten, är i verkligheten ljusenergi med en viss vibration. På grund av detta verkar det för vetenskapsmännen som att efter molekyler, atomer, elektroner och ännu mindre partiklar "ingenting" återstår, men det borde vara ljus.

Egentligen skulle man kunna säga att: materia = energi = ljus = kärlek = medvetande = själar = Gud = allting. Därför Lagen om Ett! :)

Man kan se på det kollektiva medvetandet som ett fält som omger planeten och i vilket allt är känt. Det är summan av all mänsklig energi på planeten, såsom tankar, avsikter, kunskap och känslor. Det skapar den värld som tillhör den. Den kan påverkas av att man medvetet skapar tankar och känslor.

Allt detta är "lätt som en plätt" för högre civilisationer. Att det inte är fallet på Jorden kan man till största delen skylla på eliten.

Illuminati
När man hör ordet "Eliten" tänker de flesta på en grupp av rika människor som roar sig med fina partyn och hästkapplöpningar, men det är något helt annat. Den verkliga Eliten, åtminstone den delen som kallar sig själva 'Illuminati' ("De Upplysta"), består i sin kärna av 13 omätligt rika, mestadels judiska, familjer. De har namn som Rockefeller, de Rothschild, Warburg, Bruce, De Medici, Windsor etc. De stöds av 300 andra familjer, ofta med välkända namn som Bush, Ford, Roosevelt, Agnelli, Kuhn, Loeb, Morgan, Montgomery, Schiff etc. Omkring dem finns en hel del människor som har ett maktbegär, såsom Henry Kissinger, Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Bill Gates, Hillary Clinton, Warren Buffet etc. Tillsammans kontrollerar de praktiskt taget all makt och pengar i världen. De driver otaliga organisationer och ordnar, såsom Vatikanen, FN, Världsbanken, CIA, NSA, NASA, Bilderberg, Thule, Skull & Bones och många andra.

Under hundratals år har Illuminaterna arbetat med en hemlig agenda som kommer att föra dem i små steg till en så kallad "Ny Världsordning". De har ingen respekt för mänskligt liv över huvud taget och är korrupta in i märgen. Blodlinjerna hos dessa familjer går tillbaka till den babyloniska tiden och de behåller dessa blodlinjer så rena som möjligt genom att hela tiden gifta sig med varandra. De utgör också toppen av den mäktigaste organisationen i världen, Frimurarna.

Reptiler
Deras ursprung är inte mänskligt utan utomjordiskt. För mer än 4 000 år sedan startade en grupp av reptiler sina planer på att erövra Jorden osedda. Det finns också fredliga reptilcivilisationer i Universum, men dessa var negativa reptiler. Den drakoniska rasen ser människor endast som föda och att ta ut sina sexuella lustar på. De lever i den tredje och i den fjärde dimensionen. Energin som en människa utstrålar när hon plågas anses som en delikatess av dem. De är mentalt och fysiskt enormt kraftfulla varelser, som också existerar i alla typer av hybrida former (människa/reptil-former). De känner ofta till konsten att skifta form för de bär både ett mänskligt och reptilskt DNA-paket och de kan växla mellan dem. De är de mest negativa varelserna i Universum, att döma efter mänskliga normer så är de intensivt onda och skrupelfria.

Deras handlingar hålls för det mesta borta från våra ögon för de gömmer sig i allmänhet djupt i underjordiska städer (som inte är en del av Agarthas nätverk!). Trots att reptilerna kan bli tusentals år gamla så har de renaste reptilerna under tiden försvunnit från Jorden. Det beror på den ökande vibrationen på vår planet under upptakten till Uppstigningen som varelser med en så låg vibration som deras inte kan hantera. Emellertid finns det fortfarande hybrider kvar här och även andra negativa utomjordingar såsom de Grå.

11 September
Den som har studerat dåden som utförts av Illuminaterna genom åren får känslan av att det verkligen inte kan vara människor som ligger bakom dem. Från skapandet av världskrig och "terrorist"- attacker som 11 september, de skapar sjukdomar hos befolkningen genom chemtrails, giftiga mediciner och cancerframkallande mat som McDonald's och KFC, organiserandet av ockulta sammankomster, människojakter, blodritualer och sexorgier fulla av barnövergrepp, till mördandet av beredvilliga politiker och även popartister. Nästan alla dåliga saker som hänt i världshistorien kan slutligen tillskrivas kontot för denna grupp.

Inflytandet från de negativa utomjordingarna kanske har minskat, men det system som de har satt på plats på Jorden är fortfarande igång. Det underhålls av miljoner av kooperativ, från underrättelsetjänster till multinationella företag, som alla är villiga att göra vad som helst för att skydda sanningen från att komma ut.

Uppstigning
Och vad är nu så mirakulöst med allt detta? Att allting har planerats på det här sättet. Jorden var avsedd att vara en fängelseplanet i den här cykeln, en planet som var i karantän från civilisationerna runt oss. En plats där all negativ karma kunde lösas upp, dit negativa själar sändes för att leva ut sina problem och där andra själar kunde få uppleva dualitet, för en själ lär sig från det. Så, i en viss utsträckning var alla dessa mörka krafter tillåtna att gå vidare, tills Fiskarnas cykel var över.

Och den stunden är nästan här, för snart börjar Den Gyllene Eran. Det kommer att bli en tid av kärlek och harmoni och fullt medvetande. Kontakt med utomjordingar och andar från "avlidna" till exempel, kommer att bli mycket vanligt, precis som besök till Agartha eller planeter långt utanför vårt solsystem. Fram tills dess kommer Illuminaterna att göra allt de kan för att hindra dessa förändringar, men det kommer att vara förgäves, för universella cykler kan inte stoppas av någon. De är Guds vilja … och kommer att ske.


Tja… det var allt om detta. Är du fortfarande kvar? Det verkar så. Bra!

Som ni ser har vi placerat ett antal länkar i detta A4-format. Ni kan klicka på dem för att gå till en Mindre bild om ett visst ämne. Så snart ni vet tillräckligt kan ni alltid återvända till den här A4-sidan, som är:

Den Större Bilden.

Den Större Bilden


Share |