Home Svenska English Nederlands Espaol Italiano Dansk Deutsch Ruski 繁 Trk Alla sidor Om oss Contact
 
Pyramider

Pyramider
Man kan finna pyramider på alla kontinenter på Jorden och på många platser under vatten. I motsats till vad den vanliga vetenskapen hävdar är de inte skapade genom att man använde slavar och rep, utan av utomjordiska besökare och av forntida folk som hade lärt sig tekniken från utomjordingar.

Pyramiderna var multifunktionella och det är därför som majoriteten av tiden inte spenderades på konstruktionen utan mer på design. De tjänade som ljusfyrar, som en plats för meditation, en plats för initieringar, en plats för healing, en källa av fri energi (1), som en antenn för att "höra" vad som pågick på Jorden och på andra platser i Universum, som en kalender, ett kommunikationssystem, som stabilisator och som ett transportsystem, bland många andra ting. Även om de användes ibland som kungagravar i ett senare skede, så var de inte ursprungligen designade för det ändamålet. I den Stora pyramiden i Giza till exempel har aldrig någonsin några mumier hittats.

De pyramids van Giza

  Byggandet av pyramiderna

För att bygga den Stora pyramiden i Giza användes 2,3 miljoner stenar, alltsamman vägde ungefär 14.3 miljarder pounds (6,52 miljarder kg). Pyramidtoppen avviker mindre än 2 tum från centrum av den mer än 60 000 yard2 stora, kvadratiska basen. Denna topp ligger på 29,9792458 grader nordlig bredd med hänvisning exakt till ljusets hastighet (299792458 meter per sekund). I det omgivande komplexet användes perfekt skräddarsydda block om 200 ton. Basen på pyramiden i Giza har exakt samma storlek som den på Solens pyramid i Teotihuacan, Mexiko.

Komplexet av pyramiderna i Giza är, i motsats till det i Teotihuacan, endast delvis framgrävd och tillgänglig för allmänheten, eftersom vissa bevis gör antagandet om utomjordisk iblandning alltför uppenbar (och som vi vet, de som har makten vill helst inte att vi vet det). Till exempel, på toppen av ett berg norr om Giza finner man pyramiden av Abu Rawash, som bara är tillgänglig från luften (!) (2).

Att bygga pyramiderna tog en relativt kort tid och var inte en särskilt svår utmaning med tanke på den överlägsna teknologi som utomjordiska byggare hade till sitt förfogande. Ljudtekniker användes för skräddarsydd styckning och transportering av stenar.

Hur ljud kan få en sten att flyta

Varje ljud har en speciell frekvens. Detta gäller också solida föremål, för all materia är ljusenergi som vibrerar på en viss frekvens. Om två frekvenser kolliderar kan det ha en anmärkningsvärd effekt. Tätheten hos en sten till exempel kan tas bort så att stenen går in i ett tillstånd där den inte har någon täthet eller densitet, den är inte längre solid och har ingen vikt. Då är det lätt att knåda den med händerna.

Det är därför som sådana vackra stenartefakter har hittats i Sydamerika och som inte kan bearbetas av människor nuförtiden (3). Och det är också därför som stenblock har hittats i pyramiden i Giza med hår som sticker ut. Inte ur sömmar utan ur själva stenen. Antagligen ett resultat av att pyramidbyggaren tappade hår när han kapade den formbara stenen.

Den största kända pyramiden i världen är den vid Cholula i Mexiko

Den största kända pyramiden i världen är den i Cholula i Mexiko, med en volym på 4,45 miljoner kubikmeter. Den Stora pyramiden i Giza i Egypten är faktiskt högre men har ”bara” en volym på 2,5 miljoner kubikmeter. Tyvärr kommer pyramiden i Cholula antagligen aldrig att bli helt uppgrävd för de spanska härskarna byggde en kyrka på toppen av den under 1500-talet. Kanske de hade något att dölja?

