Home Dansk English Nederlands Espaol Italiano Svenska Deutsch Ruski 繁 Trk Alle sider Om os Kontakt
 
Opstigning / 2012

Opstigning / 2012
Den 21. december 2012 sluttede den berømte Maya kalender. Det er en cyklisk kalender, så på det tidspunkt begyndte en ny æra. Selv om det ser ud til, at intet særligt skete den dag, er der mange tegn på, at vi nu lever i en særlig tid.

Hvis du tager et kig på alle kilderne, får du den idé, at både menneskeheden og Jorden er i en omstillingsproces. Processen kaldes "Opstigning". For menneskeheden betyder det, at vi foretager et bevidsthedsspring, mens det for vores planet betyder, at hun vil gå ind i en højere dimension eller densitet.

2012

Ifølge mayaerne og andre kilder som contactees (folk, der har haft besøg af rumvæsener) bevæger ikke blot kalenderen sig i cykler, men alt liv. Det ligner årstiderne på Jorden, hver cyklus har sin egen karakter. På den måde oplever Skaberen sig selv på alle mulige måder.

Der er cykler af forskellige længder, fra nogle få tusinde år til millioner af år. Datoen den 21. december 2012 var vigtig for overgangen af ​​en række samtidige større og mindre cykler. Det var en særlig begivenhed og mange mennesker i den såkaldte New Age bevægelse mente, at Opstigning til en højere dimension ville falde sammen med netop denne dato (1).

Det viste sig at være forkert. Mayaerne, der stadig bor i Mellemamerika i dag, som videregiver deres viden gennem mundtlig tradition fra generation til generation, hævdede heller aldrig det. De siger, at på det tidspunkt vil et skift finde sted, men de sætter ikke en dato på det. Denne tro lever også blandt mange andre oprindelige folk i hele verden fra maorierne i New Zealand til Hopi indianerne i Nordamerika.

On December 21, 2012 the Mayans of today celebrated the dawn of a new era in the ancient Mayan city of Tikal in Guatemala

Den 21. december 2012 fejrede mayaerne af i dag indgangen til en ny æra i den gamle Maya by Tikal i Guatemala


Andre kilder

Opfattelsen bekræftes af kanaliserede budskaber (2), (3) og folk, der har haft visioner for fremtiden f.eks. gennem nær-død-oplevelser eller sindsændrende stoffer som ayahuasca (4).

Moderne videnskabsmænd som Gregg Braden (5) og Nassim Haramein (6), samt forskere som David Wilcock (7) og Pane Andov (8) kom til en lignende konklusion.

Desuden er der flere hypnoterapeuter som Dolores Cannon (9) og Suzanne Lie (10), der har hørt deres klienter under dyb hypnose fortælle om en kommende ny æra.

Endelig, gennem årene er nogle whistleblowere fra den amerikanske black ops kreds som Arthur Neumann (alias Henry Deacon) (11) og tidligere militærofficerer som Ed Dames (12) trådt frem og har sagt, at de allerede har udviklet metoder, der kan vise dem et ret klart billede af fremtiden. Det tyder også på, at store ændringer, som ingen kan stoppe, venter os i den nærmeste fremtid. Ikke engang vores nuværende herskere, der ville foretrække at bevare den nuværende status quo.

Det eneste, meningerne er uenige om, er, hvordan netop denne ændring vil se ud og hvornår det vil ske.

Mere specifik

Kanaliseringer giver de mest specifikke oplysninger om den proces. Det er ikke overraskende, fordi mange kanaliserede entiteter f.eks. afdøde menneskers ånd, rumvæsener og kanalers eget højere selv allerede er i en højere dimension. Da de ikke er bundet af de fysiske love om rum og lineær tid, der eksisterer i den tredje dimension, kan de bedre overskue processen på afstand end vi, der befinder os midt i det.

Det billede, der fremstår af de mange tusinde kanaliseringer om emnet, er, at det er noget helt specielt. Især for os jordboere, fordi ikke blot går Moder Jord fra tredje til femte dimension, men hun valgte også at gøre det med så mange af sine nuværende beboere som muligt.

Det sidstnævnte er især usædvanligt i universet, fordi normalt er en overgang til en anden cyklus parret med en udrensning af den gamle verden. Det kommer fx til udtryk i form af et skift i Jordens akse og destruktive naturkatastrofer, som det skete med Atlantis. De fleste sjæle forlader dermed planeten ved afrejse eller ved død. På den måde er der kun lidt tilbage af den gamle civilisation og en ny start kan begynde. De sjæle, der passer ind i den nye cyklus, kan vende tilbage senere. Andre sjæle, der endnu ikke har lært nogle vigtige lektioner, kan fortsætte med deres vækst i den gamle dimension andetsteds i kosmos.

