Home Svenska English Nederlands Espaol Italiano Dansk Deutsch Ruski 繁 Trk Alla sidor Om oss Contact
 
Karma

Karma
Karma är ett koncept som ofta missförstås. Det ses som ett slags straff, som om det finns en Stor Domare någonstans, kanske Gud, som bestämmer om en viss handling skall få konsekvenser för dig eller inte. Det är inte så det är. Allting i Universum handlar om att hitta en balans, och detta gäller för själar också. När en själ inser att den har gjort någonting mot någon annan som har orsakat den själen mycket lidande så vill själen uppleva det lidandet själv. Annars blir det ett gap i dess erfarenhet, balansen kommer att vara störd. Och så önskar själen arrangera tillsammans med sina guider på själsnivå, med andra ord bakom scenen, att den önskar att få gå igenom denna erfarenhet i en liknande form.

Detta inträffar då vanligen i själens nästa inkarnation, men det kan också ske under samma livstid. Speciellt nu under den här tiden, i uppbyggnaden till Uppstigningen, vill en själ göra allt den kan för att börja med en ren ”griffeltavla” senare. Det är inte sant att utvecklingen av en själ inte kan ske om den fortfarande har karma kvar, för en karma väger tyngre än en annan. Men själen vet att den måste gottgöra all karma en dag.

Lösa karma

Hur gör man det

Du förlöser karma genom att lära känna dig själv. Genom att förlåta människor som handlat fel mot dig och genom att be om ursäkt till människor som du kanske själv har sårat. Om du tycker att det är svårt att möta dessa människor igen så kanske det är tillräckligt att bara tyst för dig själv be dem om ursäkt eller förlåtelse. Det viktiga är att du verkligen känner på det sättet. Det är inte all karma som behöver lösas genom att du själv upplever det du gjort mot andra. Om du sårar någon och sedan ångrar det så mycket att du faktiskt lider mer än den andre, då har du också lärt dig av den lektionen. Ofta hjälper dina guider till så att du senare i livet står inför en liknande situation, för att testa om du verkligen har lärt din läxa och hanterar det bättre den här gången. Men ånger, speciellt när du visar den inför den du sårat och för andra som du diskuterar situationen med, är en bra förlösare av karma.

Ibland behövs inget annat än en minimal handling för att gottgöra ett berg av karma. Forskaren David Wilcock (1) sa en gang i en radiointervju att det amerikanska mediet Edgar Cayce, som han verkar vara en reinkarnation av, en gång såg tillbaka på ett tidigare liv. I det livet hade han varit en drinkare och en kvinnokarl, utan så mycket av integritet och välgörenhet för andra. I slutet av det livet, i vilket han hade lyckats spara ihop en del pengar medan resten av landet hade gått in i hungersnöd, och han satt och åt en brödlimpa på gatan. Då kom ett hungrigt barn och satte sig på trottoaren och tittade på honom. Han bestämde sig för att ge brödet till barnet. Och i det ögonblicket hade han löst all karma han hade byggt upp under sin livstid.

Inget liv är någonsin meningslöst. Även om en själ förslösar alla sina chanser att göra framsteg i ett visst liv så kommer den fortfarande att kunna använda sina erfarenheter för ännu en chans. Själens medvetande blir lite högre i det ögonblicket, vilket något förbättrar chansen att den kommer att göra bättre ifrån sig den här gången.

Ibland är bara ord tillräckligt för att lösa upp karma

Ibland är bara ord tillräckligt för att lösa upp karma


Andra lösningar

Om en själ visar sig ha stora problem med att gottgöra viss karma så finns det andra alternativ. Själar färdas nästan alltid genom oändligheten i grupper och delar liv efter liv med varandra, alltid i olika inbördes föreningar. Det finns en stor chans, till exempel, att ditt barn en gång var din mor eller din älskare i ett föregående liv.

Det är inte till någon nytta om en själ inte lyckas med att lösa upp en viss karma, så i det fallet kan man be en själ som är relaterad till en själv om den själen vill försöka göra det för en. Men detta är undantag, för själar är så kärleksfulla att de i allmänhet inte vill be någon annan att göra detta. Dessutom finns det ingen känsla för tid bakom scenen, så det finns ingen brådska.

Om det finns några tvivel på om en viss karma är löst genom en viss handling eller inte, eller om det finns så lite karma kvar för en själ att den hellre bör radera den än tvingas oroa sig för den i nästa liv, då måste detta överlämnas till en typ av universellt råd, kallat "Lords of Karma". Universum, inklusive himlen, är fylld av olika rådgivare som är upptagna med alla möjliga ting, och detta karmaråd har befogenheten att radera viss karma. Detta sker dock endast i undantagsfall.

------------------------------------------------------------------------------------


Share |