Insatt: skalenlig modell av en liknande konstruktion av pyramiden.  Lufttransport

Ljud användes också för att transportera de enorma blocken. Inför en viss frekvens kommer vartenda föremål, oavsett hur tungt det är, att flyta i luften. I Indien underhåller en del gatuartister publiken med denna typ av teknik, och man kan också läsa mer om detta på Internet (4). Dessa tekniker utgör en del av de hemligheter som ägs av frimurarna, och de lånar sitt namn till dem. Några av de största katedralerna i världen byggdes av dem med hjälp av ljud. Även "mystiska" tillflyktsorter såsom Coral Castle i Florida (5) skapades på det sättet.

Slutligen, den enorma mentala kraften hos byggarna ("sinnets seger över materian") tillämpades också i byggandet av pyramiderna, varigenom stenarna passar perfekt till varandra och kom att ligga praktiskt taget sömlöst bredvid varandra. Denna teknik användes också för andra megalitiska konstruktioner, till exempel Sacsayhuamans väggar i Peru.

De perfekt sammanfogade väggarna i Sacsayhuamán, nära Cuzco i Peru

De perfekt sammanfogade väggarna i Sacsayhuamán, nära Cuzco i Peru


  Nya upptäckter

Under en lång tid trodde man att den Stora pyramiden i Giza var den högsta i världen, men för närvarande håller en annan pyramid på att grävas upp som är ännu högre nära Visoko i Bosnien (6). Denna pyramid, precis som den i Giza och Teotihuacan är en del av ett större komplex inom vilket alla de andra pyramiderna är täckta. Som i fallet med den egyptiska regeringen försöker också den bosniska regeringen att omintetgöra ytterligare forskning i detta komplex så mycket som möjligt, av rädsla för att saker kommer att upptäckas som bör vara hemliga för allmänheten (7).

Hundratals pyramider kan hittas över hela världen (8). Pyramiderna i Italien, Ryssland, Kina, Mongoliet, Uzbekistan, Indonesien, Sydafrika, Australien, Filipinerna och USA är fortfarande knappt kända och ofta övervuxna med vegetation. Regeringarna vägrar att återställa dem eller att uppmärksamma dem. I vissa fall har de till och med förstörts (9), (10), (11).

Det finns även en hel del oupptäckta pyramider under vatten. Yonagunipyramiden utanför Japans kust börjar långsamt släppa sina hemligheter (12), men när det kommer till de namnlösa pyramiderna nära Bahamas (13) och Kuba är mycket litet känt. Det finns amerikanska vittnen inom marinen som säger att de med undervattensbåtar har hittat av människor gjorda strukturer utanför Kubas kust på mer än 700 meters djup. Pyramider, sfinxer, byggnader och vägar, hieroglyfer som inskriptioner etc. De har även hittat maskiner som fortfarande fungerade (!), inklusive lampor som aldrig tog slut.
Dessa maskiner blev omedelbart borttagna av marinen och kan antagligen bara ses av en utvald publik numera i ett av de hemliga muséerna hos Illuminaterna. Ryska forskare har också upptäckt pyramidlika strukturer nära Bermudatriangeln på 700 meters djup (14).

Pyramider är inte bara ett jordiskt fenomen för på månen och på många andra planeter och deras månar har man hittat liknande konstruktioner. På fotografier av månen som har släppts av NASA är dessa genomgående retuscherade.

Den Stora pyramiden i Giza i Egypten: 2.3 miljoner stenblock, 14.3 miljarder pounds totalt

Den Stora pyramiden i Giza i Egypten: 2.3 miljoner stenblock, 14.3 miljarder pounds totalt


  Karakäristik

Nästan alla pyramider har samma beskaffenheter:

 1. Den triangulära formen med en kvadratisk bas
 2. Sidorna står precis i de fyra väderstrecken
 3. De är gjorda av sten (dock är de flesta kinesiska pyramiderna gjorda av en typ av hård jord och några är även gjorda av järn)
 4. De innehåller alla typer av korridorer och kammare
 5. Underjordiska gångar länkar pyramiderna med varandra
 6. De är orienterade mot stjärnor (tecken), speciellt Orion, Sirius ocv Cygnus (Svanen)

Slutligen, nästan alla pyramider och megalitiska monument, såsom Stonehenge, är också byggda på skärningspunkter på Leylinjer, de kraftfulla energilinjer som bildar ett osynligt nät runt vår glob. Detta visar också på att de som byggde dessa konstruktioner visste en hel del om vår planet.