This artwork was once part of the ancient Mayan city of Tikal in Guatemala. Most likely it depicts the demise of Atlantis. A German archaeologist took it to Germany, where it disappeared under suspicious circumstances (as often happens with discoveries that don't fit well within the prevailing opinion in science)

Kunstværket var engang en del af den antikke Maya by Tikal i Guatemala. Det skildrer mest sandsynligt Atlantis’ undergang. En tysk arkæolog tog det med til Tyskland, hvor det forsvandt under mistænkelige omstændigheder (som det ofte sker med opdagelser, der ikke passer ind i videnskabens fremherskende mening)


Den guddommelige plan

Jorden får hjælp i processen fra højt udviklede fremmede civilisationer, der også stimulerer os så meget som muligt i vores åndelige udvikling. På grund af det er vores vibration blevet hævet til et niveau, der er egnet til et liv i højere dimensioner. Den hjælp var ikke planlagt, men blev indledt halvvejs gennem det sidste århundrede, hvor rumvæsener ligesom Moder Jord selv var chokerede over den hastighed, hvormed menneskeheden ødelagde planeten. Især nedkastningen af to atombomber over Japan af amerikanerne, hvilket sendte en chokbølge gennem hele Mælkevejen. Også plyndringen, forureningen og ødelæggelsen af planeten gennem krigsførelse, olieudvinding og industrialisering efterlod dybe ar på Gaia.

Det levende væsen, der er vores planet, indså, at uden hjælp kunne hun måske ikke overleve indtil Opstigning. Hun sendte et råb om hjælp ud, der blev hørt af Gud. Derpå foretog Gud et universelt opkald gennem alle dimensioner for at hjælpe os. Opfordringen blev besvaret en masse, da det at hjælpe et andet væsen betragtes som det højeste gode i universet.

En plan, som ville respektere Loven om Ikke-Indblanding så meget som muligt, blev udtænkt. Planen bestod bl.a. i at sende lys til Jorden fra mange steder i rummet og i reinkarnationen af rene sjæle (uden karma) i vores befolkning. Disse sjæle er meget følsomme over for lys og de kunne derfor sprede lyset videre ud blandt folket. Ved ordet "lys" skal I ikke tænke på projektører, men på kærlighed og viden. Fordi kun en civilisation, der respekterer disse værdier, kan gøre springet til en højere dimension.

Den Galaktiske Føderation leder processen bag kulisserne så meget som muligt. Men de er garantien for, at alt faktisk vil finde sted inden for den planlagte tidsramme. De fleste mennesker har ingen idé om, hvad den Galaktiske Føderation gør for at beskytte os mod de mørke planer, som illuminati havde og stadig har for menneskeheden. De opretholder iltniveauet i vores luft, forebygger atomangreb og krige (13), fjerner radioaktivt nedfald, fjerner (kemisk) forurening, chemtrails og sygdomme og minimerer effekten af ​​naturkatastrofer - menneskeskabte eller ej, etc.

Souls that are especially incarnated for the spreading of love and knowledge on Earth, almost never get to hear this 'officially'. However, by following their heart and their guides,  this is often what they're doing. Such people are being called "lightworkers"

Sjæle, der er specielt inkarnerede for at sprede kærlighed og viden på Jorden, får det næsten aldrig at høre "officielt". Men ved at følge deres hjerter og deres guider, er det ofte, hvad de gør. Sådanne mennesker bliver kaldt "lysarbejdere"


Ikke alle vil følge med

Så planetens opstigning sammen med sine nuværende beboere vil være en enestående begivenhed. Ikke alle, der er i live nu, vil dog opleve det. Nogle mennesker, hvis bevidsthed ikke er høj nok til en tilværelse i en højere vibration, vil trække sig ud før tid. F.eks. kunne det være mennesker, der har levet mere for sig selv end for andre, ved at forfølge magt og besiddelser uden megen omsorg for deres medmennesker. Eller folk, der i hele deres liv fanatisk har overholdt bestemte religiøse eller videnskabelige dogmer uden at være åben over for andres mening. Sådanne mennesker vil for det meste beslutte ikke at følge med endnu til en højere dimension.

Beslutningen er gjort på sjælsniveau, ikke bevidst. Sjælen dømmer sig selv, så ingen vil blive straffet og alt vil være fair. Hver gerning, tanke og hensigt, du nogensinde har haft, er registreret i Akasha Optegnelserne. Det bestemmer din vibration, din bevidsthed. En sjæl, der endnu ikke er udviklet nok til en højere dimension, vil selv vælge en lavere dimension at fortsætte sin udvikling i.

Fordi Opstigning finder sted i hele universet, ser forskerne allerede mærkelige ting ske i vores solsystem. Venus og Neptun bliver lysere, store skyformationer manifesterer sig på Mars, etc. (14), (15) og (16).

"2012 markerer afslutningen på en 26 tusind års astrologisk periode som anerkendt af mayaerne, inkaerne, aztekerne, maorierne og de fleste af de gamle kulturer. December 2012 er også den sidste ende i forsøget med Atlantis. Det tog 10.000 år at sætte det op, varede i 240.000 år og tager 10.000 år at binde alle løse ender sammen, så det 260.000 år gamle eksperiment slutter 21.12.2012.

Så starter vi et dobbelt transformerende skift, da planeten og alle på hende, herunder mennesker, hurtigt bevæger sig mod opstigning. Det er den største mulighed for åndelig vækst, der nogensinde har været i hele planetens historie og væsener fra hele universet ser med ærbødighed på, hvad der sker på Jorden." - Åndelig forfatter Diana Cooper


This crop circle was discovered on the 15th of July 2008 in a field at the mysterious place of Avebury in Wiltshire, England. It refers to the date of the 23rd of December 2012 in our solar system. To the surprise of many it got a little sequel a week later

Denne korncirkel blev opdaget den 15. juli 2008 på en mark ved det mystiske sted Avebury i Wiltshire, England. Den henviser til datoen 23. december 2012 i vores solsystem. Til manges overraskelse fik den en uge senere en lille efterfølger (17).

Selv om de fleste mennesker ikke mærkede noget særligt den 21. eller 23. december, rapporterede mange kanaliseringer bagefter, at en massiv tilførsel af kærlighed/lys energi havde fundet sted på Jorden, som havde gjort den kollektive bevidsthed en masse godt (18). Den kanaliserede entitet Bashar (19) sagde, at fra den dag var energien på Jorden "for første gang lidt mere positiv end negativ"Alt vil blive anderledes

Planen er, at Jorden hurtigt vil gå gennem den fjerde dimension og derefter videre til den femte dimension. Det er en helt anden verden end den tredje dimension. Der er ingen forurening der. Der er intet ondt der. Der er ikke tid der, alt eksisterer i NU’et. Der er en følelse af lykke, der ikke er sammenlignelig med den på Jorden. Alt bevæger sig ved en meget højere vibration. Alt er kendt, alle er telepatiske og har fuld bevidsthed. Det betyder, at alle jeres tidligere liv og andre sjælsaspekter er kendt. Med jeres tankers kraft kan I skabe ting, som I ønsker, f.eks. jeres hjem eller jeres udseende.

Omnec Onec, en kvinde fra Venus, der nu lever et liv her på Jorden, sagde, at hun på Venus (i den femte dimension) havde et træ, der voksede i hendes soveværelse og et vandfald i hendes stue (20).

Kontakt med fremmede civilisationer, afdødes sjæle og andre højere væsener er naturligt i den femte dimension. Den Galaktiske Føderation har haft travlt med forberedelsen af ​​denne begivenhed på Jorden i årevis og har indrettet en verden i den femte dimension, der er klar til ankomsten af ​​så mange nye indbyggere på samme tid (21).

The awakening of mankind is increasing more and more, through which our collective consciousness is growing. This finds expression in world-wide protests against the corrupt system, like the #Occupy movement

Menneskehedens opvågning øges mere og mere, hvorved vores kollektive bevidsthed vokser. Det kommer til udtryk i verdensomspændende protester mod korrupte systemer af bl.a. #Occupy bevægelsen


  Skiftet sker

Den egentlige overgang på vores planet til den fjerde dimension sker i et splitsekund. Det kan dog kun ske i henhold til den guddommelige plan, hvis bevidstheden hos en stor del af menneskeheden er høj nok til at opleve overgangen. At stige op er ikke noget problem for dyr og børn på grund af deres naturligt høje vibration. Men de fleste voksne har fået så megen frygt indpodet i sig af systemet gennem årene, at deres vibration er sænket for meget. Så deres bevidsthed skal hæves igen og processen har allerede stået på i årtier.