Pyramider och pyramidliknande strukturer spridda runt om i vår värld (och bortom).
De sista fyra bilderna kommer från "The Orion Conspiracy"

 1. Giza, Egypten
 2. Jebel Barkal, Sudan
 3. Teotihuacán, Mexiko
 4. Chichén Itzá, Mexiko
 5. Chichén Itzá, Mexiko
 6. Uxmal, Mexiko
 7. Calakmul, Mexiko
 8. Tikal, Guatemala
 9. Lamanai, Belize
 10. Xunantunich, Belize
 11. Tazumal, El Salvador
 12. Akapana, Bolivia
 13. Monk Mound, USA
 14. Güímar, Teneriffa, Spanien
 15. Mauritius
 16. Visoko, Bosnien
 17. Nemrut Dağı, Turkiet
 18. Ziggurat van Ur, Irak
 19. Vijayanagara, Indien
 20. Baksei Chamkrong, Kambodja
 21. Borobudur, Java, Indonesien
 22. Sukuh, Java, Indonesien
 23. Chocolate Hills, the Filippinerna
 24. Ji'an, Kina
 25. Xi'an, Kina
 26. Zuid-Mongoliet
 27. Yonaguni, Japan
 28. Plats okänd
 29. Järnpyramid, plats okänd
 30. Under vatten, plats okänd
 31. På månen


  Blomstringsperiod

De stora pyramiderna på Jorden, sådana som de i Giza och Tentihuacan, byggdes för mer än 10 000 år sedan. Med tanke på den alltid närvarande dyrkan av den befjädrade ormen (15) och guden Horus, symboliserad genom höken, var troligen Anunnaki från konstellationen Orion ansvarig för det. Denna utomjordiska ras är en korsning mellan humanoida och reptila varelser och långt innan dess var de även ansvariga för skapandet av den moderna människan, homo sapiens, i Sydafrika (16).

Anunnaki bosatte sig förmodligen återigen på vår planet och började bygga dessa magnifika byggnader. Multifunktionella och jordbävningssäkra är de, så att de skulle hålla ett tag. Men vi kan bara gissa hur länge denna pyramidkultur varade och precis vad som skedde.
Faktum är att genom hela historien uppstod nog många krig med andra civilisationer, som kanske också ville erövra Jorden. Eftersom på många megalitiska platser finns spår av förstörelse och även nukleära attacker (17) har hittats. Även de många underjordiska gångarna som har hittats, inte bara under utan också mellan de gamla stenkonstruktionerna över hela världen, tyder på att det fanns något att frukta från luften (18).

Sirianska faraoner

Om det var sådana konflikter som var orsaken till att Anunnaki lämnade Jorden igen vet vi inte, men det är säkert att det har varit perioder även efter deras avresa under vilka utomjodiska besökare byggde en kultur runt pyramiderna.

Det mest kända, och det senaste, exemplet är de egyptiska faraonernas tidsålder. De expanderade komplexen runt om pyramiderna och introducerade ett stort antal dekorationer, såsom statyer och väggmålningar. De berömda hieroglyferna, vilka av en tillfällighet aldrig hänvisar till byggandet av pyramiderna, härrör från denna tid.

Denna sista period av överflöd inträffade efter Lemuriens och Atlantis fall och var därför en del av den universella 11 500-åriga cykel som vi fortfarande befinner oss i, och den är just nu på väg mot sitt slut.

Det finns indikationer på att under denna sista tid i Egypten var flera utomjordiska raser bosatta där samtidigt och levde förnöjda tillsammans med den mänskliga befolkningen. Med tanke på deras överlägsenhet på i stort sett alla områden betraktade människorna dem som gudar. Bilder, teckningar och röntgenbilder av faraoner visar att många av dem hade avlånga skallar. Sådana skallar har också hittats på andra platser på Jorden och verkar vara typiska för invånarna på en eller flera planeter som kretsar kring stjärnan Sirius B.

Många bilder av katt- och fågellika varelser har också hittats i komplexen. Dessa märkliga figurer har skrivits om i dagens vetenskap såsom människor som bär masker, men med tanke på de många bilderna av humanoida figurer med fågel- och lejonhuvuden som har hittats på andra förhistoriska platser, så kanske de är utomjordiska katt- och fågellika varelser. Många bilder av fågellika varelser, som på Påskön, i Armenien och i grottorna i Lascaux i Frankrike, ser inte så mycket ut som hökar, så dyrkan av Horus kan förmodligen uteslutas här.

 Ett lejon, en fågel och några mänskliga huvuden med höga huvudbonader (eller förlängda skallar?) ser solen stiga upp vid den ännu inte avslöjade pyramiden vid Nemrut Dağı, Turkiet. Högt på himlen finns stjärnan Sirius och Orions konstellation, troligen hemmet för dem som tillverkat dem och som fortfarande vakar över dem

Ett lejon, en fågel och några mänskliga huvuden med höga huvudbonader (eller förlängda skallar?) ser solen stiga upp vid den ännu inte avslöjade pyramiden vid Nemrut Dağı, Turkiet. Högt på himlen finns stjärnan Sirius och Orions konstellation, troligen hemmet för dem som tillverkat dem och som fortfarande vakar över dem


  Tidsresor

Som vi såg i artikeln konstverk, gör det faktum att vissa varelser kan resa genom tiden inte saken lättare. Även 'omöjliga saker' som Waldemar Julsruds kollektion och människoliknande fotsteg i jordlager som är miljoner år gamla (19) är inte särskilt lätta att förklara och samtidigt är det meningslöst att försöka måla en definitiv bild av historien. Varje period i historien kan ha haft besökare och ändrats av tidsresenärer när än de kände för det. Och även då det nuvarande automatiskt ändras också, så betyder det inte att någon historiebok någonsin har ett värde på lång sikt.

Från Montauk-Projektet (20) och genom whistleblowers såsom Andrew Basiago (21) vet vi att Illuminaterna har vetat i årtionden hur man färdas genom tiden. Kan detta vara skälet till varför – som i egyptiska hieroglyfer – objekt visas som ser ut exakt som moderna militärhelikoptrar?

Helikoptrar i Hieroglyfer

I templet i Abydos i Egypten har man hittat hieroglyfer som tydligt innehåller bilder av helikoptrar och andra flygande föremål


  ------------------------------------------------------------------------------------


Andra intressanta länkar:
 • David Wilcock Samtal om rysk. Forskaren David Wilcock diskuterar de fantastiska energetiska effekterna på pyramidformen.
  Fungerar inte länken? Kanske den fortfarande finns någon annanstans på YouTube.

 • UFOTV Presenterar...: Forntida utomjordingar i Mexiko och i sydvästra Amerika (utdrag på 47:07). Pyramiden på Cuicuilco i Mexiko är delvis täckt av lavaströmmar som är åtminstone 8 000 år gamla. Pyramiden i sig själv måste därför vara ännu äldre än så.
  Fungerar inte länken? Kanske den fortfarande finns någon annanstans på YouTube

 • Den sanna historien om allal pyramider. Fysikern Nassim Haramein har forskat på pyramider i alla länder under mer än 10 år. Ingenstans i de forntida texterna i Egypten finns något som säger att de är byggda pyramider, det sägs att solgudarna byggde dem. I Osiris Tempel var bilderna skapade med laser på stenhårda pelaare. Bilderna liknar sädesfältcirklarnas, de är grafiska, symetriska figurer. Även idag finns ingen teknik som kan göra detta.
  Sfinxen bildades från stenarna som redan fanns där, så den byggdes inte. De stenblock som karvades ut från sfinxen ligger fortfarande framför den och väger ca 200 ton var. Vattenerosion på kroppen är bevis på långvariga regnperioder som senast inträffade för 10 000 år sedan. Där finns också en staty av Ramses II som skapades ur ett enda block av granit som vägde 1 000 ton. Ingen kan flytta den. Det finns också många granitobelisker som till och med är tyngre. Men den gruva där graniten kommer ifrån är långt bort på andra sidan Nilen, bakom en ås.
  Fungerar inte länken? Kanske den fortfarande finns någon annanstans på YouTubeShare |