Engang i den nuværende periode skal springet til den fjerde dimension ske nu, da Jorden astrologisk er gået fra Fiskens tidsalder til Vandmandens tidsalder. Det har at gøre med positionen af planetens ​​akse, der foretager en drejende bevægelse (præcession) på tværs af zodiakus ca. hvert 26.000 år.

Galaksers stjerner og centrale sole fungerer som service-luger (stjerneporte) for energi, der kommer fra den centrale sol i universet. Ligesom alle planeter og sole er den centrale sol et bevidst væsen og planen for alle cykler og alt liv i universet bliver sendt derfra. Energien når os allerede og fører til alle mulige ændringer på vores planet (22) og i vores bevidsthed. Så snart vi når det kritiske punkt, vil det resultere i, at alt bliver hævet til et højere niveau. Processen finder sted i hele universet.

Ikke uden en hvislen og et brøl

Den nye æra er givet, fordi det drejer sig om en gammel proces, som intet menneske kan ændre noget ved. Men det betyder ikke, at den guddommelige plan er udført præcis, som det var planlagt. Den Galaktiske Føderation måtte justere planen betydeligt i vores omskiftelige samfund, fordi modstanden hos mørke kræfter på Jorden viste sig at være langt stærkere end forventet.

Matthew Ward, ​​en afdød drengs ånd, der bliver kanaliseret af sin mor Suzy, sagde, at mange sjæle, der i deres sjælskontrakt havde valgt at skifte fra illuminati til lyset i løbet af deres liv, ikke gjorde det i virkeligheden (23). På grund af det eksisterede den gamle gardes magt meget længere end forudset, selv om befolkningens opvågnen fortsætter uforstyrret.

The famous Mayan calendar, that ended (and started again) on the 21st of December, 2012

Den berømte Mayakalender, der endte (og begyndte igen) den 21. december 2012. Hvordan vidste mayaerne, at overgangen ville finde sted på det tidspunkt? Ligesom i de egyptiske glorværdige dage handlede Maya kulturen om deres kontakt med rumvæsener, som også var med til at skabe deres stenstrukturer. Rumrejsende er normalt også tidsrejsende, så "nyheden om fremtiden" var sikkert allerede kendt dengang

"Datoen i slutningen af ​​december markerer det tidspunkt, hvor jeres verden passerer et særligt punkt på dens rejser gennem galaksen. Jeres sol, ligesom alle stjerner i galaksen, roterer omkring den galaktiske kerne og passerer forskellige punkter undervejs. Punkterne kan beregnes ved en formel, der blev givet til den gamle Olmec kultur for over seks tusind år siden af ​​besøgende fra Plejaderne." - Sirianerne, kanaliseret af Sheldan Nidle, 25. september 2012


  Tingenes tilstand

Næsten alle kanaliseringer bekræfter, at befolkningens opvågning og dermed højnelsen af vores kollektive bevidsthed befinder sig på sporet. Den Galaktiske Føderation komplimenterer os for det, fordi, som sagt, viste modstanden i det gamle system sig at være langt stærkere end forventet. Ting så overhovedet ikke så rosenrødt ud omkring år 2000. Men opblomstringen af ​​internettet og de sociale netværk, hvorigennem viden hurtigt kan deles med hinanden, har betydet, at det er indhentet. Og nu kan det ikke længere gå galt.

Spredningen af viden er af afgørende betydning, fordi enhver, der ved, hvordan vi bliver manipuleret med af eliten, er ikke længere modtagelig for den frygt, de kan lide at indgyde i os. Frygt sænker din vibration, så den, der ikke længere er bange og tænker positivt, hæver planetens vibration. Derfor denne hjemmeside :)

"Internettet er langt vigtigere, end I kan forestille jer. Det er den fysiske manifestation af den kollektive bevidsthed og kan derfor ikke lukkes ned." - Emmanuel, kanaliseret af Langa, 11. marts 2010


More and more people of all walks of life are gathering together online and offline (like here on Mount Baldy in California) to meditate/visualize for a better world

Flere og flere mennesker i alle samfundslag samles online og offline (som her på Mount Baldy i Californien) for at meditere for/visualisere en bedre verden------------------------------------------------------------------------------------


Andre interessante links:


Del |
Donationer til støtte for vort arbejde modtages
med taknemmelighed Mange tak!!
Hvis du sender os en e-mail, vil vi give dig detaljerne.

he's a spacer